Harjuniityn kouluopas, lv 2015-2016

Harjuniityn KOULUOPAS
2015-2016
Harjuniityn koulun
1. lukuvuosi
TIEDOTTAMINEN
HUOM! Oppilasilmoitus tehdään lukuvuoden alussa Wilmassa.
Valitse Wilmassa ”Lomakkeet” ja ”Oppilas-ilmoitus”. Tarkista huolellisesti kaikki tiedot ja tee
tarvittavat muutokset. Rastita lomakkeen lopussa oleva viimeinen kohta ja klikkaa ”Tallenna
tiedot” -painiketta. Oppilasilmoituksen täyttöaika on 11.8.-23.8.2015.
Kaikkein ajankohtaisimmista asioista tiedotetaan Wilma-ohjelman avulla. Wilmaan tulleista
viesteistä on huoltajalla mahdollisuus saada viesti omaan sähköpostiinsa antamalla
oppilasilmoituslomakkeelle sähköpostiosoitteensa ja rastittamalla yhteydenottolupa.
2
25.2.2016
TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT
Sähköpostit muotoa:
[email protected]
Wilma:
https://nokia.wilma.pirnet.fi
Harjuniityn koulu
Lautamiehenkatu 1
37140 NOKIA
Rehtori Päivi Oinasmäki
040-133 4735
Vararehtori Kristiina Länsiö
040-133 4777
(7.1.-30.6.2016)
Koulusihteeri Johanna Korpi
Kiinteistönhoitaja Aki Palomäki
Keittiö/Ruokapalveluesimies Pia Saari
Siivousvastaava Anne Aho
040-779 9193
040-133 4168
040-133 4746
Opettajainhuone Ei viestejä puhelimeen!
040-133 4740
Välituntivalvonta Ei viestejä puhelimeen!
040-133 4743
Erityisopetus Noora Vanhanen
Nivelluokka Elina Muona
Tekninen työ Ei viestejä puhelimeen!
040-133 4741
044-906 1209
040-133 4744
Kouluterveydenhoitaja Annukka Kumlander
040-133 4736
Koulupsykologi Iina Herrala
040-133 4734
Koulukuraattori Hanna Kiuru
040-133 4113
Iltapäiväkerho Elisa Heinonen
25.2.2016
040-133 4742
040-133 4749
3
HARJUNIITYN OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT
OHJAAJAT, YLEISOPETUS
1A Taru Lehtomäki (TLeh)
1B Outi Mäkiraatikka (OM)
1C Minttu Eskola (ME)
2A Satu Pimiä (SP)
2B Minna Järvinen (MJ) (virkavapaalla)
2C Taina Antikainen (TaAn)
3A Harri Pirttimäki (HPi)
3B Sanna Meretvuo (SMe)
3C Katriina Somma (KSo)
4A Jaan Takala (JT)
4B Hannaleena Laaksonen (HLa)
5A Rea Raitanen (RRa)
5B Kristiina Länsiö (KL)
6A Martti Länsirinne (MLä)
6B Tapani Raitanen (TRa)
Elisa Heinonen
Eeva Lievonen
Hanna Riihimäki
Tiina Snellman
Juho Vähätalo
OHJAAJAT, NIVELLUOKKA
Harri Lukkari
Jenna Holmqvist
EN Maria Miettinen (MMi)
SA Merja Hiltunen (MHi)
EO Noora Vanhanen
EO Noora Karjalainen (NKa) (äitiyslomalla)
Nivelluokka Elina Muona (EM)
(suluissa lyhenteet, joita käytetty
lukujärjestyksessä)
ILTAPÄIVÄKERHO
Harjuniityn koulussa toimii iltapäiväkerho. Kerhotila
on koulun pohjakerroksessa.
Kerhossa leikitään, pelataan ja ulkoillaan
mahdollisimman paljon. Kerhossa on mahdollisuus
omatoimiseen läksyjen tekoon. Lukuläksy tehdään
kotona. Välipala syödään koulun ruokalassa klo 14.
Vastuuohjaaja Eeva Lievonen (puh. 040-1334 749)
4
25.2.2016
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA
LUKUVUOSI
syyslukukausi 11.8.2015-19.12.2015
kevätlukukausi 7.1.2016-4.6.2016
JAKSOT
I jakso 11.8. – 9.10.2015
II jakso 19.10. – 19.12.2015
III jakso 7.1.-24.3.2016
IV jakso 29.3– 4.6.2016
syysloma 12.10.2015-16.10.2015
joululoma 20.12.2015-6.1.2016
talviloma 29.2.2016-4.3.2016
vapaapäivä 6.5.2016
ALKAA
8.00
PÄÄTTYY
9.00
VÄLITUNTI
9.00
9.30
2. OPPITUNTI
9.30
10.30
RUOKAILU/VÄLITUNTI
10.30
11.05
3. OPPITUNTI
11.05
12.05
VÄLITUNTI
12.05
12.20
4. OPPITUNTI
12.20
13.20
VÄLITUNTI
13.20
13.35
5. OPPITUNTI
13.35
14.35
1. OPPITUNTI
HUOM!
Ruokailut:
1.-3lk 10.30
4.-6.lk 10.45
LUKUVUODEN TAPAHTUMIA HARJUNIITYN KOULUSSA
•
•
•
•
•
•
•
•
Valokuvaus 13.-14.8.2015
Koko koulun yhteinen vanhempainilta to 3.92015 klo 18:00
Joulumyyjäiset ke 2.12.2015 klo 17:00
Joulujuhla la 19.12.2016 klo 8:15
Tulevien 8.-lk sekä vanhempien tutustumisilta ke 23.3.2016 klo 18:30
Tulevien 7.-lk sekä vanhempien tutustumisilta to 12.5.2016 klo 18:30
Tulevat 1.-lk sekä vanhempien tutustumisilta 5/2016
Kevätjuhla la 4.6.2016
25.2.2016
5
HARJUNIITYN KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ
KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Harjuniityn koulussa järjestetään noin kerran kuukaudessa keskiviikkoaamuisin
vanhempainkahvila, jonka puitteissa huoltajat ovat tervetulleita koululle tapamaan koulun
henkilökuntaa ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi järjestetään
vanhempainiltoja ja pidetään vanhempainvartteja oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä
asioista.
Hyvää yhteistyötä koulun ja kotien välillä edistää huoltajien osallistuminen koulun juhliin
sekä luokan ja koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Harjuniityn
kouluun perustetaan koulun kasvatustyötä tukemaan vanhempainyhdistys tai –toimikunta
Koulu toivoo tähän nimettävän edustajan ja varaedustajan kultakin luokalta.
OPPILAAT AKTIIVISINA
Oppilaskunta
Harjuniityn koululla toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki koulun oppilaat.
Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, johon edustajat valitaan jokaisesta
luokasta. Oppilaskunnan tehtävänä on parantaa koulun viihtyisyyttä, toimia oppilaiden
vaikutuskanavana ja järjestää erilaisia tapahtumia.
Liikkuva koulu
Harjuniityn koulu on mukana ”Liikkuva koulu” -hankkeessa. Sen tarkoituksena on eri tavoin
aktivoida oppilailta liikkumaan ja lisätä koulun viihtyisyyttä sekä parantaa oppimista.
Tavoitteena on järjestää välitunneilla ohjattua välkkäritoimintaa: vanhempia oppilaita
koulutetaan ohjaamaan pienemmille leikkejä tai pelejä. Myös oppitunneilla pyritään
työskentelemään monipuolisesti ja vähentämään paikoillaan istumista.
Kummioppilastoiminta
Jokainen ekaluokkalainen saa oman koulukummin ylemmiltä vuosiluokilta. Kummin
tehtävänä on opastaa ja tukea pientä koululaista esim. välitunneilla ja ruokailussa. Kummi
myös kertoo koulun käytänteistä.
KENGÄTÖN / SISÄKENKÄKOULU
Harjuniityn koulussa liikutaan sisätiloissa ilman ulkokenkiä. Tarkoituksena on parantaa
koulutilojen viihtyisyyttä ja siisteyttä. Poikkeuksen säännössä muodostaa esim. teknisen
työn luokka, jossa täytyy pitää ulkokenkiä turvallisuussyistä.
6
25.2.2016
ARVIOINTI
Opetussuunnitelma löytyy osoitteesta http://opspro.peda.net/nokia/. Siellä on kerrottu
arvioinnin periaatteista työskentelyn, käyttäytymisen ja oppiaineiden arvioinnin osalta.
Arvioinnista jaetaan tietoa myös vanhempainilloissa ja tiedotteiden avulla.
KOULUMATKAT
Harjuniityn koulu suosittelee, että ekaluokkalaiset kulkevat koulumatkansa kävellen. 2.-luokalta
lähtien voi kulkea pyörillä, mikäli huoltaja arvioi sen turvalliseksi. Pyöräilykypärän käyttöön
velvoittaa laki ja koulun retkillä/liikuntatunneilla se on pakollista. Kotona on hyvä tarkistaa myös
isompien oppilaiden polkupyörien kunto.
ERITYISRUOKAVALIO
Kouluterveydenhoitajalta saa kaavakkeen, jolla voi anoa erityisruokavaliota kouluruokailussa.
Kaikki erityisruokavalioon lukuvuoden aikana tulevat muutokset ilmoitetaan terveydenhoitajan
kautta.
OPPILAIDEN TAVARAT JA OMAISUUSVAHINGOT
Koululla ei ole vakuutusta, joka korvaisi vahingonteot tai omaisuuden häviämisen. Tämän vuoksi
on syytä olla tuomatta mitään erityisen arvokasta kouluun. On hyvä merkitä esim. takki tai
reppu nimellä, koska oppilailla on usein samanlaisia varusteita ja ne saattavat myös vahingossa
vaihtua oppilaiden kesken.
TAPATURMAT
Mikäli oppilaalle tapahtuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana, asiasta tulee
ilmoittaa välittömästi koululle. Kaikissa tapauksissa tapaturmasta tehdään kirjaus vakuutuksia
varten. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuvat kulut (lääkitys, matkat) ovat oppilaalle
maksuttomia kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Yksityislääkärikuluja ei korvata, mikäli
kunnallisen terveydenhoidon piiristä niihin ei ole ohjattu.
POISSAOLOT
Luokanopettaja/-valvoja myöntää etukäteen anotut 1-5 koulupäivän mittaiset poissaolot,
rehtori tätä pidemmät ajat. Lomakkeen saa luokanopettajalta/-valvojalta tai Harjuniityn koulun
kotisivuilta. Oppilaan sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä omalle luokanopettajalle/valvojalle.
25.2.2016
7
OPPILAALLE ANNETTAVA TUKI
HARJUNIITYN KOULUSSA
OPPILASHUOLTO
Oppilashuollon tarkoituksena on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä eli fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, luoda terve ja turvallinen oppimis- ja
kouluympäristö sekä suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitaja Annukka Kumlander (p. 040-1334 736 tai Wilma)
Tavattavissa koululla neljänä päivänä viikossa noin 8.00-15.00. Ajanvaraukset
koululääkäri Jaakko Pitkäselle tehdään terveydenhoitajan kautta.
Kouluterveydenhuolto huolehtii terveystarkastuksista ja äkillisistä koulupäivän aikana
sattuneista tapaturmista. Kiireetöntä hoitoa koskevissa asioissa on varattava aika
terveyskeskukseen.
Koulukuraattori
Koulukuraattori Hanna Kiuru (p. 040-1334 133 tai Wilma)
Tavattavissa koululla torstaisin ja tarvittaessa sopimuksen mukaan. Oppilaat voivat itse
hakeutua tapaamaan kuraattoria tai yhteydenotto tapaamista varten voi tulla
vanhemmilta tai opettajilta.
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia esim. ihmissuhteissa,
kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona
tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta.
Koulupsykologi
Koulupsykologi Iina Herrala (p. 040-1134 734 tai Wilma)
Tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin.
Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen
ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista
esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja
tarkkaavuudesta tai vaikkapa käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta.
8
25.2.2016
KOULUNUORISTYÖ
Harjuniityn koululla toimii koulunuorisotyö ja nuoriso-ohjaa Hanna Savikko-Koskela on
tavattavissa pääsääntöisesti päivittäin.
Hanna Savikko-Koskela
puh. 040 844 3902
[email protected]
Nuorisotilat sijaitsevat koululla A-siivessä 1. kerroksessa. Nuorisotyöntekijä on yksi koulun
ammattilaisista, joka tukee oppilaan hyvinvointia. Koulunuorisotyön tavoitteena on nuoren
kasvun, itsenäistymisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yksilön vahvistaminen yhdenvertaisena
ryhmän ja yhteisön jäsenenä. Koulunuorisotyö tarjoaa vapaa-ajan toimintona kerho-, harrastusja nuorisotilatoimintaa.
PEDAGOGINEN ELI OPPIMISEEN LIITTYVÄ TUKI HARJUNIITYN KOULUSSA
Oppilaalle annettava oppimiseen liittyvä tuki on jaettu kolmeen vaiheeseen: yleiseen,
tehostettuun ja erityiseen tukeen. Seuraavaan tuen vaiheeseen siirrytään vasta, kun edellistä on
annettu riittävästi. Tuki rakennetaan pedagogisen tiimin eli opettajien, rehtorin sekä huoltajan ja
oppilaan yhteistyönä. Tarvittaessa kokoontuu ns. laajennettu pedagoginen tiimi, johon
kutsutaan muita asiantuntijoita kuten koulupsykologi, kuraattori tai terveydenhoitaja.
Lukuvuoden aikana käydään jokaisen oppilasryhmän oppilaiden opiskeluun liittyvä tuen tarve
läpi. Huoltajille tiedotetaan oman luokan käsittelyajasta ja huoltaja voi olla läsnä oman lapsen
tukiasioiden käsittelyn yhteydessä.
Tuki sisältää mm. erityisopetuksen, tukiopetuksen, eriyttämisen ja monipuoliset
opetusmenetelmät. Tukimuodot kirjataan Wilmaan.
KOULUKIUSAAMINEN
Harjuniityn koululla on käytössä kiusaamisen vastainen suunnitelma eli toimintamalli
kiusaamisen ehkäisemiseen ja havaittuun kiusaamiseen puuttumiseen. Kiusaamistapauksissa
ollaan yhteydessä kotiin.
Ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jos saat tietää kiusaamisesta koulussa. On tärkeää puuttua
kiusaamiseen nopeasti!
25.2.2016
9
HARJUNIITYN KOULUN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Noudatan koulun
aikuisten antamia ohjeita
2. Annan työrauhan
3. Tulen tunneille ajoissa, tehtävät
tehtynä ja välineet mukana
4. Päähineet ja ulkovaatteet jätän naulakkoon
ja kengät niille varatuille paikoille
5. Kännykän ja musiikkilaitteet
pidän laukussani äänettömänä
6. Liikun käytävillä rauhallisesti
ja annan muille tilaa
7. Kunnioitan koulun ja muiden
omaisuutta ja siivoan jälkeni
8. Noudatan ruokaillessa
hyviä tapoja
9. Välitunnille siirryn viivyttelemättä
ja vietän välitunnit sovitulla alueella
10. En kiusaa, autan kiusattua
ja hyväksyn erilaisuuden
10
25.2.2016
TERVETULOA
HARJUNIITYN
KOULUUN!
- koulun henkilökunta -
25.2.2016
11
HARJUNIITYN KOULU
Lautamiehenkatu 1
37140 NOKIA
25.2.2016
12