kevään 2016 työsuhdeasioiden koulutus

JÄSENKIRJE Y/1/2016
22.2.2016
1(2)
Veli-Matti Rekola
KEVÄÄN 2016 TYÖSUHDEASIOIDEN KOULUTUS
Työnantaja, tule ilmaiseen koulutukseen!
Kevään aikana järjestämme Työsuhdeasiain Päiviä eri aiheista seuraavasti.
Tilaisuudet soveltuvat kaikkien sopimusalojen työnantajille.
Turku 7.4. Hotelli Scandic Plaza
Ulkomainen työntekijä Suomessa + työsopimuksen perusteet
Avaus: ajankohtainen työmarkkinatilanne
Työnteko-oikeus Suomessa
 vapaa liikkuvuus
 työntekijän oleskelulupa
 kausityöntekijät viisumilla
 ajankohtaista: turvapaikanhakijat
TE-toimiston edustaja
Työnantajan velvollisuudet
 ulkomaalainen työsuhteessa
Toimeksiantajan/tilaajan velvollisuudet
 tilaajavastuulaki
 vuokratyövoima/alihankinta
Noora Haapa-alho, AVI
Työsopimus, työsuhteen ehdot
 määräaikaiset työsopimukset
 koeajan käyttö
 työsopimuksen irtisanominen
 varoitusmenettely
Tampere 12.4. Hotelli Scandic Rosendahl
Työsuhteessa usein toistuvat tilanteet
Avaus: ajankohtainen työmarkkinatilanne
Työaikajärjestelyt
 keskimääräisen työajan käyttö
 työajan suunnittelu ja seuranta
 työaikakirjanpito
Annankatu/Annegatan 31-33 C 48
00100 HELSINKI/HELSINGFORS
Puhelin/Telefon (09) 725 04 500
Faksi/Fax (09) 725 04 511
[email protected]
www.tyonantajat.fi
Y-tunnus/FO-nummer
0215193-7
2(2)
Sairauspoissaolot
 sairaus ja tapaturma
 palkanmaksuvelvollisuus
 korvaava työ
 poissaolosta ilmoittaminen
 sairaus irtisanomisperusteena
Vuosiloma-asiat
 loman kertyminen ja antaminen
 loman siirtäminen
 lomakorvaus
Perhevapaat
 poissaolo eri perusteilla
 palkallisuus
 ilmoitusmenettely
 korvaukset työnantajalle
Koulutuspäivien kesto on klo 9.00 – 16.00 sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut
sekä luentomateriaalin. Luennoitsijoina toimivat sekä MTA:n että ulkopuoliset
asiantuntijat.
Koulutustilaisuuksiin ilmoittautuminen
Pyydämme Työsuhdeasiain Päiville osallistuvia ystävällisesti ilmoittautumaan
Extranetin kautta > Koulutus, myös sähköposti [email protected] ja puhelin
(09) 725 04 500 käy.
-
Turun tilaisuuteen viimeistään 24.3.
Tampereen tilaisuuteen viimeistään 1.4.
Tervetuloa koulutukseen!
Kunnioittavasti
MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA
Veli-Matti Rekola