hakemus nuorisopalveluiden kesäleireille

HAKEMUS NUORISOPALVELUIDEN
KESÄLEIREILLE
Vantaan kaupunki | Nuorisopalvelut
Leiri-info
Tyhjennä lomake
KUKONNOTKON LEIRIT (HEINOLA)
(Numeroi leirivaihtoehdot toivomassasi järjestyksessä)
I leirijakso
13.–17.6.2016
2005–2007 syntyneet
II leirijakso
17.–22.6.2016
2003–2005 syntyneet
Loisteleiri 1.-5.8.2016
taideleiri, johon osallistuu nuoria
Rastattin piirikunnasta Saksasta
13–17 v.
TIEDOT LEIRILÄISESTÄ / JOKAISESTA LEIRILÄISESTÄ TÄYTETÄÄN OMA LOMAKE
Henkilötunnus
Nimi
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Leiriläisen sähköpostiosoite ja puhelinnumero (jos on)
Sisarukset, joita toivotaan samalle leirille
Ystävät, joita toivotaan samalle leirille
Osaako leiriläinen uida
Onko leiriläinen ollut aikaisemmin Vantaan nuorisopalveluiden leirillä
kyllä, vuonna
ei
kyllä
metriä
ei
Leiriläisen erikoisruokavaliot, allergiat, lääkitykset, tuen tarve ym. Leireille valituille lähetetään tarkempi kysely terveydentilasta.
Valokuvaamme ja / tai videoimme leiritoimintaa. Luvan alaikäisen kuvaamiseen ja kuvien / videoiden käyttöön esim. Vantaan
kaupungin esitteissä ja internet-sivuilla tai tiedotusvälineissä antaa huoltaja.
Annan luvan
En anna lupaa
TIEDOT HUOLTAJASTA / HUOLTAJISTA
Äidin nimi
Isän nimi
Henkilötunnus
Henkilötunnus
Puhelin (käytössä myös leirin aikana)
Puhelin (käytössä myös leirin aikana)
Sähköposti (käytössä myös leirin aikana)
Sähköposti (käytössä myös leirin aikana)
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys
Huoltajan allekirjoitus
Nimen selvennys
533058.pdf (2/16)
Lomake palautetaan 21.3.2016 mennessä Vantaa-infoon tai osoitteella
Vantaan kaupunki, Nuorisopalvelut, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa
Nuorisopalveluiden kesäleireille haetaan 29.2. - 21.3.2016
Paluu
Vantaan nuorisopalvelut järjestää jälleen suosittuja kesäleirejä lapsille ja nuorille Kukonnotkon leirikeskuksessa
Heinolassa. Leireillä on ammattitaitoisten ohjaajien vetämää monipuolista ohjelmaa ja toimintaa.
Kukonnotkon leirikeskus, kavereiden kesken Kukkis, sijaitsee Heinolassa 150 kilometrin päässä Vantaalta. Leireillä majoitus
tapahtuu 6–8 hengen mökeissä. Leirien ohjelmassa on monipuolisia päiväteemoja, uimista ja kaikkea kesäkivaa.
Leirijaksot
• 13.–17.6.
• 17.–22.6.
• 1.–5.8.
vuosina 2005–2007 syntyneet
vuosina 2003–2005 syntyneet
13–17 -vuotiaat
Kukkis I
Kukkis II
Loisteleiri, johon osallistuu nuoria Rastattin piirikunnasta Saksasta
Loisteleiri
Kukonnotkossa järjestettävä pääkaupunkiseudun yhteinen taideleiri kokoaa yhteen tanssijat, kuvaajat, näyttelijät, kuvataiteilijat,
lavastajat, käsikirjoittajat ja muusikot tai kaikki sellaisiksi haluavat. Leirimaksu sisältää kuljetukset ja täysihoidon. Loisteleirille
osallistuu myös nuoria Rastattin piirikunnasta Saksasta.
Leirimaksut
Kukkis I ja II -leirit
Loisteleiri
55 €
80 €
Hintaan sisältyy monipuolisen ohjelman lisäksi täysihoito, kuljetukset ja tapaturmavakuutus. Kukkis I ja II -leireille otetaan 90 ja
Loisteleirille 20 vantaalaista lasta.
Ilmoittautuminen
Hakulomake löytyy internetistä www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/harrastukset/loma-ajan_toiminta hakemus nuorisopalveluiden
kesäleireille. Lisäksi lomaketta saa Vantaa-infoista. Jokainen leiriläinen täyttää oman lomakkeensa.
Hakulomake palautetaan 21.3.2016 mennessä
Vantaan kaupunki nuorisopalvelut
Kielotie 20 C
01300 Vantaa
tai 21.3.2016 mennessä Vantaa-infoon.
Huoltajan tulee allekirjoittaa hakulomake! Lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti.
Leirien henkilökuntana toimivat luotettavat leiriohjaajat. Leiriläisten valinnassa ovat etusijalla ne, jotka ovat toimittaneet
hakemuksensa määräaikaan mennessä eivätkä ole viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet nuorisopalveluiden leirille.
Tarvittaessa leiriläiset valitaan arpomalla. Kaikille hakijoille lähetetään tieto valinnasta. Leireille valituille lähetetään
yksityiskohtaiset osallistumista koskevat ohjeet sekä erillinen terveystietolomake.
Lisätietoja nuorisopalveluiden toimistosta, puh. 09 8392 3622, 09 8392 3260
Paluu