jäsenyysehtoihin

1/2
Jäsenyysehdot | Membership rules
1.
Osuva Range & Training (tästä lähtien Osuva) on Aegis-palvelut oy:n aputoiminimi, jolla harjoitetaan ampumarata- ja ampuma-asekoulutustoimintaa sekä ase- ja varustekauppaa. - Osuva Range
& Training (Osuva) is a business name of Aegis Services Ltd Oy. Osuva conducts firearms training,
as well as the sale of firearms and equipment.
2.
3.
4.
Osuvan jäsenyys (kanta-asiakkuus) oikeuttaa jäsenhinnoitteluun, jäsenetuihin ja laajennettuun
ampumaradankäyttöoikeuteen. - Membership of Osuva affords member pricing, membership
benefits and greater leeway in making reservations.
Jäsen on jokainen, joka on hakenut Osuvan jäsenyyttä, hakemus on hyväksytty ja jäsenmaksu
maksettu. Jäsenyys voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Osuva pidättää itsellään oikeuden jäsenhakemuksen hylkäämiseen syytä ilmoittamatta, ottaen huomioon henkilörekisterilain asettamat vaatimukset. - A member is any individual, who has applied for membership, been accepted and has paid the membership fee.
Membership may be bestowed on any individual 15 years or older, based on a written application.
Osuva retains the right to reject any application without comment.
Osuvan myöntäessä jäsenyyden peritään liittymismaksu. Tämän lisäksi peritään kahdentoista
kuukauden välein jäsenmaksu. - On acceptance as a member of Osuva, an initiation fee is
charged. A membership fee is charged annually and is valid for 12 months.
5.
Jäsenmaksu on voimassa 12 kuukautta liittymiskuukausi mukaan luettuna. Mikäli jäsen ei ole
sanonut irti jäsenyyttään kirjallisesti viikkoa ennen seuraavan laskun eräpäivää, jäsenyys
jatkuu automaattisesti. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viikkoa ennen
eräpäivää. - Membership is valid for 12 months, including the month of application. If the member has not resigned at least one week before the due date of the next bill, this will con stitute intent to continue membership. Comments regarding the bill must be made in writing
at least one week before the due date of the bill.
Osuva Range & Training
Albertinkatu 36a, 00180 Helsinki
+358 9 8569 6980 | [email protected] | www.osuva.com
2/2
6.
Osuva laskuttaa liittymis- ja jäsenmaksun sen jälkeen, kun se on hyväksynyt jäseneksi henkilön,
joka on jäsenyyttä kirjallisesti hakenut. Liittymis- ja ensimmäisen kauden jäsenmaksu on maksettava mikäli jäsenhakemus on hyväksytty. Maksun viivästyessä Osuva on oikeus periä viivästyskorkoa vuotuisen koron mukaan sekä veloittaa mahdollista laskun muistutuksista. Jäsen on velvollinen korvaamaan laskun viivästyksestä aiheutuneet kulut. - Osuva will send a bill for the initiation
and membership fees on acceptance of an application. The initiation fee and membership fee for
the first years membership must be payed if the application is accepted. If the bill is paid late, Osuva retains the right to charge a late fee as well as charge for additional reminders of the bill. The
member is responsible for all fees incurred by late payment.
7.
8.
Jäsen sitoutuu noudattamaan radan turvallisuussääntöjä ja kouluttajien radalla toim imiseen liittyvä ohjeistusta. - The member agrees to follow all range safety rules and the
instructors’ commands with regards to behaviour on the range.
Osuvan jäsenellä on oikeus käyttää Osuvan hallinnoimia sisäampumaratoja varattuaan ampumapaikan ratamaksua vastaan. Jäsen saa tuoda vieraita ampumaradalle. Vierailta peritään normaali
ratamaksu.- The Osuva member has the right to use ranges administered by Osuva after making a
reservation and paying the range fee. Members may bring visitors to the range. Visitors will be
charged according to the standardd (non-member) pricing at the time.
9.
Jäsen on velvollinen noudattamaan Osuvan jäsenyyteen liittyviä ehtoja. Osuva voi perua jäsenyyden. Mikäli Osuva on peruuttanut jäsenyyden, erääntyy jäsenen koko velka heti maksettavaksi.
Jäsen voi itse irtisanoa jäsenyytensä ilmoittamalla irtisanomisensa kirjallisesti Osuvalle. Mikäli
jäsen ilmoittaa irtisanomisensa laskun eräpäivän jälkeen, hän on velvollinen suoritta maan kyseisen vuoden jäsenmaksun. Maksettua liittymis- ja jäsenmaksua ei palauteta.
- A member has agreed to follow the rules regading membership. Osuva retains the right to revoke membership. If a membership is revoked, any debts must be payed immediately. A member
may resign by submitting a written resignation to Osuva. If the member resigns after the due
date of their membership bill, they will be charged for the full year. Once paid, the mem bership fee will not be reimbursed.
Osuva Range & Training
Albertinkatu 36a, 00180 Helsinki
+358 9 8569 6980 | [email protected] | www.osuva.com