Hakemus

AVUSTUSHAKEMUS 2016
Saapumispäivä
SALON KAUPUNKI
Kulttuuripalvelut
Diaarinumero
KULTTUURITUOTANNON ALA
Teatteri/sirkus
Tanssi
Musiikki
Kirjallisuus
Elokuva/valokuva/media
Kotiseututyö
Kuvataide/taideteollisuus
Jokin muu, mikä?
AVUSTUSLAJI Molempia avustuslajeja haettaessa täytetään erilliset hakemukset
Kohdeavustus
Yleisavustus
AVUSTUSTA HAKEVA YHDISTYS / YHTEISÖ / RYHMÄ
Nimi:
Kotipaikka:
Yhteyshenkilö:
Jakeluosoite:
Postinumero ja
-toimipaikka:
Puh.:
Sähköpostiosoite:
www-osoite:
Täytetään yleis- ja kohdeavustusta haettaessa
(Y-tunnus tai Yhdistyksen rekisterinumero tai Yhteyshenkilön syntymäaika)
Y-tunnus:
Yhdistyksen rekisterinumero:
Yhteyshenkilön syntymäaika henkilötunnuksin:
Täytetään yleisavustusta haettaessa
Rekisteröimisvuosi:
Rekisterinumero:
Tilikausi:
-
-
YKSITYINEN KOHDEAVUSTUKSEN HAKIJA
Nimi:
Jakeluosoite:
Postinumero ja – toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti
TAUSTAYHTEISÖT, TOIMITILAT JA TOIMINNAN MÄÄRÄ
Taustayhteisöt
Esim. seurakunnat, yhdistykset, keskusjärjestöt:
Toimitilat
Yhdistys käyttää:
Salon kaupungin tiloja
Yksityiseltä taholta vuokrattuja tiloja
Itse omistamiaan tiloja
Yhdistyksellä ei ole erillisiä toimitiloja
Tuotetun kulttuuripalvelun määrä vuonna
2015
Pääsymaksulliset tilaisuudet
Pääsymaksuttomat tilaisuudet
Lukumäärä
Lukumäärä
Kävijämäärä
Kävijämäärä
HAETTAVA SUMMA
euroa
PANKKIYHTEYS
Pankki:
IBAN tilinumero: FI
AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS lyhyt selostus avustuksen käyttötarkoituksesta ja kuvaus siitä,
miten toiminta palvelee salolaisia ja täällä vierailevia kulttuurin ystäviä.
TOIMINNAN RAHOITUS
Toteutuma
2015
TULOT
Arvio
toteutumasta
2016
Pääsylipputulot
Muu oma rahoitus
Salon kaupungin avustukset: toiminta-, kohde-,
vuokra- tms. avustus
Muu varainhankinta: esim. Opetusministeriön,
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan, seurakuntien,
ESR:n, sponsoreiden ja taustayhteisöjen tuet
Muut tulot
TULOT YHTEENSÄ
MENOT
Palkat ja palkkiot
Koulutus- ja kurssitoiminta
Toimistomenot
Vuokrat
Muut tuotantokustannukset
Muut menot
MENOT YHTEENSÄ
TOIMINNAN TULOS (+/-)
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta liitteenä
Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä
Yhdistyksen säännöt liitteenä
Hakemus lähetetään 31.3.2016 klo 12.00 mennessä osoitteeseen [email protected] Hakemuksen voi myös
postittaa osoitteeseen Salon kaupunki, PL 77, 24101 SALO.
Paikka ja aika
Laatijan nimi ja puhelin
Tiedustelut: Kulttuurituottaja Jouko Kivirinta, [email protected], puh. (02) 778 4982