Korkearakentaminen pelastustoimen silmin

Korkea rakentaminen /- rakennus pelastustoimen silmin
Mielikuvia ja todellisuutta
– Näkemyksiä maailmalta
– Kokemuksia sammutus- ja pelastustoimista
– Toisaalta tavaratalo sortui… metrotunneli täyttyi
vedellä… hiilosiilot syttyivät…
Korkea rakennus meillä?
– Hotelli Torni (Hki), Nesteen torni, Cirrus, Hotelli
Torni (Tre), Redi
– Korak yli 8krs!
Erilaiset toimintamallit ja taktiikat
– Kokoluokkaⁿ, palotekniikka, toimenpiteiden priorisointi
– Tiedusteluryhmä, aula, hissi, rakennuksen ympäristö
– Evakuoinnit?, toiminta-alueen rajaaminen (talo vs.
kerroksia), johtaminen ja resurssit
Kork…pelastustoimen silmin
• Käytännön realiteetit
– Fysiikka / toimintavalmius
– Hyökkäystiet
• Uusia tuulia
–
–
–
–
Kerrosten yli/alipaineistus
Paljon informaatiota, paljon infraa
Kulunvalvonta vs. kulkureitit
Kävelykannet yms.
• Rakennusten käyttötavat muuttuvat ja
moninaistuvat
– Liiketilaa, majoitusta, asuntoja, ravintolaa
– Haapaniemenkatu 7-9A Case
• Jokainen rakennus oman aikansa
suunnittelun ja toteutuksen paras tulos
Pelastuksen ammattilainen?
•
•
•
•
Ko. kohteessa ehkä ensimmäisen kerran elämässään
Normaalista poikkeavien tapahtumien vaikutus ja summa
– Ärsykkeet, aika, aistit, virheratkaisut
Ammattitaito vs. kohdetuntemus vs. suunniteltujen ratkaisujen
käytettävyys
– Opasteet, dokumentit, tekniikan hallitseminen ja toimivuus
tositilanteessa
Henkilöturvallisuus, työturvallisuus, kokonaisvahinkojen
rajaaminen, sammutus
Hissiä ei käytetä tulipalon aikana?
•
•
•
Palomieshissi
– EN81-72
– Yksinkertaisuus ja käytettävyys
– Avain! Sijoitus…
Evakuointihissi
– Tulossa
Hissi yleisesti
– Hissien ohjaukseen ohitus?
– Riskit tulipalon aikana / palokaasut /
sähkö
Palovesilinjat
Sprinklaus
Märkä- ja kuivanousut
–
Terminologia
Toteutukset
–
–
–
Yksinkertaisuus valttia
Syöttöliitin avoimena
Ulosotto helposti avattava (venttiilin asento)
Hyöty, käytettävyys
Kunnossapito ja huolto
Ohje kuiva- ja märkänousulinjojen suunnittelusta ja
toteutuksesta
Savunpoisto
•
•
•
•
•
Käytäntö vs. mitoitus
Tekniset ratkaisut
Operatiivisen toiminnan edellytykset
– opasteet
– laukaisukaaviot
– laukaisulaitteet
– huolto ja kunnossapito
Tapaus Turku
– suositukset
– toimintamallit?
Vanhat konstit
Evakuointi
•
•
•
•
Vastavirta
Evakuointitaktiikat
– Hissit
– Evakuointikerrokset
– Rakennuksen lohkominen
Evakuointireitin varrella
– Paloilmoitin yms.
tuulikaapissa
– Kuivanousulinjan syöttöliitin
– Rakennuksen viereinen
ulkotila
Operaatiokeskuksen paikka?
Yhteenvetona
•
•
•
Yksi muiden joukossa
Pienikin asia voi joskus…
Kun kaikki mättää!