Lue uusin asiakaslehti - Lievestuoreen apteekki

Avoinna : ma-pe 9-17 • la 9-13
Lievestuoreen
apteekin
ilmoituslehti
1/2016
Ruoki
mielesi
keveäksi
Suoliston
bakteerit ja
ylipaino
Uutta allergiaoireisiin
Ongelmana kuiva suu
Lievestuoreen ap_YTA1601.indd 1
1/21/2016 12:51:45 PM
Reseptilääkkeen toimittaminen
Monipuolista
asiantuntemusta
asiakkaan parhaaksi
A
pteekin ammattilaisen tavoittaa useimmiten jonottamatta.
Tämä onkin varmasti
yksi syy siihen, miksi
niin monet tulevat hakemaan apteekista neuvoja erilaisiin pulmiinsa.
Apteekkiin on helppo tulla ja
apteekkilaisilla on lääketuntemuksen ohella paljon tietoutta eri
sairauksista ja niiden hoidosta.
Apteekkilaiset myös päivittävät
osaamistaan jatkuvasti kouluttautumalla. Päivittäisenä tukena ovat
apteekin tietokannat sairauksista
ja lääkityksistä.
Oikea lääke oikeaan vaivaan
Varsinaisia diagnooseja apteekissa ei tehdä, mutta itsehoitoa
koskevia arvioita kylläkin. Moniin vaivoihin voi ensin hakea apua itsehoi-
tolääkkeistä ja mikäli niistä ei saada
apua, tulee turvautua lääkäriin.
Tärkeä osa apteekkilaisten työtä on opastus lääkkeen valinnassa.
Farmaseutti saattaa varoittaa, jos
halutaan ostaa flunssalääkettä ja kipulääkettä yhtä aikaa, koska tehon
sijaan haittavaikutukset saattavat
lisääntyä. Tarkemman selvityksen
jälkeen löytyy vaivaan usein sopiva
itsehoitolääke.
Lisäpalvelut helpottamaan
arkea
Apteekit tarjoavat yhä enemmän erilaisia lisäpalveluja, muun
muassa lääkitysten arviointeja,
erilaisia mittauspalveluita, lääkemuistutuspalvelua ja lääkkeiden
annosjakelua.
Esimerkiksi lääkemuistutuksesta on paljon apua tilanteissa,
JULKAISIJA:
joissa lääkkeitä on paljon ja niitä
tulee ottaa useita kertoja päivässä.
Muistisairaille se on erinomainen
apu, mutta helpottaa työssäkäyvänkin arkea ja auttaa varmistamaan hoidon toteutumisen.
Lääkkeen toimittamiseen liittyy monta lääkitysturvallisuuteen
ja asiakkaan saamaan Kela-korvaukseen liittyvää vaihetta.
Aluksi tarkistetaan oikeus
Kela-korvaukseen. Apteekin tietojärjestelmästä nähdään myös,
onko lääkkeellä mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia asiakkaan
muiden lääkkeiden kanssa. Jos
kyseessä on lapsi, tarkistetaan
aina, että lääkkeen annostus on
oikeassa suhteessa lapsen painoon. Neuvonnalla varmistetaan,
että asiakas on selvillä lääkkeen
oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
Sähköiseen reseptijärjestelmään
tehdään merkinnät lääkkeen toimittamisesta. Kysymyksiä lääkkeiden
Kela-korvauksista ja lääkehinnoista
kohtaamme päivittäin.
Hintojen määräytyminen perustuu monen toimijan yhteistyöhön: siinä ovat mukana valtioneuvosto, hintalautakunta, lääketeollisuus ja Kela. Yksittäisten lääkkeiden
hinnat ja saatavuus voivat muuttua
useastikin vuoden aikana. Hintaja korvausjärjestelmämme tähtää
kuitenkin siihen, että lääkkeet ovat
tehokkaita ja edullisia.
Hyvää kevättalvea!
Soili Saarinen
apteekkari
Kuulumme Yhteistyöapteekit-ketjuun
Yhteistyöapteekit (YTA) on
Suomen suurin yksityisten
apteekkien muodostama ketju.
Tällä hetkellä ketjuun kuuluu 95
pääapteekkia ja 25 sivuapteekkia.
Yhteistyön ansiosta voimme tarjota
asiakkaillemme entistä monipuolisempia etuja. Yksi esimerkki niistä
ovat lukuisat tarjouksemme,
joita löydät muun muassa tämän
lehden takasivulta.
Lue lisää Yhteistyöapteekeista
www.yta.fi
Lievestuoreen Apteekki
Liepeentie 8, 41400 Lievestuore
puh. 020 719 9440
Päätoimittaja: Kaija Törmä, puh. (09) 754 3636
Toimitus ja lehden ulkoasu: TörmäPress Oy
Paino: Forssa Print
Lievestuoreen ap_YTA1601.indd 2
Helmikuu 2016
1/21/2016 12:51:48 PM
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
SUOLISTON BAKTEERIT
JA YLIPAINO
Terveen aikuisen suolistossa
asustaa noin 1-2 kiloa mikrobeja. Suurin osa niistä on
hyödyllisiä ja tärkeitä muun
muassa ruoansulatukselle,
ravinnon imeytymiselle ja
vastustuskyvyn kehittymiselle.
Viimeisimpien tutkimusten
valossa suolistobakteeristolla voi olla vaikutusta myös
ylipainon kehittymiseen.
Y
lipaino ja sen liitännäissairaudet ovat
länsimaissa vahvasti yleistyvä terveysongelma. Suurin syy
liikapainon syntymiselle on väärä
ruokavalio ja saadun energian liian suuri määrä suhteessa kulutukseen.
Viime vuosina tutkijat ovat
löytäneet yhteyden myös ylipainon ja suolistabakteeriston välillä: ylipainoisten henkilöiden suolistobakteeriston koostumus poikkeaa suuresti normaalipainoisten
ja hoikkien bakteerikoostumuksesta.
Kun koe-eläimille siirrettiin lihavan ihmisen suolistobakteeristoa, eläin lihoi. Vastaavasti hoikalta henkilöltä mikrobistonsa saaneet koe-eläimet pysyivät normaalipainoisina. Tutkimuksissa
havaittiin, että lihavuuteen liittyvä suolistobakteeristo vaikuttaa
aineenvaihduntaan lisäämällä ravinnosta saatavan energian talteenottoa.
Terveellinen ja monipuolinen
ravinto paitsi ehkäisee ylipainon
muodostumista myös muokkaa
suolistobakteeriston koostumusta hyödylliseen suuntaan.
Meneillään oleva suomalaistutkimus antaa viitteitä siitä, että
ylipainoisten lasten suolistobakteeristo poikkeaa normaalipainoisten lasten bakteeristosta jo
ensimmäisen ikävuoden aikana.
Ylipainoa ei tosin vielä silloin ole
ennättänyt muodostua.
Suolistobakteeristo periytyy
äidiltä lapselle
Ympäristö vaikuttaa lapsen
bakteeriston ja sitä kautta muun
muassa immuunijärjestelmän kehittymiseen. Perheenjäsenten bakteeristo muistuttaa kuitenkin usein
toisiaan, sillä suolistobakteeriston
koostumus periytyy äidiltä lapselle alatiesynnytyksen ja rintamaidon välityksellä.
Lihavuuden juuret jo
varhaislapsuudessa
Lihavuuteen ja aineenvaihdunnan mahdollisiin häiriöihin johtava kehitys voi alkaa varhaislapsuudessa - jopa sikiöaikana, jolloin suolistobakteeriston koostumus alkaa muokkautua.
Suoliston kuntoon voi
vaikuƩaa
Avainasemassa ovat ruokavalio ja
sen sisältämät probiootit.
Probiootit ovat eläviä, terveen
ihmisen suolistoon kuuluvia hyödyllisiä mikrobeja, yleisimmin maitohappobakteereita, jotka suojaavat suolistoa haitallisilta bakteereilta.
Probiootit auttavat elimistöä
monin tavoin. Joidenkin tutkimusten mukaan ne aktivoivat vastaainetuotantoa ja lisäävät puolustusjärjestelmän solujen aktiivisuutta. Immuunijärjestelmän normaali toiminta onkin tärkeää terveydelle koko elämän ajan.
Lähteet: Ridaura VK, Faith JJ, Rey
FE, ym 2013, Tremaroli V, Bäckhed
F. 2012, Kalliomäki M, Collado MC,
Salminen S, Isolauri E. 2008, Rautava
S; Duodecim 2015.
Suolistobakteeriston koostumukseen voi myös itse vaikuttaa.
Teksti: kaija törmä
Suolisto vaikuƩaa
painonkehitykseen
Yhteyttä lihavuuden ja suolistobakteeriston välillä on todennettu myös eläimillä tehdyillä kokeellisilla tutkimuksilla.
Maailman tutkituin maitohappobakteeri
Makua koƟmaisista musƟkoista
Lactobacillus rhamnosus
GG on maailman tutkituin
ja tunnetuin maitohappobakteeri, josta on yli 800
tieteellistä ja yli 200 kliinistä tutkimusta.
T
erveen ihmisen suolistosta
eristetty Lactobacillus GG
maitohappobakteeri kykenee
selviytymään elävänä ruoansulatuskanavan läpi ja tarttumaan
suolen limakalvolle.
Säännöllisesti käytettynä Lactobacillus GG kykenee
asettumaan osaksi suoliston
normaalia bakteeristoa ja tukee hyödyllisten bakteerien
osuutta.
3
Gefilus Mustikka Purutabletti sisältää sekä Lactobacillus
rhamnosus GG maitohappobakteeria että vastustuskykyä tukevaa C-vitamiinia. Maku on peräisin
aidoista kotimaisista mustikoista.
Gefilus Mustikka Purutabletti
sopii kaikenikäisille. Sitä voi käyt-
ilmoitus
tää päivittäin sekä muun muassa matkoilla ja antibioottikuurin
aikaan.
Sinivalkoinen valinta
Gefilus® ravintolisät ovat sinivalkoinen valinta, sillä kaikki Gefilus® ravintolisät valmistetaan Suomessa. Ostamalla kotimaisia Gefilus® maitohappobakteerivalmisteita autat samalla lastenklinikoiden pieniä potilaita. Kiitos avustasi!
Gefilus® ja LGG® ovat Valio
Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tuotteet valmistuttaa Oriola Oy. Lisätietoja: www.gefilusoriola.com
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Näin rauhoitat
kuivat silmät
Lisää kalaa ruokavalioosi
Omega-3-rasvahappojen
säännöllinen nauttiminen saattaa
auttaa vähentämään kuivasilmäisyyttä erityisesti vanhemmilla naisilla. Ruoassa omega-3-rasvahappoja on eniten rasvaisessa kalassa, kuten lohessa, sillissä, makrillissa, anjoviksessa, sardiinissa
ja tonnikalassa.
Juo riiƩäväsƟ
Nestevajaus voi lisätä silmien
kuivumista, koska elimistössäsi ei
ole riittävästi kosteutta kyynelnesteen tuottamiseen.
Juominen voi osaltaan auttaa
Lepuuta silmiäsi aika ajoin
Kuivasilmäisyyteen ei ole
parannuskeinoa, mutta sen
oireita voi lievittää monin
eri tavoin.
K
yynelneste auttaa
silmiämme pysymään kosteina,
terveinä ja miellyttävän tuntuisina. Kuivasilmäisyys on puolestaan vaiva, joka aiheutuu kyynelnesteen määrän tai
laadun muutoksista.
Parannuskeinoa vaivaan ei
toistaiseksi ole, mutta näillä keinoilla voit lievittää ja ehkäistä sen
oireita. Keskustele kuitenkin neuvoista ensin silmälääkärisi kanssa.
ilmoitus
RäpyƩele silmiäsi useammin
Kun keskitymme näkemistä vaativaan tehtävään, kuten lukemiseen, ajamiseen tai tietokoneella työskentelyyn, räpyttelemme silmiämme yleensä normaalia
huomattavasti harvemmin. Silmien kyynelfilmi ei silloin uusiudu riittävän usein.
Räpyttele silmiäsi noin 10 sekunnin välein. Sen on havaittu jonkin verran auttavan lievittämään
kuivasilmäisyyden oireita.
Jos olet keskittynyt visuaaliseen tehtävään pitkään ja silmäsi tuntuvat väsyneiltä ja epämiellyttäviltä, pidä tauko ja sulje silmäsi muutamaksi minuutiksi. Silmien päälle laitettava lämpöhaudekin tekee hyvää. Älä kuitenkaan
hiero silmiäsi, sillä se voi pahentaa oireita.
palauttamaan kosteutta. Suositus
on kahdeksan lasillista vettä vuorokaudessa, mutta lähes kaikki
nesteet käyvät, myös maito.
Muita vinkkejä
Aurinko, tuuli, kuumuus, pöly,
savu ja kuiva ilmasto eivät ole hyväksi kuiville silmille. Aurinkolasien käyttö ulkoillessa auttaa suojaamaan silmiäsi ärsytykseltä.
Sisätiloissa ilmansuodatin voi
poistaa ilmasta ärsyttäviä aineita.
Ilmankostutin puolestaan kostuttaa liian kuivaa ilmaa, mikä ehkäisee kyynelnesteen liian nopeaa
haihtumista silmistä. Tuulettimien
ja hiustenkuivainten käyttöä on
hyvä välttää, samoin tupakointia.
teksti: kaija törmä
UUTUUS kuiville silmille!
SILMIESI HYVINVOINTIIN
Taustalla olevat sairaudet
NY T SA ATAVILL A U USI
K AKSITE HOIN E N VALM ISTE
Kuivasilmäisyys johtuu usein
muista taustalla olevista silmäsairauksista tai terveydellisistä ongelmista. Niiden hoitaminen saattaa
edistää myös kuivasilmäisyyden
oireiden lievenemistä. Kerro kaikista tiedossa olevista sairauksistasi silmälääkärillesi.
SilmäƟpat avuksi
Apteekissa on saatavilla erilaisia kuivasilmäisyyden oireisiin tarkoitettuja silmätippoja.
Systane® silmätipat vaikuttavat kuivasilmäisyyden aiheuttajiin
kaksitehoisesti. Tipat kosteuttavat
ensin silmiäsi nopeasti. Samanaikaisesti ne muodostavat kyynelnesteesi kanssa geelimäisen verkon, joka kiinnittyy silmiesi pintasoluihin. Kiinnityksen avulla syntyy pitkäkestoisesti voiteleva kerros, joka suojaa ja rauhoittaa sil-
Systane®Hydration sisältää
kahta kosteuttavaa ainetta,
hydroksipropyyliguaria ja
hyaluronaattia, joilla on
ainutlaatuinen kaksitehoinen
vaikutus.
P I T K Ä K E S TO I S E E N
LIEVIT YKSEEN
Alcon Nordic A/S, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh. 0207 871 600
4
FI SYS 0515-026
mien pintaa. Lisätietoja Systanetuotesarjasta osoitteessa www.
systane.fi.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
SB12 - juttuna
bakteerien pilkkoessa ruoantähteitä. Yksi näistä rikkiyhdisteistä
on nimeltään metyylimerkaptaani ja sillä on havaittu yhteys myös
ientulehdusten esiintyvyyteen.2
Pahanhajuinen hengitys ja
sitä aiheuttavat rikkiyhdisteet
voivat siis muodostaa sosiaalisen vaivan lisäksi haittaa myös
suun terveydelle.
teksti: Tanja Hilander
1
G
lyseroli tai toiselta
nimeltään glyseriini on jäykkäjuoksuista, väritöntä ja
myrkytöntä nestettä. Se on perusvoiteiden yleisin
humektantti, mutta sitä käytetään
myös muun muassa hammastah
Andrea Zürcher, Andreas Filippi, Dept
of Oral Surgery, University of Basel.
‘Findings, Diagnoses and Results of a
Halitosis Clinic over a Seven Year Period’. Schweiz Monatsschr Zahnmed.
[Swiss Monthly Journal of Dentistry]
3/2012.
2
I Kleinberg, G Westbay: Salivary and
metabolic factors involved in oral malodor formation J Perio 1992;63:768775
SB12-suuvesi
avuksi
B12-suuveden patentoitu koostumus varmistaa
raikkaan hengityksen.
Suuveden vaikuttavat aineet neutraloivat pahanhajuista hengitystä aiheuttavia
rikkikaasuja turvallisesti ja tehokkaasti. SB12-suuvesi sitoutuu kemiallisesti suun kudoksiin ja mahdollistaa raikkaan hengityksen 12 tunniksi.
Raikastavan vaikutuksen
lisäksi suuvesi sisältää fluoria
ja hoitaa näin hampaita. Päivittäisen fl uorihuuhtelun on
todettu ehkäisevän tehokkaasti kariesta ja täydentävän fluorihammastahnan vaikutusta.
S
Raikas hengitys
aamusta iltaan
Pahalta haiseva hengitys
on merkittävä sosiaalinen
haitta.
ahanhajuista hengitystä kutsutaan lääketieteen termein halitoosiksi. Tätä ikävää vaivaa esiintyy
kaikenikäisillä miehillä ja naisilla.
Tutkimusten mukaan pahanhajuinen hengitys vaivaa lähes 50 prosenttia väestöstä.
Hengityksen epämiellyttävä
haju vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon, vaikeuttaa sosiaalista elämää ja heikentää siten elämänlaatua.1
Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan tiedä hengityksensä
epämiellyttävästä hajusta, sil-
ilmoitus
P
lä ihminen tottuu
tuu helpos
helposti
sti
t oman
elimistönsä hajuihin. Läheisellekin ihmiselle voi olla vaikea hienovaraisesti vihjata, että hengitys haisee.
uksista hengityksen
hengityk
ykse
yk
en epämiellyte ämiellytep
tävä haju muodostuu suussa.
Syynä voi olla puutteellinen suuhygienia, ientulehdus, hampaan
tukikudosten tulehdus (parodontiitti) tai suun kuivuminen. Tietyt
lääkitykset ja stressi voivat vähentää syljeneritystä, mikä taas
tekee hengityksen pahanhajuiseksi.
Aamulla lähes kaikkien hengitys on tunkkainen, mikä johtuu
syljenerityksen vähenemisestä
ja bakteerikannan muuttumisesta yön aikana.
Mistä pahanhajuinen hengitys
johtuu?
Hengityksen epämiellyttävä
haju johtuu suuontelossa, hampaiden välissä ja kielen takaosassa kasvavista bakteereista.
Kun bakteerit hajottavat esimerkiksi ruoantähteitä, syntyy epämiellyttävän hajuisia rikkikaasuja, jotka tekevät hengityksen pahanhajuiseksi. Erityisen pahanhajuista hengitystä voivat aiheuttaa esimerkiksi alkoholi, kahvi, valkosipuli ja tupakka.
Lähes 90 prosentissa tapa-
Sosiaalinen ja terveydellinen
haiƩa
Pahanhajuista hengitystä aiheuttaa pääasiassa kolme eri
rikkiyhdistettä, joita muodostuu
5
Kolme vaihtoehtoa
SB12-suuvesi on myynnissä vain apteekeissa ja siitä
löytyy kolme raikasta vaihtoehtoa: mint&menthol, reilusti fluoria sisältävä Duo sekä
miedomman makuinen Mild.
Lisäksi SB12-tuotesarjaan
kuuluvat hengitystä raikastavat Boost purukumit sekä kevyesti valkaiseva Strong Mint
hammastahna.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
SYÖ MIELESI
KEVEÄKSI
T
erveellinen ravinto
sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja ja
täysjyväviljaa. Epäterveelliseen ruokavalioon puolestaan kuuluu runsaasti valmisruokia, prosessoitua
lihaa, valkoisia viljatuotteita ja sokeroituja jälkiruokia.
Tuttua tietoa monelle, mutta miksi emme sitten syö terveellisesti? Jokainen tietää kuinka syvään käyttäytymistottumukset ovat meihin juurtuneet. Siksi
suuret muutokset pitää tehdä ”hivuttamalla” ja antaa itselle aikaa
omaksua uudet tavat.
Terveellinen ruokavalio edistää tutkimustenkin mukaan paitsi fyysistä myös mielemme hyvinvointia.
Folaatti eli synteettiseltä nimeltään foolihappo on B-ryhmän vitamiini, jota tarvitaan elimistössä
sadoissa aineenvaihduntareaktioissa - myös mielialaan ja masennusoireisiin vaikuttavien serotoniinin ja muiden hermovälittäjäaineiden muodostuksessa.
Itä-Suomen yliopiston
tutkimus
Folaatin merkitystä masennuksessa on tutkittu jo kauan. Ravitsemusterapeutti Anu Ruususen
väitöskirjan mukaan folaatti näyttää suojaavan masennukselta varsinkin nuoria ja miehiä.
Ruususen tutkimukseen osallistui noin 2 500 ei-masentunutta
itäsuomalaista miestä, joita seurattiin 13 vuoden ajan. Tuloksen
perusteella vähiten folaattia saaneilla oli nelinkertainen riski sairastua masennukseen.
Ruususen mukaan folaatin puutos saattaa myös heikentää masennuslääkityksen tehoa.
Foolihappovalmiste masennuslää-
Folaaƫ
Kasvisten, hedelmien, marjojen ja täysjyväviljan terveellisyys
johtuu monista niiden sisältämistä
yhdisteistä ja ravintoaineista, joista yksi tutkitusti mielen hyvinvointiin liittyvistä vitamiineista on folaatti.
6
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
kityksen lisänä voikin tutkijan mielestä parantaa toipumista.
Kasvisten, hedelmien, marjojen ja
täysjyväviljan terveellisyys johtuu
monista niiden sisältämistä yhdisteistä
ja ravintoaineista.
FolaaƟn lähteet
Folaatin tärkeimmät lähteet
ovat suomalaisilla täysjyväviljavalmisteet (erityisesti ruis), tuoreet tai kevyesti kypsennetyt vihreät kasvikset, sitrushedelmät sekä maksa.
Folaatti vähenee C-vitamiinin
tapaan herkästi kuumennuksessa
ja käsittelyssä. Silti esimerkiksi pakastevihannesten käyttö ruoanlaitossa on parempi vaihtoehto kuin
se, että ei söisi vihanneksia juuri lainkaan.
B12-vitamiini
Myös B12-vitamiinilla on yhteys mielialaan. Vitamiinin pieni pitoisuus elimistössä voi suurentaa
depression riskiä. Ruususen mukaan masennuksesta toipuu paremmin, jos ruokavaliossa on runsaasti B12-vitamiinia.
Alhaisen B12-vitamiinitason ja
masennuksen yhteys on todettu
kolmessa väestötason poikkileikkaustutkimuksessa sekä kahdessa pitkittäistutkimuksessa.
B12-vitamiinia on lihassa, kalassa, maitovalmisteissa ja kananmunassa. Ruususen mielestä
B12-vitamiinin saanti on suomalaisilla yleensä riittävällä tasolla,
mutta riskiryhmässä ovat ikääntyneet, imeytymishäiriöitä potevat
ja vegaanit.
D-vitamiini
D-vitamiinin puutos on yhdistetty kaamosmasennukseen ja
masentuneilla on todettu matalia
D-vitamiinitasoja. Myös vähäisen
D-vitamiinin saannin yhteydestä
masennukseen alkaa olla entistä
enemmän näyttöä, mutta hoito-
tutkimuksia kaivataan.
D-vitamiinin tärkeimmät lähteet ovat kala, vitaminoidut rasvat
ja maitovalmisteet. Kaikille ikäryhmille suositellaan kuitenkin myös
D-vitamiinivalmistetta ruokavalion lisänä.
vinnosta. Se muodostaa aivoissa serotoniinia - tärkeää mielialan
säätelijää.
Tryptofaaninln lähteitä ravinnossa ovat maitovalmisteet, erityisesti juusto, liha, kala, muna, soija
sekä monet pähkinät ja siemenet.
Ruususen mukaan suomalaiset saavat tryptofaania ravinnosta yleensä riittävästi. Tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavan tryptofaanivarastot tosin saattavat ehtyä.
Muut vitamiinit ja
kivennäisaineet
B-ryhmän vitamiineista myös
riboflaviinin (B2) ja pyridoksiinin
(B6) puute saattaa vaikuttaa mielialaan, kivennäisaineista puolestaan seleenin, sinkin, magnesiumin
ja kromin vajaus. Ruususen mielestä näiden merkitys on kuitenkin
todennäköisesti vähäinen.
HiilihydraaƟt ja proteiinit
Sokerista ja tärkkelyksestä
koostuvat hiilihydraatit kohentavat mielialaa hetkellisesti, sillä glukoosi edistää tryptofaanin pääsyä
aivoihin.
Masentuneet syövätkin terveitä runsaammin hiilihydraatteja, erityisesti sokeria. Todellista, pitkäaikaista merkitystä hiilihydraateilla ei
kuitenkaan mielialaan ole.
Proteiinin saannin yhteydestä
mielialaan on toistaiseksi vähän
tutkimustietoa.
Omega-3-rasvahapot
Masennusta on todettu vähemmän niissä maissa, joissa
syödään runsaasti kalaa. Vähäinen kalansyönti saattaa altistaa
masennukselle etenkin naisia.
Rasvainen kala on omega3-rasvahappojen tärkein lähde.
Omega-3-rasvahapot lisäävät solukalvojen nestemäisyyttä ja läpäisevyyttä osallistuen näin hermoston toimintaan. Niillä voi lisäksi olla
tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia.
Suurilla omega-3-rasvahappojen pitoisuuksilla voi solutasolla olla vaikutusta ns. serotoniinija dopamiinineurotransmissiossa.
Näiden mekanismien kautta omega-kolmoset voivat olla yhteydessä masennuksen syntymiseen ja
siitä toipumiseen.
Myös omega-3-rasvahapot
saattavat tehostaa masennuslääkkeen vaikutusta. Mielialan kannalta EPA on toista omega-3-rasvahappoa, DHA:ta, tärkeämpi.
NauƟntoaineet
Kahvin, teen ja virvoitusjuomien sisältämä kofeiini on piristysaine, joka pieninä annoksina kohottaa mielialaa. Jos kahvia nauttii harvoin, riittää jo puoli kupillis-
ta piristykseksi. Kofeiinin vaikutus
on voimakkaimmillaan 1/2-1 tunnin kuluttua kahvin juomisesta.
Suklaassa on paitsi kofeiinia myös toista hermostimulanttia teobromiinia. Lisäksi suklaassa on kaakaon sisältämää fenyylietyyliamiinia.
Piristävä vaikutus on varsinkin tummalla suklaalla. Sadan
gramman siivu vastaa kupillista
kahvia. Toisaalta Ruususen mukaan vain sellainen suklaa, josta
pitää, tuottaa mielihyvää.
Alkoholikin kohottaa aluksi
mielialaa, mutta runsas naukkailu lisää masennustaipumusta. Alkoholi kiihdyttää tryptofaania hajottavan entsyymin tuotantoa, joten tryptofaanivaje saattaa selittää seuraavan päivän ”morkkista”.
Ruokavalio vaikuttaa siis siihen, miten tunnemme ja käyttäydymme. Silti kokonaisuus ratkaisee. Terveellisen ravinnon lisäksi
mielialaamme kohottavat ainakin
liikunta, riittävä uni, toimivat ihmissuhteet ja stressin välttäminen.
Lähteet:
Ruusunen Anu: Diet and Depression An epidemiological study, Itä-Suomen
yliopisto 2013
Anu Ruusunen, Aivoluentosarja
7.3.2013 Salo
Jääskeläinen T, Knekt P, Suvisaari J et
al. Higher serum 25-hydroxyvitamin D
concentrations are related to a reduced risk of depression. British Journal
of Nutrition 2 April 2015 DOI:
Lääkeresistentin masennuksen hoito,
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2013;129(20):2149-56
Masennus ja ruokavalio, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
2014;130(9):902-9
Jukka Ruukki: Syö aivosi
virkeiksi,Tiede-lehti 1/2000.
Tryptofaani
Tryptofaani on välttämätön
aminohappo, jota pitää saada ra-
teksti: kaija törmä
7
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Mahdollisimman
varhain aloitettu
lääkitys auttaa allergikkoa pitkän siitepölykauden aikana.
Aloita allergialääkkeen
käyttäminen ajoissa
iime vuosien leudot
talvet ennakoivat varhaista siitepölykauden alkamista jo helmikuun aikana. Mitä
aikaisemmin allergialääkityksen
aloittaa, sen paremmin se auttaa allergikon kevättalven ja kevään mahdollisimman vaivatonta
sujumista.
V
Siitepölyn pitkä matka
Kevyet ja pienet siitepölyhiukkaset lentävät pitkiäkin matkoja. Ensimmäisenä kukkivat
Etelä-Suomessa tavallisesti pähkinäpensas ja leppä, joiden siitepöly kulkeutuu Suomen puolelle kaukokulkeumana etelästä:
Etelä-Skandinaviasta, Baltian
maista – jopa Keski-Euroopasta.
Etelä-Suomesta pähkinäpensaan
ja lepän siitepöly voi kulkeutua
kauaskin ilmavirtojen mukana.
Osittain samanaikaisesti lepän kukinnan kanssa ja sen jälkeen on vuorossa koivu, jolle todella moni suomalainen on allerginen. Muu maa seuraa eteläisen
Suomen perässä pienellä tai keskisuurella viiveellä.
Allergikkojen kaikkialla Suo-
messa kannattaakin varautua siitepölykauteen jo lumien sulaessa.
mainos
Kolme lääkettä allergian itsehoitoon
Apua apteekista
1
Beclonasal® Aqua 50 mikrog nenäsumute. Uusiutuvaan kausiluonteiseen
allergiseen nuhaan, jonka lääkäri
on aiemmin todennut. Vaikuttava
aine: beklometasoni. Annostus: Aikuisille ja yli 14-vuotiaille:
1-2 suihketta molempiin sieraimiin kahdesti vuorokaudessa,
enintään 3 kuukauden ajan.
Enimmäisannos 4 sumutusta/
sierain/vrk. Jos oireet eivät merkittävästi lievity, valmisteen käyttöä ei tule jatkaa yli 3 viikkoa. Alle
14-vuotiaille vain lääkärin ohjeen
mukaan. Kysy käytöstä lääkäriltä, jos olet raskaana tai imetät.
Pakkaus: 23 ml (200 annosta).
Apteekista saa allergian oireisiin selvää helpotusta. Allergia- ja
astmaliiton ohjeistuksen mukaan
allergian oireita lääkitään antihistamiinitableteilla, silmätipoilla ja nenäsuihkeella. Nenäsuihketta tulee
käyttää säntillisen säännöllisesti,
koska vain aika ajoin käytetty nenäsuihke ei auta.
Allergialääkityksen kanssa voi
ennakoida huoletta, eikä varhain
aloitetusta lääkityksestä ole haittaa.
2
Seuraa siitepölyƟedotusta
Histec® 10 mg tabletti ja
imeskelytabletti. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen
allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja
silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen
Turun yliopiston Aerobiologian
yksikön siitepölytiedotus alkaa heti, kun ensimmäiset siitepölypitoisuudet mitataan.
Allergikon on syytä aloittaa lääkitys viimeistään ensimmäisten siitepölytiedotusten tultua julki. Kun
lääkityksen aloittaa ajoissa, allergikon olo pysyy hyvänä läpi koko pitkän siitepölykauden.
teksti: susanna Marklund
8
nokkosihottuman hoitoon. Vaikuttava aine: setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat:
1 tabletti/imeskelytabletti kerran
vuorokaudessa. 6-12 vuotiaat:
1/2 tablettia/imeskelytablettia
2 kertaa vuorokaudessa. Kysy
Histecin käytöstä lääkäriltäsi, jos
sinulla on munuaissairaus tai olet
raskaana tai imetät. Pakkaukset:
10 ja 30 tablettia, 14 ja 28 imeskelytablettia.
3
Fexorin 120 mg tabletti.
Kausiluonteisen allergisen
nuhan oireiden lievittämiseen. Vaikuttava aine: feksofenadiini. Annostus: Aikuiset ja
yli 12-vuotiaat: 1 tabletti kerran
vuorokaudessa ennen ateriaa.
Kysy Fexorinin käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on munuais-,
maksa-, sydän- tai verenpainesairaus, olet raskaana tai iäkäs. Ei
imettäville äideille. Pakkaukset:
10 tablettia ja 30 tablettia.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Lääkeaineeton Prevalin
Allergy on uudenlainen
valmiste allergiaoireisiin. Se
vaikuttaa nopeasti ja toimii
kaikissa ilmavälitteisissä
allergioissa, jotka aiheutuvat
siitepölystä, eläinpölystä tai
pölypunkeista.4,5,6
U
seimmat allergeenit tulevat elimistöön nenän kautta. Ne läpäisevät
nenän limakalvot
ja kiinnittyvät syöttösoluihin.
Syöttösolut erittävät histamiinia, joka kulkeutuu nenän alueelle ja silmiin. Histamiinireseptoreihin kiinnittyessään histamiini laukaisee allergiset oireet kuten aivastelun, nenän vuotamisen tai
tukkoisuuden ja kutiavat tai vuotavat silmät.
Allergiaan löytyy hyviä lääkkeitä, mutta jopa 19 % käyttäjistä
kokee saavansa niistä sivuvaikutuksia. Siitä syystä tärkeimpiä kriteerejä allergiavalmisteita valittaessa ovat nopea vaikutus ja hyvä siedettävyys.4,5
ilmoitus
KolmivaikuƩeinen koostumus
Prevalin Allergy -nenäsuihke
helpottaa kaikkia allergisia oireita;
aivastelua, vuotavaa nenää, tukkoista nenää ja kutiavia/vuotavia
silmiä. Prevalin:
• Inaktivoi nenään jo päässeet
allergisoivat hiukkaset.
• Muodostaa limakalvoille ohuen geelimäisen kerroksen,
joka estää uusien allergisoivien
hiukkasten vaikutusta.
• Puhdistaa nenää allergeeneista.
Prevalinin kolmivaikutteinen
koostumus sisältää vapaita rasvahappoja, jotka vähentävät hiukkasten allergisoivaa vaikutusta.
Sen hienojakoinen sumu muodostaa ohuen geelimäisen suojan, joka ehkäisee uusien allergisoivien hiukkasten pääsyn limakalvoille. Seesamiöljy lisää nenän
värekarvojen liikettä, jolloin nenä
puhdistuu allergeeneista.
Kun Prevalinia käytetään heti allergiaoireiden ilmaantuessa,
päästään puuttumaan reaktioon
ja pysäyttämään sen kehittyminen. Tuotetta annostellaan 1-2
suihkausta kumpaankin sierai-
Uutta allergiaoireisiin
meen 2-3 kertaa päivässä. Yhdellä annostelulla muodostuva suoja
auttaa noin 6 tunnin ajan.
Prevalin vaikuttaa paikallisesti ja sopii kaikille yli 12-vuotiaille, myös urheilijoille sekä raskaana oleville ja imettäville. Prevalin ei väsytä tai ärsytä limakalvoja. Se on miellyttävä käyttää, sillä
tuote ei valu nieluun. Prevalin sopii myös lisäavuksi allergialääkkeiden kanssa.
Prevalin Allergyn vaikuttavat aineet ovat bentoniitti, ksantaanikumi, glyserolimonostearaatti, kaliumfosfaatti, dikaliumfosfaatti, glyseriini, seesamiöljy, vesi, viherminttuöljy. Terveydenhuollon tarvike,
luokka 1.
1
Jantunen, J.: Allergian ja astman kustannukset Suomessa, syyskuu 2013
(Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Allergia- ja Astmaliitto. )
2
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/suomalaisten+allergiat+lisaantyvat/
a123223.
3
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00561
4
NEPA tutkimus, kesäkuu 2014
5
YouGov 2013
6
AC Nielsen, Total allergy category
& IMS
teksti: annukka tuomiranta
A
Prevalin Allergy -nenäsuihke lievittää
kaikkia allergisia oireita; aivastelua,
vuotavaa nenää, tukkoista nenää ja
kutiavia/vuotavia silmiä.
9
llergia on nykyajan yleisin krooninen sairaus ja
kasvava ongelma. 1,8 miljoonaa suomalaista kärsii allergiaoireista joka vuosi. Oireita
potevien määrä lisääntyy lähes 3 % vuosittain.1,2,3
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Oulun yliopiston tutkijan Tiina Ikäheimon mukaan kylmyys ja ilmankosteuden aleneminen lisäävät infektioalttiutta. Ikäheimon mielestä flunssaa
välttävän kannattaakin paitsi välttää
aivastelijoita ja pestä käsiä ahkerasti
myös laittaa pipo päähän jo pikkupakkasella.- Kylmettymiseltä voi suojautua
peittämällä ääreisosat, varsinkin pään,
tutkija sanoo.
Odotettavissa pimeyttä,
kylmää, viimaa ja räntää.
Kyytipojaksi nuhaa,
kurkkukipua, yskää,
kuumetta ja särkyä. On
aika varautua flunssakauteen.
ilmoitus
Flunssakauden
selviytymispakkaus
• Puhdistava nenäsumute
(Naso NaCl ratiopharm)
• Avaava nenäsumute (Naso
ratiopharm)
• Kosteuttavat ja hoitavat
nenäsumutteet (Naso Dexpanthenol ratiopharm, Naso seesamiöljy ratiopharm,
Naso Fresh seesamiöljy ratiopharm)
NENÄ
AUKI!
ArveluƩavia perinnekonsteja
Vanhan kansan mukaan varma keino selättää flunssa on nukkua yö villasukissa, joiden pohjalle on murskattu 10 valkosipulinkynttä.
Toisen perinnekonstin mukaan tauti kaatuu nenäsieraimiin
asetetuilla pumpulitupoilla, jotka
on kastettu valkosipulimehuun.
Kolmas kansanviisaus kehottaa
lisäämään ruusunmarjateehen loraus hunajaa, koivunmahlaa ja
rommia.
Ihmiskunnan yleisin sairaus
Uskomuksia riittää, ja kukaties jossain niistä piilee totuudensiemenkin. Flunssa eli nuhakuume on säilyttänyt asemansa ih-
miskunnan yleisimpänä sairautena. Me aikuiset kärsimme taudista yleensä 2-4 kertaa vuodessa,
lapset jopa 5-10.
Flunssa alkaa yleensä nuhana ja kestää keskimäärin 10 vuorokautta, mutta pahimmillaan jopa kolme viikkoa. Se on pitkä aika
kärvistellä nenä tukossa. Flunssan
oireiden lievittämiseen on nykyisin
tarjolla tehokkaampiakin apukeinoja kuin vanhan kansan ylistämät sipulisukat.
Nenäliinan lisävarusteet
Yhtä tärkeää kuin niistäminen
on nenän limakalvojen pitäminen
puhtaina ja kosteina. Puhdistavalla nenäsumutteella saa huuhdeltua pois nenän epäpuhtaudet,
10
jolloin avaava nenäsumute pääsee paremmin vaikuttamaan.
Avaava nenäsumute vähentää
nenän ja nielun alueen limakalvojen turvotusta sekä nenän tukkoisuutta. Se helpottaa hengittämistä ja nukkumista ja tekee olosta
miellyttävämmän.
Kosteuttava nenäsumute puolestaan voitelee ja hoitaa hellävaraisesti kuivuneita ja kärsineitä
nenän limakalvoja. Myös muihin
flunssan oireisiin löytyy lääkkeitä,
jotka kannattaa pitää käden ulottuvilla.
Lähteet: YTHS, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Duodecim Terveyskirjasto, www.oulu.fi/yliopisto/tutkimus/
tutkimuksen-esittely/tutkimusartikkelit
teksti: Markku Haapalehto
Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton nenäsumute.
Vaikuttava aine on ksylometatsoliini.
Vahvempi (1 mg/ml) vahvuus on
tarkoitettu aikuisille ja miedompi (0,5
mg/ml) 2-10 –vuotiaille lapsille. Alle
10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään
5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille
enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö
raskauden ja imetyksen aikana vain
lääkärin ohjeen mukaan. Apteekista
ilman reseptiä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Teksti perustuu
20.8.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Vahvistusta luontaiselle
vastustuskyvylle
Uudessa pakkauksessa
olevasta Bion3 Defence
-valmisteesta saat sekä
maitohappobakteerit että
vitamiinit ja hivenaineet
samassa tabletissa.
lämme maassa, jossa vastustuskykyämme koetellaan
kaikkina vuodenaikoina. Onkin
tärkeää vahvistaa omaa luontaista vastustuskykyä.
Bion3 Defence -valmiste perustuu Tri-Bion-maitohappobakteerikantojen sekä D-vitamiinin
ja sinkin yhteisvaikutukseen, joka vahvistaa positiivisesti elimis-
E
Lievitystä
kipeälle kurkulle
tön immuunijärjestelmän toimintaa. Maitohappobakteerit ovat tärkeässä roolissa, koska 70 % immuunipuolustuksen soluista sijaitsee suolistossa.
Imeytyy siellä missä pitääkin
Bion3 Defence -valmisteen
filmipäällysteinen tabletti varmistaa maitohappobakteerikantojen
pääsyn aina suolistoon asti. Suolistossa ne vaikuttavat suotuisasti elimistön omaan bakteerikantaan ja immuunipuolustuksen toimintaan.
Yksi tabletti päivässä tarjoaa
luontaista vastustuskykyä koko
perheelle. Sarjaan kuuluvat:
• Bion3 Defence Adult
- aikuisille
• Bion3 Defence Senior
- +50-vuotiaille
• Bion3 Defence Junior
- 4-12-vuotiaille.
teksti: Christel Sivula
afucin sisältää kolmea antibakteerista aineitta: gramisidiinia, setyylipyridiniumkloridia ja diklooribentsyylialkolia. Nämä estävät
paikallisesti bakteerien toimintaa.
Bafucinin sisältämä bentsokaiini
lievittää kipua puuduttamalla kipeän kohdan paikallisesti.
Annostus: Aikuiset ja yli
5-vuotiaat: yksi imeskelytabletti
joka toinen tunti. Anna tabletin liu-
B
eta hitaasti suussa. Annostusta
voi muuttaa lääkärin määräyksestä. Ei alle 5-vuotiaille lapsille
ilman lääkärin määräystä. Bafucinia voi käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana.
Pakkauskoot: Bafucin 25
imeskelytablettia, Bafucin Mint
25 imeskelytablettia ja Bafucin
Mint 50 imeskelytablettia.
Bafucin® ja Bafucin®Mint. Suun ja
nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille.
Lue pakkausseloste. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume, päänsärky, pahoinvointia tai kurkkukipu
pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska
kyseessä voi olla streptokokkibakteerin aiheuttama angiina. McNeil.
FI/BAF/15-0914
ilmoitus
ilmoitus
Kurkkukipuun tarkoitettu
Bafucin desinfioi, puuduttaa
ja lievittää kurkun ärsytystä.
11
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
IKÄVÄ IENTULEHDUS
Puhdista hampaat enƟstä
huolellisemmin
Vertavuotavan ienalueen fyysistä ärsytystä ei pidä kuitenkaan
välttää, vaan pikemminkin vuotava alue tulisi puhdistaa normaalia
useammin. Gingiviitin tärkein hoito- ja ehkäisykeino onkin hampaiden huolellinen puhdistus.
Kun hampaiden pinnalla oleva
plakki poistetaan ja bakteerien aiheuttama ärsytys lakkaa, ientulehdus pääse paranemaan. Verenvuoto loppuu, kun alue on puhdas ja bakteeriärsytys vähenee.
Huolellisen hampaiden puhdistuksen lisäksi bakteerien kasvua ehkäisevien suuvesien käyttö
on suositeltavaa. Suuvedet, jotka sisältävät yhdistelmänä amiinifluoridia ja tinafluoridia, ehkäise-
H
oitamattomana ientulehdus voi edetä parodontiitiksi,
hampaan kiinnityskudossairaudeksi,
joka voi aiheuttaa pysyviä kudosvaurioita.
Plakki sisältää bakteereita
Ientulehduksen pääasiallinen
syy on suuhun jäänyt, huolimattomasti poistettu plakki.
Plakki sisältää bakteereita, joiden aineenvaihduntatuotteet är-
vät varsinkin ientulehdusta aiheuttavien bakteerien kasvua tekemällä jääneen plakin toimintakyvyttömäksi ja estämällä uuden plakin
muodostumista.
meridol-tuoteperhe
meridol®-tuotteiden sisältämän amiinifluoridin ja tinafluoridin
yhdistelmän tehtävänä on estää
bakteerien kerääntymistä hampaan pinnalle. meridol-tuoteperhe koostuu suuvedestä, hammastahnasta ja hammasharjasta.
teksti: riku sipilä
ilmoitus
Gingiviitti eli tutummin ientulehdus on ienten tulehduksellinen tila, joka muodostuu
jokaiselle, jos hampaan
pinnalle annetaan kertyä
riittävästi plakkia.
haa makua ja pahanhajuista hengitystä. Oireet ovat elimistön puolustusreaktio.
syttävät ikeniä. Tulehdusvälittäjäaineiden vapautuessa ja verisuonten laajentuessa elimistö kuljettaa
tulehtuneelle alueelle puolustussoluja - pääasiassa valkosoluja tuhoamaan bakteereja. Tulehtuneet ikenet turpoavat, alkavat punoittaa ja vuotavat herkästi. Usein
ientulehdus aiheuttaa myös pa-
SKIN SC IENC E THAT SHOWS
Välitämme ympäristöstä
Hävitäthän vanhentuneet
lääkkeet oikein.
arkista lääkekaappisi
sisältö säännöllisesti.
Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit/kapselit pois alkuperäispakkauksista ja pakkaa ne
irrallisina läpinäkyvään muovipussiin. Nestemäiset lääkkeet, voiteet
ja aerosolit tulee palauttaa omissa
pakkauksissaan.
Jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit tulee erotella muusta lääkejätteestä. Samoin
T
ruiskut ja neulat tulee pakata esimerkiksi lasipurkkiin tai muovipulloon ja palauttaa erillään muista
lääkejätteistä.
Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan tai huuhdo niitä viemäriin. Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen.
Nämä ohjeet pätevät myös
silloin, kun palautat lääkejätteitä
kunnan hävityspisteeseen.
Lisätietoja lääkejätteiden hävittämisestä saat apteekistasi.
Eucerin
Hyaluron-FILLER
–yövoide
kuivalle iholle
-15%
YTA-yhteistyöapteekeille on myönnetty
Ekokompassi -sertifikaatti. Olemme osa
Yhteistyöapteekit-ketjua ja noudatamme ketjun ympäristöohjelmaa. Katso
lisää www.yta.fi/ympäristöohjelma.
1.-31.3.2016
▲
Ehkäise ihon ennenaikaista vanhenemista
Eucerin Hyaluron-Filler -yövoiteella
Yövoiteen sisältämä luonnollinen monivaiheinen hyaluronihappo parantaa ihon kosteustasapainoa. Näin se hoitaa
kuivaa ihoa yöllä parhaalla mahdollisella tavalla.
12
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
ONGELMANA KUIVA SUU
den nopeaa kulumista (eroosio).
Hyväkuntoisetkin hampaat voivat vaurioitua ja reikiintyä nopeasti, jos suuhygienista ei huolehdita eikä lisäfluorin saantiin kiinnitetä huomiota.
Kuivan suun hoito tähtää sekä oireiden lievittämiseen että reikiintymisen ja tulehdusten ehkäisyyn. Tärkeintä suun kuivuuden
hoidossa on riittävä veden juonti sekä hammashygieniasta huolehtiminen. Hampaat ja hammasvälit on puhdistettava perusteellisesti päivittäin. Apteekista on saatavilla kuivan suun paikallishoitoon
tarkoitettuja, fluoria sisältäviä valmisteita, kuten imeskelytabletteja.
teksti: saija raudas
ilmoitus
Itsehoitolääke kuivan suun ongelmiin
Epämiellyttävä tai tahmainen tunne suussa? Vaikea
niellä tai puhua? Oireiden
syynä voi olla kuiva suu. Se
vaivaa usein varsinkin niitä,
joilla on käytössään useampia lääkkeitä.
uivan suun oireet
ovat moninaiset.
Yllä mainittujen lisäksi niitä voivat
olla muun muassa
yöllinen herääminen suun kuivuuteen, palan tunne kurkussa,
metallin maku suussa, pahanhajuinen hengitys ja arka suu.
K
Syljen merkitys
Avainasemassa oireiden
taustalla on syljeneritys. Syljellä on merkittävä tehtävä ruoansulatuksessa. Lisäksi sylki on osa
elimistön omaa puolustusjärjestelmää ja sillä on tärkeitä tehtäviä
hammasterveydelle, makuaistille
sekä nielemiselle. Syljen tehtävänä on puhdistaa ja huuhtoa suuta ja vähentää mikrobeja.
Mikä aiheuƩaa kuivaa suuta?
Suun kuivuuden yleisimpiä
syitä ovat syljeneritystä vähentävien lääkkeiden pitkäaikainen käyt-
Xerodent-imeskelytabletit sisältävät 0,25 mg fluoridia, 28,6 mg
puskuroitua omenahappoa sekä
makeutusaineena ksylitolia.Tavallinen vuorokausiannos aikuisille on 6
tablettia päivässä jaettuna tasaisesti
koko päivän ajalle. Valmistetta ei tule
käyttää seuduilla, joissa juomaveden
fluoripitoisuus on korkea .Appelsiininmakuisia Xerodent-imeskelytabletteja
myydään apteekeissa ilman reseptiä
90 ja 270 tabletin pakkauksissa.
Tutustu huolellisesti pakkausselos-
tö, sylkirauhasiin vaikuttavat sairaudet ja sädehoito.
Iän myötä syljeneritys vähee luonnostaan. Kuiva suu onkin melko yleinen vaiva vanhuksilla; ylipainoisilla useammin kuin
normaalipainoisilla. Erityisesti talviaikaan kuiva ilma ja suuhengitys
puolestaan aiheuttavat suun yöllistä kuivumista.
Tärkein yksittäinen suun kuivuuden aiheuttaja ovat lääkkeet,
erityisesti useiden lääkkeiden yhtäaikainen käyttö. Yleisimpiä syljen eritystä vähentäviä lääkkeitä ovat monet verenpainelääkkeet, useat psyyken ja neurologiset lääkkeet, allergia- ja yskänlääkkeet sekä eräät kipu-, kuumeja reumalääkkeet.
Suun kuivuutta aiheuttavista
lääkkeistä kannattaa kysyä lääkäriltä tai apteekista.
teeseen ennen valmisteen käyttöä.
Lisätietoja: Actavis Oy.
12.2015
erodent imeskelytabletit on
tarkoitettu suun kuivuuden
hoitoon. Ne lisäävät syljen eritystä ja sisältävät fluoria sekä
ksylitolia.
X
Hampaat valkoisina kohti kevättä
White Instant -hampaiden valkaisutuotteilla saat hampaat
helposti ja turvallisesti kevätkuntoon.
iWhite Instant Kit -hampaiden valkaisumuotit on turvallinen ja helppokäyttöinen valmiste nopeaan hampaiden valkaisuun kotona – ilman vetyperoksidia.
iWhite Instant valkaiseva
hammastahnalla hampaat tulevat valkoisemmiksi ja samal-
l
Kuivan suun vaarat
Syljen puute lisää kaikkien
mikrobitulehdusten vaaraa suussa. Tyypillinen tulehdus kuivassa
suussa on ientulehdus, joka oireilee verta vuotavina ikeninä.
Kuiva suu lisää merkittävästi myös hampaiden reikiintymisen (karies) riskiä sekä hampai-
13
ilmoitus
la tahna ehkäisee uusien värjäytymien muodostumista. Sisältää
myös fluoria (1450 ppm F).
iWhite Instant valkaiseva
suuvesi antaa välittömästi valkoisemmat hampaat blue covarine -ainesosan ansiosta. Fluoritaso 220 ppm F.
Iwhite Instant -tuotteet ovat
saatavilla vain apteekeista. Lisätietoja www.iwhiteinstant.fi
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
T erveysvinkkejä lyhyesti
Herkkä ja kutiava päänahka kuntoon
erkän päänahan oireita
ovat kutina hiuspohjassa,
kihelmöinti, kireyden tunne, kuumotus tai poltteleva tunne sekä arkuus hiusjuuressa. Esimerkiksi ilmansaasteet, stressi,
epäsopivat pesu- tai hoitotuotteet sekä rajut kemialliset käsittelyt, jopa ilmaston vaihtelut saattavat herkistää päänahan.
H
motusta ja kihelmöintiä. Tuotteissa on hyvin siedetty, hellävarainen koostumus: täysin hajusteeton, parabeeniton, väriaineeton,
alkoholiton ja lisäksi biohajoava.
Ducray Sensinol ei sisällä
myöskään silikonia, joka on usein
herkän päänahan vihollinen ja aiheuttaa monille päänahan ärtyvyyttä ja kutinaa.
Ducray Sensinol tuo välittömän ja pitkäkestoisen helpotuksen herkän ja herkistyneen päänahan oireisiin.
• Ducray Sensinol shampoo
200 ml
Shampoota voi käyttää jopa
päivittäisessä käytössä. Tutkitusti turvallinen, hypoallergeeninen
koostumus rauhoittaa kutinaa ja
tuo helpotuksen jo ensimmäisen
käytön jälkeen.
tävä shampoo, jossa hellävaraiseen pesupohjaan on lisätty kutinaa hillitsevä tehoaine (polidocanol). Seerumi tarjoaa nopean avun
myös pesujen välillä.
Ducray Sensinol rauhoittaa ja
hillitsee päänahan kutinaa, kuu-
ilmoitus
KuƟavan hiuspohjan hoito
Pierre Fabre lääketehdas on
kehittänyt hoitoshampoon ja seerumin erityisesti herkälle päänahalle. Ducray Sensinol shampoo on kosmeettisesti miellyt-
Apteekkarin Glukosamiinipore
L
ilmoitus
iuota yksi Apteekkarin Glukosamiiniporetabletti lasilliseen vettä ja raikas juoma
on valmis.
Yksi poretabletti sisältää glukosamiinisulfaattia (750 mg),
kondroitiinisulfaattia (600 mg) ja
C-vitamiinia (12 mg), joka edistää
normaalia kollageenin muodostumista luuston ja
Nivelten
hyvinvoinƟin
rustojen normaalia toimintaa varten.
Glukosamiini on nivelissä
oleva aine, joka vaikuttaa rustojen joustavuuteen ja kestävyyteen. Iän myötä sidekudoksen glukosamiinipitoisuus alenee, mikä voi aiheuttaa erilaisia
nivelvaivoja.
Rustosolujen tuottama kondroitiinisulfaatti sitoo kollageenin
tiukasti vahvaksi kudokseksi,
ikään kuin nivelen iskunvaimentimeksi. C-vitamiini on välttämätöntä kollageenisäikeiden muodostumiselle.
Hyvin imeytyvä Apteekkarin
Glukosamiinipore sopii ikääntyville, liikkujille ja raskasta, fyysistä työtä tekeville.
• UUTUUS! Ducray Sensinol
seerumi 30 ml
Välittömästi ja pitkäkestoisesti rauhoittava ja suojaava seerumi
sisältää päänahkaa rauhoittavaa
ja kutinaa hillitsevää polidocanolia
sekä kosteuttavia ja hoitavia glysiiniä ja sinkkiä. Palauttaa päänahan
luonnollisen tasapainon.
teksti: Kaija törmä
Zincuflex-kapselit
yksi prosentti, imeytyy NPT-kurkumiinista jopa 50 % ja inkiväärillä tehostettuna yli 65 %.
Inkivääri ja kurkuma auttavat
niveliä pysymään liikkeessä. Tuote
sisältää myös imeytymistä tehostavaa ja ruston kollageenia rakentavaa C-vitamiinia.
Zincuflex sopii myös kala-allergiselle. Tuote tulee Tanskasta
samalta valmistajalta kuin aikanaan menestystä niittänyt Zinaxin.
incuflex on uusi nivelille,
lihaksille ja luustolle kehitetty valmiste. Sen patentoitu NPT501-koostumus sisältää tuttuja aineita - inkivääriä
ja kurkumiinia. Ainesosat on tiivistetty ja käsitelty niin, että ne
imeytyvät hyvin elimistön käyttöön. Kun esimerkiksi kurkumakasvista imeytyy normaalisti vain
Z
Lähteet: Fortin PR et al. J Clin Epidemiol 1995, Miles EA &Calder PC British
Journal of Nutrition 2012, Lee YH et al.
14
teksti: tiina jutila
teksti: Päivi leino
ilmoitus
Päänahan herkkyys on
yllättävän yleistä, sillä lähes
jokainen meistä on joskus
kärsinyt siihen liittyvistä
tuntemuksista.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
T erveysvinkkejä lyhyesti
akko tulee jalkaan yleensä
juuri silloin kuin sitä vähiten kaipaa: talviloman ensimmäisten laskujen tai hiihtoret-
R
kolaastari on mainio uutuus, joka
mahtuu taskuun, käsilaukkuun,
treenikassiiin. Se onkin hyvä pitää aina mukana - varsinkin matkalla, sillä siitä löytyy apu joka tilanteeseen.
Compeed® Rakkolaastari Mixpack:
• Lievittää kipua välittömästi.
• Parantaa nopeasti.
• Kätevä pakkaus pitää aina mukana.
• Pakkauksessa on kaksi kantapäälaastaria, kaksi pienempää
laastaria sekä yksi varpaan ympärille sopiva laastari.
Compeed® Rakkolaastari toimii kuin toinen iho. Laastari imee
kosteutta itseensä ja muodostaa
ken jälkeen, odotetulla ulkomaanmatkalla etelän auringossa tai juhlissa uusissa, kauniissa kengissä.
Compeed® Mix-pack Rak-
taa hellävaraisesti. Valmisteiden
sisältämillä luontaisilla ainesosilla on kolmitehoinen vaikutus suolentoiminnan mekanismeihin.
Fructolax nautitaan nukkumaan mennessä ison vesilasillisen kera. Huomaat vaikutuksen
heti seuraavana aamuna. Yksilöllisestä herkkyydestä riippuen sopiva annos voi olla 1-2 kuutiota tai
tablettia. Fructolax-kuutiot maistuvat viikunalle, Fructolax Tuplateho Luomun makuna on fenkoli.
Fructolax-valikoimaan kuuluvat tabletit, kuutiot ja Tuplatehokuutiot.
Multi-tabs® Mini
Vitamiinit + kivennäisaineet
FI-SAB-1 TAK-17.DEC.15
K
teksti: sanna lahtinen
www.multi-tabs.fi
Luonnollista helpotusta
suolen toimintaan
TUKEE LUUSTON
KASVUA JA
KEHITYSTÄ*
TUKEE
KOGNITIIVISTA
KEHITYSTÄ*
MAKUNA
VADELMAMANSIKKA
teksti: tiina jutila
*Sisältää D-vitamiinia, jota tarvitaan lapsen luuston normaaliin kasvuun ja
kehitykseen ja rautaa, joka edistää lasten normaalia kognitiivista kehitystä.
ilmoitus
ärsitkö hitaasta tai heikosta suolentoiminnasta? Fructolax-hedelmäkuituvalmisteet helpottavat suolen
säännöllistä toimin-
suojatyynyn, joka lievittää kipua
ja luo ihanteelliset paranemisolosuhteet.
FI/CO/16-0931
ilmoitus
ÄLÄ KÄRSI RAKOISTA
15
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
1
No.
hiusravinne
apteekissa
16
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
D-VITAMIININ TARVE EI
RAJOITU VAIN TALVIK AUTEEN
Riittävä D-vitamiinin
saanti kannattaa varmistaa
kaikkina vuodenaikoina.
Kun aurinko alkaa paistaa
korkeammalla, D-vitamiinia
muodostuu myös iholla auringon valon vaikutuksesta
– mutta tietyin ehdoin.
-vitamiini on luustolle ja koko elimistölle
tärkeä vitamiini, jota on vaikea saada
riittävästi ravinnosta. Kesäisin D-vitamiinin taso on
turvattu, jos oleskelee auringossa noin 20 minuuttia pari kertaa
viikossa riittävän vähillä vaatteilla.
Aina ei tosin oivalleta, että
hyödyllisiä UVB-säteitä saa Suomessa parhaiten vain klo 11-15
– ja ilman aurinkovoiteita. D-vitamiinin puutetta voi esiintyä kesälläkin esimerkiksi ikääntyneillä,
koska he oleskelevat vähän auringossa ja silloinkin usein peittävästi vaatetettuina.
D
Vitamiinin tarve jatkuu yli
kevään
D-vitamiinin saantisuositukset
IKÄRYHMÄ
SUOSITELTAVA
KOKONAISSAANTIa
LISÄTARVE
(ruoasta saatavan D-vitamiinin lisäksi)
2 vk. –2 v.
10 μg/ vrk
10 μg/vrk ympäri vuoden
2–17 vuotta
10 μg/ vrk
7,5 μg/vrk ympäri vuoden
18– 60 vuotta
10 μg/ vrk
10 μg/vrk tarvittaessab
61–74 vuotta
10 μg/ vrk
10 μg/vrk tarvittaessab
yli 75 vuotta
20 μg/ vrk
20 μg/vrk ympäri vuodenc
Raskaana olevat
ja imettävät naiset
10 μg/ vrk
10 μg/vrk ympäri vuoden
a) Suositeltava kokonaissaanti tarkoittaa valmiista ruoasta sekä mahdollisista valmisteista yhteensä
saatavaa D-vitamiinimäärää.
b) Silloin, kun ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa
vuoden pimeimpänä aikana (loka–maaliskuu).
c) Pienempi annos (10 μg/vrk) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon
D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
Lähde: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta 2014
(10 μg = 400 ky eli kansainvälistä yksikköä)
ville ympäri vuoden. Muillekin sitä suositellaan ainakin pimeään
vuodenaikaan.
Mihin D-vitamiinia tarvitaan?
Suomen ostetuin D-vitamiini
D-vitamiini on tärkeä:
• luun muodostumisessa sekä kalsium- ja fosforiaineenvaihdunnassa
• lapsen luuston ja hampaiden kehittymiselle, aikuisilla
se estää luiden pehmenemistä ja
haurastumista
• immuunipuolustusjärjestelmässä, jolloin infektiosairauksien
riski vähenee
• lihaskuntoon vaikuttavana
tekijänä.
D-vitamiini näyttää vaikuttavan ehkäisevästi myös diabetekseen, tiettyihin syöpiin, verenkiertotauteihin ja MS-tautiin.
D-vitamiinilisää suositellaan
alle 18-vuotiaille ja yli 74-vuotiaille sekä raskaana oleville ja imettä-
DeviSol on Suomen suosituin ja ostetuin D-vitamiini.* Suosio perustuu laadukkaisiin kotimaisiin tuotteisiin ja monipuoliseen valikoimaan, josta löytyy sopiva valmiste koko perheelle. Lue
lisää www.devisol.fi.
* IMS Health 2013
Lähteet: Lääkärikirja Duodecim,
Ilmatieteen laitos, Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
mainos
Kesällä mahdollisesti saavutettu D-vitamiinin varasto loppuu
alle kahdessa kuukaudessa. Sen
jälkeen tarvitaan siis suun kautta
saatavaa D-vitamiinivalmistetta,
kunnes aurinko tulee taas avuksi.
Etelä-Suomessa aurinko alkaa tuottaa riittävästi UVB-säteilyä
vitamiinin tuotantoa varten maaliskuun puolivälistä lähtien. Tällöin,
eikä yleensä vielä pitkään aikaan
myöhemminkään, ilman lämpötilat eivät mahdollista paljaita ihopintoja. Onkin tärkeää muistaa jatkaa D-vitamiinivalmisteiden päivittäistä käyttöä keväälläkin ja monille ryhmille suositellaan ympärivuoa käyttöä.
tista
17
Uutuus!
D
eviSol MIX on hauska uutuustuote, jossa on mansikan, banaanin ja päärynän
makuisia tabletteja samassa pakkauksessa. Yksi puru/imeskelytabletti sisältää 10
mikrog D3-vitamiinia. Sisältää
vain luonnollisia aromiaineita.
Hammasystävällinen - makeutettu ksylitolilla ja sorbitolilla.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Kysy kosmetiikasta
Apteekissa kosmetologina
toimivalla farmanomidiplomikosmetologi Arja
Mikkolalla on vuosikymmenien kokemus ihonhoidosta
ja kauneudesta. Arja vastaa
asiakkaidensa yleisimpiin
hänelle esittämiin kysymyksiin.
Tarvitseeko iho
kasvovettä?
kossa. Rauhoittavat naamiot on
tarkoitettu tarpeen mukaan käytettäviksi. Ne ovat mainio apu esimerkiksi etelänmatkalla, jos olemme oleskelleet vähän liian kauan
auringossa ja iho punottaa, joskaan ei ole palanut sen jäljiltä.
Meikinalusnaamioilla saat
kauniin meikin pysymään pitkään
iholla ja ihon näyttämään raikkaalta. Lisäksi on elvyttäviä, kiinteyttäviä, rentouttavia ja puhdistavia
naamioita. Oikea naamio voi olla
erittäin hyvä apu myös epäpuhtaalle iholle.
Jos haluat ilahduttaa ystävääsi tai itseäsi, naamio on ihana
Kasvovesi täydentää ihon
puhdistuksen ja valmistaa sitä
vastaanottamaan kosteus- tai hoitovoiteen.
Tietyillä kosmetiikkasarjoilla puhdistusemulsio ei aikoinaan
lähtenyt kokonaan iholta ilman
kasvovettä. Tarvittiin siis kasvovesi
varmistamaan kasvojen puhtaus.
Nykyisin kasvovesiä on moneen eri tarkoitukseen. On virkistäviä, rauhoittavia, kuorivia ja desinfioivia vaihtoehtoja. Sinusta riippuu miten haluat kasvovetesi vaikuttavan.
Tarjolla on myös monia puhdistusaineita, jotka eivät vaadi
kasvovettä. On siis oma päätöksesi haluatko käyttää kasvovettä
vai et. Tärkeintä on, että puhdistat kasvosi joka ilta säännöllisesti
- käytitpä meikkiä tai et.
lahja. Se on pientä arjen luksusta, josta voimme nauttia aina, kun
haluamme helliä ihoamme.
Käytä asiantuntijan apua etsiessäsi tarvitsemaasi naamiota itsellesi.
Miksi päivävoide
ei käy yöllä?
Voi sanoa, että päivävoiteilla hoidetaan ihon pintaa ja suojataan kasvot ilman saasteilta.
Yöllä iho puolestaan uudistuu
ja tarvitsee ravinteita. Yövoiteet
ovatkin yleensä täyteläisempiä ja
ravitsevampia kuin päivävoiteet.
Niissä on myös enemmän uudistavia ainesosia ja ne imeytyvät syvemmälle kuin päivävoiteet.
Kun kasvot ovat yöllä levossa
eivätkä esimerkiksi UV-säteet, ilmansaasteet ja tupakansavu ole
häiritsemässä ihon toimintoja, iho
voi myös hyödyntää ravitsevat ainesosat hyvin.
Tarjolla on myös voiteita, joita
sanotaan 24 h hoitovoiteiksi. Niitä
voit käyttää sekä päivällä että yöllä. Pääasia, että ihosi saa hoitoa
ennen kaikkea yöaikaan.
Mitä yövoiteen
pitäisi sisältää?
Sekä päivä- että yövoiteissa on jokaiselle ihotyypille sopivia vaihtoehtoja ja kosmetiikkateollisuus kehittää jatkuvasti yhä
tehokkaampia sekä paremmin
imeytyviä ainesosia tuotteisiinsa.
Mieti mitä vaikutuksia toivot yövoiteella olevan. Sen jälkeen voit
etsiä asiantuntijan kanssa oikean
voiteen oman ihosi tarpeisiin.
A-ja E-vitamiinit ovat vitamiineista erittäin tärkeitä aikuiselle iholle ihotyypistä riippumatta.
Ne muun muassa pidentävät ihosolujen elinikää, uudistavat ihoa ja
aktivoivat ihon verenkiertoa. A- ja
E-vitamiineja tulisikin olla runsaasti iäkkään ihmisen yövoiteessa.
E-vitamiinia kannattaisi myös
syödä sisäisesti joka päivä. Se
edesauttaa ihoa pysymään hyvässä kunnossa.
A-ja E-vitamiini ovat tärkeimmät ihovitamiinit myös nuoren
iholle. B5-vitamiinistakin on hyötyä nuorelle iholle. Sinkistä ja Cvitamiinista on puolestaan apua
varsinkin, jos iho on rasvainen ja
epäpuhdas. Mitä paremmin hoidamme ihoamme nuorena, sitä
parempi on sen kunto ikääntyessämme.
Mitä naamio tekee
iholle?
Naamioilla voimme helliä itseämme ja ihoamme. Naamiot
ovat hyvä lisä kasvojenhoito-ohjelmaamme.
Naamioita on olemassa niin
monenlaisia kuin ihollamme on
tarpeita. Kosteuttavia naamioita
voi käyttää useamman kerran vii-
18
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Voiteiden levittyä Aasian markkinoille ihmiset alkoivat käyttää niitä kauneudenhoitotuotteina, koska ne tekivät ihosta luonnollisen
kauniin ja korjasivat samalla sen
pikkuvirheitä.
UUTTA!
Mikä on CC-voide?
CC-voiteilla on sama tavoite:
ne korjaavat ihon pikkuvirheitä ja
tasoittavat sen yleisilmettä. Uuden Eucerin Hyaluron-Filler CC
-voiteen ansiosta kuluttajat voivat hyötyä tästä vaikutuksesta –
ja paljon muustakin.
Perinteisissä CC-voiteissa on
vain meikkivoiteen väripigmentti ja kosteusvoiteelle tyypillinen
koostumus. Eucerin-sarjan uutuus, CC-voide sisältää sen sijaan tasoittavan pigmentin lisäksi
ihon kosteustasapainoa parantavaa hyaluronihappoa sekä lyhytettä pitkäketjuisena ja myös ihon
oman hyaluronihapon aktivoivaa
glysiinisaponinia.
Hyaluronihappo on iholle
luonteva, kosteuttava ja ryppyjä
täyttävä aineisosa. Sitä on ihossa
itsessään koko kehossa ja jokaisessa solussa. Siksi se sopii hyvin myös herkälle iholle.
teksti: hanna grandell
Eucerin Hyaluron-Filler CC-voide on herkälle iholle suunniteltu,
anti-age-vaikutteinen meikkivoide,
joka sulautuu ihon omaan väriin.
Valittavana on kaksi värisävyä: Light
ja Medium. Kokeile väriä kaulan ja
dekolteen alueelle, levitä huolellisesti ja huomaat miten se toimii.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
suositellaan CC-voiteen käyttöä yhdessä muiden Hyaluron-Filler-tuotteiden kanssa. Aloita tiivisteampullilla ja silmänympärysvoiteella, levitä
sen jälkeen CC-voide. Raikkaan ja
tasaisen näköinen iho saa aikuisen
naisen näyttämään nuoremmalta.
Aurinkovoiteet ikääntyvälle iholle
Sävytetty ja tasoitettu A
- ei meikattu iho
urinko on iloinen asia, ja
siitä kannattaa keväällä nauttia täysin siemauksin.
Muistathan kuitenkin, että aurinko myös vanhentaa ja aiheuttaa ryppyjä.
Eucerinin uusi, herkälle
iholle sopiva CC-voide
tasoittaa ihon epätasaista väriä.
ilmoitus
I
kääntyessään ihon väri
muuttuu helposti epätasaiseksi; ihonalaiset verisuonet tulevat näkyviin,
kun esimerkiksi couperosa pahenee ja iho ohenee samanaikaisesti. Raskaat meikkivoiteet pakkaantuvat ihon juonteisiin ja ryppyihin ja yleisilmeestä
voi tulla entistä väsyneempi.
Sisältää hyaluronihappoa
Moderni CC-voide on helppo
ja nopeakäyttöinen ratkaisu ikääntyvälle iholle, kun haluat hoitaa
ihoasi ja myös tasoittaa ihon väriä.
Uudet Eucerin SUN Anti-Age -tuotteet on suunniteltu ikääntyvälle iholle. Niissä on
vahvan UV-suodattimen lisäksi hyaluronihappoa. Valittavana
on suojakerroin 30 ja 50+ sekä väripigmenttiä sisältävä voide, jossa on sk 50+.
Kaikissa Eucerin SUN Face -tuotteissa on ns. tehostettu UVA-suodatin, jonka ansiosta voide suojaa hyvin ihoa juuri
vanhentavilta UVA-säteiltä.
Miten voide syntyi?
Hyaluron-Filler CC -voiteessa yhdistyvät Eucerinin dermokosmeettinen ihonhoitoalan asiantuntemus sekä BB- ja CC-voidetrendi.
Trendi juontaa juurensa Saksasta, jossa BB-voiteet kehitettiin suojaamaan asiakkaiden hyvin
herkkää ihoa leikkausten jälkeen.
19
UUTTA!
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Herkälle silmänympärysiholle
Avéne-sarjan myydyin silmänympärysvoide on ohut ja hyvin imeytyvä Soothing Eye Contour Cream, joka rauhoittaa ja
kosteuttaa silmänympärysihoa.
Se sopii herkälle, ärtyneelle, kuivalle, kutiavalle ja punoittavalle silmänympärysiholle - myös
luomille. Erinomainen atoopikoille ja siitepölyallergikoille. Voidetta
voi suositella myös ensimmäiseksi silmänympärysvoiteeksi, kun ei
tarvita vielä anti-age tehoa. Sopii
miehillekin!
Myös huultenympärysiholle
Avène YsthéAL Eye and Lip
Contour -huulten- ja silmänympärysvoide ehkäisee ja korjaa ihon
ikääntymisen ensimmäisiä merkkejä, jotka johtuvat erityisesti UVsäteistä. Tässä voiteessa vaikuttavana aineena on retinaldehydi eli
A-vitamiinin esiaste, G.G.O.-lipopeptidit sekä E-vitamiinin esiaste.
Voide kiinteyttää, heleyttää,
kosteuttaa ja lisää ihon kimmoisuutta. Ehkäisee myös juonteita
ja ryppyjä huultenympärysiholla.
VaaƟvalle silmänympärysiholle
Myös Avène Eluage Eye
Contour Care -silmänympärysvoide korjaa erityisesti UV-säteilyn aiheuttamaa ihon ikääntymistä ja ohenemista. Lisäksi se kosteuttaa, kiinteyttää sekä poistaa ja
ehkäisee tummuutta ja turvotusta
silmänympärysihon alueella.
Eluage-silmänympärysvoide
sisältää A-vitamiinin esiasteen li-
Hellää hoitoa
silmänympäryksille
Tärkeintä silmänympärysihon hoidossa on huolellinen,
hellävarainen ja jatkuva
säännöllinen hoito juuri
omalle iholle sopivilla tuotteilla.
ilmoitus
S
ilmänympärysihon
rakenne eroaa kasvojen muusta ihosta. Se on muuta ihoa
selvästi ohuempaa,
talineritys vähäistä ja kosteuden
haihtuminen ihon pinnalta runsasta. Ensimmäiset ikääntymisen merkit ilmaantuvatkin juuri silmänympärysiholle. Iän lisäksi silmien ympärysten ihoon vaikuttavat haitallisesti väsymys, stressi,
tupakointi, epäterveellinen ravinto ja ilmansaasteet.
Silmänympärysihon päivittäiseen hoitoon pitäisi kuulua:
Runsas vedenjuonti ja terveellinen ravinto.
Rentoutuminen ja riittävä
lepo.
Silmämeikin poisto oikeilla
aineilla, jotta ei ärsytetä silmänympärysihoa ja silmiä.
Silmäympärysihon hoito silmänympärysiholle tarkoitetuilla erikoistuotteilla.
1
2
3
4
Puhdista silmämeikki hellävaraisesti
ja käytä silmänympärysvoidetta,
joka vastaa sinun ihosi
tarpeisiin.
Puhdista
Avènen Gentle Make-up Remover for Eyes -silmämeikin poistoaine on kehitetty hellävaraiseen
silmämeikin poistoon. Se sopii
mainiosti myös herkille silmille sekä piilolinssien käyttäjille.
20
Käytä silmänympärysvoidetta näin
N
imettömät sormet ovat
parhaat silmänympärysvoiteen levitykseen, sillä ne
ovat sormista ”hellimmät”.
Käytä voidetta hyvin pieni määrä. Lämmitä se ensin
sormien välissä. Levitä voide
sitten kulmaluulle, alaluomelle lähelle ripsirajaa sekä silmän
ulkonurkkiin sormenpäällä taputellen - silmän sisänurkasta
ulospäin eli lymfakierron suuntaan.
säksi dekstransulfaattia, joka vähentää turvotusta ja hälventää
silmäpusseja. Pilkotussa, hyvin
imeytyvässä muodossa oleva, tehokkaasti kosteuttava hyaluronihappo ehkäisee ja madaltaa ryppyjä.
Ikääntyvälle
silmänympärysiholle
Avène Serenage Revitalizing
Eye Balm -silmänympärysbalsami on erittäin täyteläinen hoitovoide ikääntyvälle silmänympärysiholle. Se kiinteyttää, kohottaa, silottaa, ravitsee, suojaa, poistaa ja
ehkäisee tummuutta sekä turvotusta silmänympärysiholla. Balsami sisältää hyaluronihappoa, pitkävaikutteisesti ravitsevaa glycoleolia ja silmäpusseja hälventävää
dekstransulfaattia.
Kaikki Avènen silmänympärysvoiteet ovat hajusteettomia ja
parabeenittomia.
teksti: annUKKA TÄRKKI
sky-cidescokosmetologi
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Talven jälkeen ihoa suojaava
sarveiskerros on heikoimmillaan, jolloin kevätaurinko
saattaa polttaa ihon salakavalasti. Jo puolen tunnin
lounastauko ulkona aurinkoisella ilmalla voi saada
ihon punoittamaan.
I
ho saattaa palaa kävelylenkillä myös pilvisellä
säällä, sillä UV-säteily läpäisee ohuet pilvet. Vesi, lumi ja hiekka puolestaan heijastavat voimakkaasti auringonsäteitä.
UV-suojasta kannattaa huolehtia niin arkipäivän tilanteissa
kaupungilla shoppaillessa, kuin
esimerkiksi hiihtolenkillä, laskettelurinteessä tai veneillessä. Kasvojen suojaaminen on tärkeää, kun
UV-indeksi 3 ylittyy. Pitkään jatkunut tai usein toistuva altistuminen
UV-säteilylle aiheuttaa ihon ikääntymistä ja ryppyyntymistä sekä
vähentää ihon elastisuutta.
antaa iholle pitkäaikaisen kolmitehoisen antioksidanttisuojan. Matrixyl 3000 vaikuttaa kollageenin
tuotantoon silottaen juonteita ja
kiinteyttäen ihoa.
Louis Widmerin UV-päivävoiteissa on sekä UVA- että UVB
-suoja. Hyvin imeytyvinä ne sopivat erinomaisesti meikin alle. Päivävoiteita on saatavana miedosti
hajustettuna tai hajusteettomana.
Kaikki Louis Widmerin tuotteet valmistetaan farmaseuttisia
valmisteita koskevien periaatteiden mukaisesti.
UV-suojallinen päivävoide
ihotyypin mukaan
Ihana kevätaurinko on myös petollinen. Iho saattaa palaa kävelylenkillä
myös pilvisellä säällä, sillä UV-säteily
läpäisee ohuet pilvet.
Vinkki
Rasvaiselle ja sekaiholle sopii
erittäin kevyt ja helposti imeytyvä
Moisture Fluid UV 6 -tehokosteuttaja. Biostimuliinit (aminohapposeos), hyaluronihappo ja NMFtekijät (Natural Moisturizing Factors) parantavat ihon kosteudensitomiskykyä. Iho säilyy kimmoisana ja sileänä.
SUOJAA IHO
UV-SÄTEILTÄ
nopeasti. Päivävoiteessa on korkea UV-suoja (SK 30), joka ennaltaehkäisee kasvojen herkkää
ihoa ikääntymiseltä ja pigmenttimuutoksilta.
F
reesaa ihosi nopeasti luonnollisen raikkaaksi Tinted Moisturizer UV 20
CC Cream -sävyttävällä kosteusvoiteella. Sisältää UVsuojan (SK 20). Kaksi upeaa
värisävyä.
omaa kosteudensäilyttämiskykyä
lisäävät biostimuliinit ja hyaluronihappo. Kreatiini aktivoi ihon uusiutumista. Karitevoi antaa sileän
ja pehmeän ihon. Sopii normaalille iholle.
.
ilmoitus
Aurinkovoide päivävoiteena
Ylellinen Moisture Emulsion
Hydro-Active UV 30 kosteuttaa intensiivisesti sekaihoa. Kevyt, miellyttävä emulsio imeytyy
Kuivan ihon päivävoiteena toimii ihanteellisesti Sun Protection
Face 30 -aurinkovoide. Voiteessa
on korkea UV30-suoja sekä antiageing-ominaisuudet.
Voiteessa oleva RonaCare AP®
Day Cream UV 10 suojaa,
hoitaa ja kosteuttaa ihoa. Ihon
21
teksti: Arja kauppinen
proviisori
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
VAHVAA
VASTUSTUSKYKYÄ
*
NYT KAMPANJAPAKKAUKSESSA +33 % ENEMMÄN!
TUIN
I
S
O
U
S
N
I
K
APTEE
ERI!
E
T
K
A
B
O
P
P
MAITOHA
**
^^^]LYTHUÄWLYOL
®
Hyvänmakuinen Rela Tabs sisältää tutkitusti tehokasta Lactobacillus
reuteri Protectis® -maitohappobakteeria. *Appelsiinin makuinen Rela
Tabs sisältää lisäksi D-vitamiinia, joka ylläpitää vastustuskykyä. Rela
Tabs sopii koko perheelle päivittäin tai kuureina esimerkiksi matkoilla.
Kampanjapakkauksia saatavilla apteekista rajoitetun ajan.
22
**IMS Health MAT EUR 11/2015
RELAA JA VOI HYVIN!
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Rela Drops+D:n annostelu on nyt
entistä helpompaa ja tarkempaa
Tutkittua Lactobacillus
reuteri Protectis®-maitohappobakteeria sekä vastustuskykyä ylläpitävää D3-vitamiinia sisältävä Rela Drops
+ D:n pakkaus on uudistunut.
Pakkausuudistuksen myötä annostelu on helppoa ja
tarkkaa.
ta ja helppoa. Puristamalla tuubia
hellästi saat helposti annosteltua
pienokaisellesi viisi tippaa lusikkaan tai suoraan ruokaan.
sa ja innovatiivisessa pakkauksessa. Uuden pakkauksen ansiosta
tippojen annostelu on aina tasais-
EnƟstä ekologisempi pakkaus
Riittoisasta pakkauksesta saa
jopa yli 50 annosta. Uusi pakkaus
täyttää kaikki vauvoille tarkoitettujen elintarvikkeiden tiukat laatuvaatimukset ja Rela Drops+D säilyy huoneenlämmössä myös avattuna.
Lisäksi uusi pakkaus on entistä ekologisempi. Pienempi ympäristövaikutus näkyy muun muassa ilmaston muutosta, happamoitumista ja energian kulutusta mittaavissa arvoissa.
ela Drops -tuotteissa Lactobacillus reuteri Protectis® -maitohappobakteerit
ovat pieninä partikkeleina öljyseoksessa. Ajan kuluessa partikkelit pakkaantuvat lasipullon pohjalle, jolloin tipat eivät annosteltaessa välttämättä tule tasaisesti ulos
pullosta.
R
ilmoitus
Tuubista Ɵpat tasaisesƟ
Tuotteen annostelun ja käytön
helpottamiseksi Verman on nyt
tuonut markkinoille Rela Drops+
D -valmisteen täysin uudenlaises-
Myös vastasyntyneille
Rela Drops on ollut suomalaisten lapsiperheiden suosikki jo
yli kymmenen vuotta, ja se on käytössä myös useiden suomalaisten
sairaaloiden lastenosastoilla.
Rela Drops+D ei sisällä maidon ainesosia ja sopii tutkitusti myös vastasyntyneille kaksiviikkoisesta alkaen, sillä sen sisältämä Lactobacillus reuteri Protectis® on äidinmaidosta eristetty, ihmiselle täysin luontainen bakteerikanta. Valmiste sisältää myös hyvin imeytyvää D3-vitamiinia, joka
ylläpitää vahvaa vastustuskykyä.
Rela Drops+D sopii käytettäväksi ympäri vuoden.
teksti: Kati Murto
ETURAUHASEN YLEINEN LIIKAKASVU
Eturauhanen kasvaa miehen
koko eliniän. 50–60-vuotiaiden ikäluokassa hyvälaatuisen liikakasvun oireita
on noin puolella miehistä.
Oireita voidaan kuitenkin
lievittää.
E
turauhanen eli prostata on
noin luumun kokoinen elin,
joka sijaitsee miehen virt-
ilmoitus
Hyvälaatuisen liikakasvun
oireita
sarakon alapuolella ja jonka lävitse virtsaputki kulkee. Koska eturauhasen liikakasvu on normaali
ikääntymiseen liittyvä ilmiö, ei sen
estämiseksi ole keinoja. Miesten
olisi kuitenkin hyvä tutkituttaa eturauhasensa viimeistään 50 vuotta
täytettyään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa liikakasvu havaitaan,
sitä paremmat mahdollisuudet sitä on hoitaa.
rohdosvalmiste, jolla on suotuisa
vaikutus rakon toimintaan. Prostaforcea käytetään lieviin eturauhasen liikakasvun oireisiin, joita ovat muun muassa tihentynyt
virtsaamistarve ja tiputtelu. Jo yksi kapseli päivässä voi lievittää oireita.
Prostaforcella on hyvin vähän
haittavaikutuksia. Sillä ei esimerkiksi ole todettu seksuaalista halua tai kykyä häiritsevää vaikutusta. Erilaiset seksuaalisuuden toimintahäiriöt, kuten erektiovaikeudet ja haluttomuus ovat eturauhasen liikakasvusta kärsivillä yleisempiä kuin terveillä samanikäisillä.
Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa siihen osallistuneet
miehet arvioivat seksuaalisten
toimintojensa parantuneen kaikilla mitattavilla osa-alueilla noin 40
prosenttia kahdeksan viikon saha-
Tunnetko sahapalmu-uuƩeen?
Sahapalmun hedelmäuutetta
sisältävä Prostaforce® on kasvi-
• tihentynyt virtsaamistarve,
etenkin öisin
• virtsaamisen aloittamisen
vaikeus
• heikentynyt virtsasuihku
• epätäydellinen rakon tyhjeneminen (jäännösvirtsa)
• virtsan karkailu
• virtsaamispakko.
23
palmu-uutehoidon jälkeen.
Ennen Prostaforcen käytön
aloitusta on syytä varmistaa lääkärin tutkimuksella, että virtsaamisvaivat johtuvat hyvänlaatuisen
eturauhasen suurenemisesta, eikä kysessä ole vakava sairaus.
Viitteet: Androgen-independent
Effects of Serenoa repens Extract
(Prostasan®) on Prostatic Epithelial
Cell Proliferation and Inflammation.
Iglesias-Gato D, Carsten T, Vesterlund
M, Pousette A, Schoop. R, Norstedt
G. Phytotherapy Research, 2011 Jun
8 (doi: 10.1002/ptr.3537). Improving
BPH symptoms as well as sexual
dysfunctions with a saw palmetto
preparation? Results from a pilot trial.
Suter A, Saller R, Riedi E, Heinrich M.
Phytotherapy Research, 2012. Apr.
23 (DOI: 10.1002/ptr.4696) . Efficacy
and safety of drug with plant extract
of saw palmetto in patients with lower
urinary tract symptoms because of
beningn protate hyperplasia. Tršinar,
B.; Lovšin, M.; Bratuš, D.; Parac´, I.;
Kreft, S. Slovenian Medical Journal
(Zdravniški Vestnik) 2014 Vol. 83 No.
1 pp. 28-35
teksti: Varpu tavi
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Migreeniä poteva hyötyy ubikinonista
Migreeniä ei pidä vähätellä
Migreeniä sairastaa yli puoli miljoonaa suomalaista. Suurin osa potilaista on naisia. Tautia podetaan eniten työikäisenä ja
sillä on taipumus kroonistua. Siksi
olisi tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään migreenin pahenemista.
Kroonista migreeniä sairastava kärsii migreenistä yli 15 päivää
kuukaudessa. Migreenikohtauksen aikana verisuonet supistuvat
ja laajenevat aivoissa, mikä aiheuttaa sykkivää kipua. Tyypillisiä oireita ovat päänsärky, huonovointisuus, väsymys sekä ärsykeherkkyys (kovat äänet ja valo).
Fyysinen rasitus pahentaa
päänsärkyä. Oireisiin voi kuulua myös puutumista ja jopa halvausoireita. Migreeni on kokonaisvaltaista, neurologista oireilua, ei
pelkkää päänsärkyä.
Migreenin hoito
Lievän migreenikohtauksen
hoidoksi sopivat tulehduskipu-
lääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettynä.
Vaikeissa kohtauksissa kannattaa käyttää triptaania heti eikä
vasta kohtauksen alussa otetun
tulehduskipulääkkeen osoittauduttua tehottomaksi. Lasten migreenikohtausten hoidossa parasetamoli tai ibuprofeeni ovat suositeltavimmat lääkkeet.
Jos migreeni on kovin usein
toistuvaa, tarvitaan yleensä myös
estohoitoa. Ubikinoni on yksi vaihtoehto.
Myös elintavat kuuluvat migreenin hoitoon. Niitä ovat muun
muassa hyvän lihaskunnon ja ryhdin ylläpito, rentoutumisen opettelu, säännöllinen ja terveellinen ruokailu sekä riittävä uni.
Lähteet:
1
Neurology 2005;64:713-5
2
Cephalalgia 2002;22:137-41
3
Headache 2007;47:73-80
4
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/
suositukset/suositus?id=nix01215&su
ositusid=hoi36050
teksti: Riitta Rautakoura
Hyvin imeytyvää ubikinonia
U
Suomalaisen Lääkäriseura
Duodecimin julkaiseman
Käypä hoito -suosituksen
mukaan ubikinoni eli koentsyymi Q10 voi estää migreenikohtauksia.
oentsyymi Q10 on
osoittautunut tehokkaaksi migreenin estäjäksi sekä lumekontrolloidussa tutkimuksessa suurella annoksella
100 mg x 31että avoimessa tutkimuksessa annoksella 150 mg
päivässä2. On myös esitetty, että osalla lapsia ja nuoria, joilla on
migreeni, olisi tämän aineen puutos3.” Näin kirjoitetaan migreenin
Käypä hoito -suosituksessa sanatarkasti.4
K
”
bikinonivalmisteiden valmistustavasta ja raaka-aineiden laadusta riippuu kuinka hyvin ubikinoni imeytyy elimistöön. Alkuperäisessä ubikinonivalmisteessa kiderakenne
on valmiina imeytymään suolistossa.
Ubikinonin tarve riippuu ihmisen iästä ja lähtökunnosta.
Kolme-nelikymppisille saattaa
riittää 30 mg ubikinonia päivässä, mutta iäkkäämmille ja erityistarpeeseen 100 mg ubikinonia vähintään kerran päiväs-
Elimistön energialaturi
Ubikinoni eli koentsyymi Q10
on kaikissa soluissamme oleva
vitamiinin kaltainen yhdiste. Se
tuottaa soluille energiaa, jotta ne
jaksavat toimia. Antioksidanttina
ubikinoni muun muassa ehkäisee LDL-kolesterolin hapettumista sekä veren sokerin ja verenpaineen nousua. Ubikinonin tuotanto vähenee iän ja rasituksen vuoksi. Myös statiinilääkitys estää ubikinonin tuotantoa maksassa.
Ubikinonitasoja on hyvä tarkkailla erityisesti, jos kärsii väsymyksestä, stressistä, sydän- ja
verisuonitaudeista, rytmihäiriöistä
tai urheilee paljon. Myös iäkkäiden
kannattaa miettiä ubikinonin riittävää saantia.
ilmoitus
sä voi olla sopivampi annos.
Ubikinonia ja C-vitamiinia
sisältävä Bio-Qinon Q10 edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa sekä auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Tanskalaisen lääketehtaan
Pharma Nordin patentoitu, alkuperäinen Bio-Qinon Q10 on parhaiten dokumentoitu ubikinonivalmiste ja siitä on julkaistu yli
90 tieteellistä tutkimusta. Se on
myös kansainvälisen ubikinonin
tutkijoiden järjestön (ICQA) virallinen vertailuvalmiste.
Kysy
tarjousta
apteekistasi
24
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Calcichew® on helppo tapa saada päivittäinen
kalsium ja D-vitamiini nieltävänä ja pureskeltavana.
Vain apteekista.
D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä osteoporoosin hoidon tueksi iäkkäille henkilöille.
Ei lapsille tai nuorille. Vain apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi.
266/15 O 09.2015
25
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Uutta tulossa!
✱ Tukea tupakoinnin lopettamiseen
✱ CC-voiteella ihon
virheet peittoon
ACO Face CC-voide on hoitava, monivaikutteisesti korjaava päivävoide
jolla saa virheettömän, täydellisen näköisen ihon. ACO Face CC-voide on
varsinainen do-it-all tuote. Se kosteuttaa 24 tuntia, suojaa ja vahvistaa
ihoa ulkoisia ärsykkeitä vastaan ja tasoittaa välittömästi ihon väriä. CC-voiteissa on kaksi suomalaiselle iholle sopivaa sävyä, Light tai Medium. Sisältää UV-suojan (spf 15).
Nicover on uusi, edullinen nikotiinipurukumi. Tuotetta on
saatavilla 2 mg:n ja 4 mg:n vahvuisina. Makuina ovat hedelmä ja minttu. Nicoverilla on oma, selkeä neljän kohdan
tupakoinnin lopettamisohjelma helpottamaan lopettamisprosessia. Lääkepurukumit ovat saatavilla vain apteekeista, joissa farmaseutit antavat opastusta tuotteiden oikeasta käytöstä.
Nicover Fruit ja Nicover Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi. Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen liittyviin vieroitusoireisiin
aikuisille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Hoidosta tulee keskustella lääkärin kanssa vakavien sydän- ja verisuonitautien,
muiden vakavien sairauksien sekä raskauden ja imetyksen yhteydessä. Ei lasten ulottuville.
✱ Emätintabletti
epämiellyttävään
vuotoon
Gynolacta-emätintabletti palauttaa ja
ylläpitää emättimen normaalin pH-tasapainon. Tabletin sisältämä luonnollinen maitohappo alentaa vaginan pHarvon normaaliksi ja palauttaa emättimeen tyypillisen happamuuden. Valmistetta voi käyttää myös hiivan hoidon jälkeen. Se sopii kaikenikäisille
naisille ja toistuvaan käyttöön, myös
raskaana oleville ja imettäville. Gynolactan käyttäminen on vaivatonta ja
siistiä. Tabletti liukenee hitaasti emättimessä vapauttaen maitohappoa. Se
ei valu eikä tahraa.
✱ Sitruunan makuista
maitohappobakteeria
✱ Hermoston tueksi
Bethover Neuro on B-vitamiiniyhdistelmä hermoston tueksi*. Bethover
Neuro sisältää B1-vitamiinia 150 mg,
B6-vitamiinia 25 mg ja B12-vitamiinia
300 µg. Valmiste sopii hyvin myös pitkäaikaiseen käyttöön. Bethover Neuro on pieni, helposti nieltävä kapseli. Saatavilla kaksi pakkauskokoa, 20
ja 100 kapselia. Valmistettu Suomessa. Bethover-apteekkisarjaan kuuluu
myös Bethover B12-vitamiini. Lisätietoja: www.bethover.fi
*B1-, B6- ja B12-vitamiinit edistävät hermoston normaalia toimintaa.
Gefilus Sitrus on raikas, sitruksen makuinen maitohappobakteerivalmiste, jossa on mukana myös C-vitamiini. Vaikuttavana aineena on maailman tutkituin maitohappobakteeri Lactobacillus rhamnosus GG, joka auttaa huolehtimaan suoliston bakteeritasapainosta. Sopii käytettäväksi myös antibioottikuurin aikana. Sopii koko perheelle päivittäiseen käyttöön. Yksi kapseli sisältää 5 miljardia Lactobacillus GG maitohappobakteeria sekä 12 mg C-vitamiinia. Säilyy huoneenlämmössä. Pakkauskoot 30 ja 60 purutablettia. Gefilus-tuotteet on valmistettu Suomessa ja jokaisesta myydystä pakkauksesta lahjoitetaan 4 senttiä Lastenklinikoiden hoito-olosuhteiden kehittämiseen.
Kaikki tämän lehden tuotteet voi
tilata myös www.apteekkiverkko.fi
26
✱ D-vitamiinia vauvalle
pipetillä
Minisun D-vitamiinitipat ekstra-neitsytoliiviöljyssä on luonnollisempi tapa
varmistaa vauvojen D-vitamiinin saanti. Pakkauksessa on kätevä pipettiannostelu, josta tipat on helppo annostella. Vain 5 tippaa päivässä riittää turvaamaan vauvan D-vitamiinin
saannin.
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Uutta tulossa!
✱ Suuvesi vähentää
hampaiden värjäymiä
puhdistaen hampaiden pinnat ja
raikastaen hengityksen.
• Valkaisee: hankaamaton polyfosfaattiteknologia irrottaa hampaisiin kiinnittyneet värjäymät ja
valkaisee hampaita jo kahdessa viikossa. Hampaiden pintaan
syntyy suojaava kalvo, joka auttaa ehkäisemään uusien värjäymien syntymistä.
• Fluoraa: fluori auttaa pitämään hampaat vahvoina.
✱ Kolmivaikutteinen
itsehoitolääke kipeälle kurkulle
S
eptabene-imeskelytableti on
uusi yhdistelmä kurkun, suun
ja ikenien kipuun sekä tulehdukseen.
Tulehdusta hoitava,
puuduƩava, anƟsepƟnen
Septabenen monipuolisen tehon takia se sopii bakteeri-, virusja sienitulehduksen oireiden hoitoon. Vaikuttavat aineet, bentsydamiini ja setyylipyridiini, muodostavat yhdessä tulehdusta hoitavan, puuduttavan ja antiseptisen tehon - täydellisen hoidon kipeälle kurkulle.
Septabene-imeskelytabletti on helppo ja miellyttävä tapa
hoitaa kipeää kurkkua. Imeskelytabletin annetaan liueta hitaasti kielen päällä, jolloin vaikutus tulee paikallisesti kurkun, suun ja ikenien limakalvoille.
Kaksitehoinen teknologia
isterine Advanced White
-suuveden on kliinisesti todistettu vähentävän värjäymiä.
Eteeriset öljyt ja fluori puhdistavat sekä vahvistavat hampaita.
L
Septabenen makuna on viilentävä mentoli-eukalyptus. Septabene on KRKA Finland Oy:n uutuuslääke itsehoitoon.
Septabene (3 mg/1 mg bentsydamini/
setyylipyridiini) imeskelytabletit suun
ja nielun kivun ja tulehduksen oireiden lyhytaikaiseen paikallishoitoon yli
6-vuotiaille. Annostus yli 12-vuotiaille:
3-4 imeskelytablettia vuorokaudessa,
6-12-vuotiaille 3 imeskelytablettia vuorokaudessa. Annetaan liueta hiljalleen
suussa. Jos olet raskaana tai imetät,
keskustele hoidosta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos sinulla on
jokin sokeri-intoleranssi, keskustele
lääkärin kanssa ennen lääkevalmisteen
ottamista. Älä ota valmistetta juuri
ennen ateriaa tai hampaidenpesua,
tai heti niiden jälkeen. Tutustu pakkausselosteeseen. Pakkauskoko: 16
imeskelytablettia. Markkinoija: KRKA
Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5,
02600 Espoo, puh.020 754 5330,
[email protected]
Monta vaikutusta
Tuotteessa on monitehoinen
koostumus. Listerine Advanced
White -suuvesi:
• Puhdistaa: kolme tehokasta
eteeristä öljyä
vähentää plakkibakteereja
FI/LI/16-0934
Septabenen teho alkaa
nopeasti 15 minuuutin sisällä tabletin ottamisesta
ja kestää
jopa 3 tunnin ajan.
ilmoitus
ilmoitus
Tehoaa nopeasƟ
27
Listerine Advanced White
-suuvesi hyödyntää kaksitehoista teknologiaa:
1.Värjäymien poisto: tuote irrottaa ja poistaa hampaiden pintoihin kiinnittyneitä värjäymiä.
2. Värjäymien ehkäisy: tuote
suojaa hampaiden pinnat ja ehkäisee siten uusien värjäymien
muodostumista.
teksti:
heidi miessmer
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
MILLAINEN ON HYVÄ OMEGA-3VALMISTE?
Paras omega-3-lähde
on kalaöljy. Sen saantia
kannattaa tukea
ravintona nautittavan kalan
lisäksi käyttämällä omega-3ravintolisiä. Mutta
mistä tunnistaa laadukkaan valmisteen?
ilmoitus
Huomioi vahvuus
Valmisteiden sisältämät omega-3-pitoisuudet/annos vaihtelevat suuresti. Edullista valmistetta
voi joutua ottamaan useita kapseleiita saadakseen riittävän määrän
omega-3:sia. Näin edullinen valmiste voi käytössä tulla hyvinkin
hintavaksi.
Laadukas omega-3-valmiste sisältää riittävästi EPA- ja DHArasvahappoja. Etyyliesteröidyssä
kalaöljyssä sydänterveydelle tär-
periaatteisiin kalakantoja ja -vesiä
suojellen. Kalaöljyn puhtaudesta
kertoo EPAn ja DHAn suhde: mitä
suurempi EPAn osuus, sitä puhtaampi öljy kyseessä.
Suurin kalaöljyjen valmistaja
Islantilainen Lysi on maailman suurin kalaöljyjen valmistaja, jonka toiminta perustuu korkeaan laatuun, tutkimukseen sekä tinkimättömään ympäristötietoisuuteen.
teksti:
johanna svensk
keän EPAn osuus omega-3-rasvahapoista on noin 50 %. Etyyliesteröinnillä saadaan suurempi
määrä kalaöljyä pienempään tilaan ja öljy imeytyy paremmin.
Puhtaus ja vastuullisuus
Lysin toimintaa ohjaavat useat kansainväliset laatujärjestelmät. Tuotteiden raaka-aineet tulevat puhtailta ja kylmiltä vesiltä ja
läpikäyvät pyyntikausittain laajan
puhtausanalyysin, jossa tutkitaan
mm. ympäristöjäämät.
Lysi omega-3 Forte on vahva etyyliesteröity kalaöljyvalmiste,
joka sisältää sydämen normaalia
toimintaa edistäviä, monityydyttymättömiä EPA- ja DHA-rasvahappoja. Päivittäinen saantisuositus on 250 mg EPA:a ja DHA:ta.
ysi on tammikuussa alkaneen The Voice of Finland -kilpailun toinen virallinen pääyhteistyökumppani.
Sen merkeissä apteekeissa
on tarjolla edullinen kampanjapakkaus, jossa 80 kapselia
saa 64 kapselin hinnalla.
L
Myös kalaöljyvalmisteiden
laaduissa ja puhtauksissa on eroja. Kannattaa varmistaa, että tuotteen valmistaja on tunnettu ja että yrityksellä on toimintaa ohjaavat
laatusertifikaatit.
Vastuullinen valmistaja on sitoutunut kestävän kalastuksen
Jos tarvitset lisärautaa
Rautalisää suositellaan
tarvittaessa 11-60-vuotiaille
tytöille ja naisille sekä raskaana oleville ja imettäville
(Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014).
voinen rauta on helpommin imeytyvää myös siksi, että se on samassa muodossa kuin ihmisen
elimistössä.
Rauta imeytyy ohutsuolen
yläosassa, jossa pH-arvo on 5–7.
Kaksiarvoinen rauta imeytyy tällaisissa olosuhteissa hyvin. Lisäksi kaksiarvoisen raudan imeytyminen on parasta, jos se on orgaanisessa muodossa.
Anemiassa lisärautaa tarvitaan, kunnes raudan normaaliarvo on saavutettu. Tämä kestää
yleensä 10-20 viikkoa, joskus pidempäänkin.
si osaksi viljatuotteista ja kasviksista, jotka sisältävät huonommin
imeytyvää ei-hemirautaa. Kaksiar-
rityisesti nuorilla naisilla hyvin imeytyvän hemiraudan
osuus ruokavaliossa voi olla hyvin pieni.
ilmoitus
E
Nestemäiset rautavalmisteet
sopivat useimmille
Floradix ja Floravital ovat
nestemäisiä ja hyvänmakuisia rautavalmisteita, jotka sisältävät hyvin
imeytyvää kaksiarvoista rautaa.
Nestemäiset rautavalmisteet
Kaksiarvoinen rauta imeytyy
hyvin
Ruokavalio voi myös olla yksipuolinen ja koostua suurimmak-
28
sopivat useimmille, eivätkä yleensä aiheuta vatsavaivoja. Floradixin
ja Floravitalin sisältämät tarkoin
valikoidut yrttiuutteet ehkäisevät
rautavalmisteista yleisesti johtuvaa ummetusta.
Floradix ja Floravital sisältävät
myös raudan imeytymistä edistävää C-vitamiinia ja B-vitamiineja,
jotka ovat tärkeitä raudan kuljettamiselle. B12-vitamiinia ja foolihappoa tarvitaan myös hemoglobiinin
muodostumiseen.
Tiukalla kasvisruokavaliolla
olevilla voi esiintyä raudanpuutteen lisäksi B12-vitamiinin puutetta. Myös vanhuksilla esiintyy usein
B-vitamiinien puutosta ja heille vitamiinit, yrttiuutteet ja mehutiivisteet voivat olla erityisen arvokkaita yleisvahvistajia raudan lisäksi.
Teksti: Kaisa Mikkola, Fytonomi
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
UUSI
SAVUTON
ELÄMÄ?
Tupakoinnin lopettaminen
kertaheitolla ei ole helppoa. Hyödyt lopettamisesta
kuitenkin heti ensimmäisestä päivästä alkaen, sillä
terveytesi alkaa parantua
välittömästi, vaikka olisit
tupakoinut useita vuosia.¹
reisen ihmisen täydellinen valinta,
sillä se taltuttaa voimakkaan ja yllättävän tupakanhimon pikaisesti tupakoinnin lopettamista yritettäessä.
K
Nicorette® Freshmint -suusumute on pakattu pieneen, tyylikkääseen life style -pakkaukseen
ja suunniteltu aktiiviseen elämään.
Sumutin on näppärän kokoinen,
joten se mahtuu hyvin taskuun ja
jopa pienimpäänkin käsilaukkuun.
Koska sumutin kulkee helposti mukana, voi tupakanhimon taltuttaa missä ja milloin se iskeekin.
un tupakointi lopetetaan, voidaan nikotiiniriippuvuutta helpottaa nikotiinikorvaushoitovalmisteilla. Ne sisältävät puhdasta
nikotiinia, jolloin tupakansavussa
olevat muut haitalliset aineet, kuten terva ja häkä jäävät pois.²
Tutkimusten mukaan nikotiinikorvaushoito parantaa mahdollisuuksia onnistua tupakoinnin lopettamisessa pelkkään lumelääkkeeseen verrattuna.³
Suusumute tehoaa nopeasƟ
Nicorette® Freshmint -suusumute on nopeasti vaikuttava
valmiste tupakoinnin lopettamisen avuksi. Hienojakoinen sumute on tehokas tapa korvata kehon
kaipaama nikotiini, jota se on tottunut saamaan tupakasta.
Freshmint-suusumute vaikuttaa 60 sekunnissa, koska nikotiini
imeytyy kehoon nopeasti suun limakalvojen kautta. Sumute on kii-
Kulkee mukana vaikka
taskussa
Makuna minƩu
Nicorette® Freshmint -suusumute on mintun makuinen.
Minttuaromi ja levomentoli toimivat makuaineina ja lievittävät nikotiinin sivumakua.
Yhdessä suusumutepullossa
on 150 annosta. Apteekeissa on
myös myynnissä duo-pakkaus,
joka sisältää kaksi 150 annoksen
pakkausta.
Viitteet:
¹Sosiaali- ja terveysministeriö. Tänään on
oikea päivä, pieni opas sinulle joka olet
lopettamassa tupakointiasi. Esite 1996.
²Cancer research UK 2012. What’s in a
cigarette. www.cancerresearchuk.org/
cancer-info/healthyliving/smokingand
tobacco/
³ Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D,
Hartmann-Boyce J Cahill K, Lancaster
T. Nicotine replacement therapy for
smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012,
issue 11. Art. No.:CD000146. DOI:
10.1002/14651858.CD000146.pub4.
ilmoitus
Nicorette®-nikotiinivalmisteet ovat
avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin. Tutustu
huolellisesti pakkausselosteeseen. Pidä
poissa lasten ulottuvilta. Kun aloitat
hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos
sinulla on krooninen ihosairaus, vakava
sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana
tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi
kanssa. Alle 18-vuotiaille lääkärin suosituksesta (suusumutetta ei saa antaa
alle 18-vuotiaille). Markkinoija McNeil, a
division of Janssen-Cilag Oy
29
FI/NI/16-0930
teksti: johanna backman
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Nauti tärkeistä
hetkistä ilman kipua.
Nyt loppuivat
laiskat kissanpäivät.
Liiku 12 tuntia
ilman nivelsärkyä.
TABLETTII
RIITTÄÄ.
Ä.
Vahva Voltaren Forte -kipugeeli on jopa 12 tuntia
vaikuttava täsmälääke nivelkivun ja nivelrikon hoitoon.
KUN KIPU ON POISSA
ELÄMÄ ON MALLILLAAN
ilmoitus
Levitä ja hiero Voltaren Forte® -geeliä suoraan kipualueelle. Geeli imeytyy nopeasti eikä tahraa vaatteita.
Vaikutus kestää jopa 12 tuntia lievittäen tulehdusta,
edistäen paranemista ja poistaen kipua – ja poistaen
yhden tekosyyn jäädä vain loikoilemaan. Kissa vieköön!
PANADOL FORTE 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
steinen
Panadol Forte 1 g kalvopäällysteinen tabletti.
ti. Vaikuttava aine paraseta
p
parasetamoli.
amoli. Aikuisten
amo
särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon.
1/2-1
on. Annostus aikuisille on 1/
/2-1 tablettia 4-6
tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Jatkuvaan
lääkärin
mu-atkuvaan käyttöön
y
vain lääk
kärin ohjeen
j
mu
kaan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Älä
ä käytä Panadol Forte-valmistetta,
Forte-valm
jos olet
allerginen parasetamolille tai muulle tabletin aineelle.
i
ll M
Muita
it parasetamolia
t
li sisältäviä
i ältä iä lääk
lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Parasetamolin käytön yhteydessä on esiintynyt vaikutusta maksaan runsaan alkoholin käytön yhteydessä. Pitkäaikaiskäytössä munuaisvaurion riskiä ei voida kokonaan sulkea pois. Neuvottele Panadolin käytöstä lääkärin kanssa,
jos käytät muita lääkärin määräämiä lääkkeitä esim. epilepsia- tai verenohennuslääkkeitä.
Panadol Forte valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja / tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman
lyhyen aikaa. Valmiste voi aiheuttaa harvoissa tapauksissa allergisia oireita ja ihottumaa.
Pitkäaikaiskäytössä ei mahdollisia munuaisvaurioita voida sulkea pois. Hyvin harvoin on
raportoitu vakavia ihoreaktioita. Itsehoitolääke. Lue huolella pakkausseloste. Raportoi
HSlLOO\W KDLWWDYDLNXWXNVHW /llNHDODQ WXUYDOOLVXXV MD NHKLWWlPLVNHVNXNVHOOH ZZZÀPHDÀ
Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti:
[email protected] Valmisteyhteenvetolyhennelmä 7.7.2015. Perustuu
9.4.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
CHFIN/CHPAN/0064/15
Voltaren Forte (diklofenaakki) geeli lihas- ja nivelkipujen lyhytaikaiseen paikallishoitoon
aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Nivelrikon hoitoon vain yli 18-vuotiaille. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla).
Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä
käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä imetysaikana vain
lääkärin määräyksestä. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä
antokohdan ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kiputila parane
tai se pahenee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo. CHFIN/VHVOLT/0004/15
30
FI-SAB-1 TAK-17.DEC.15
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
Multi-tabs Family
on uudistunut!
Tuttu vitamiiniklassikko jo
kolmen sukupolven ajan.
Nyt uusi monipuolisempi
koostumus.
Uudet pakkauskoot
90 ja 190 tabl.
Saatavilla apteekeista.
· SU
LU
31
OT
EM
EN
ER
KK
I·
200
20159
2012
OM
www.multi-tabs.fi
ET
UIN
V I TAM I I N I VA
LM
IS
T
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
32
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
KYSY APTEEKISTA
Glukosamiini Active
− pidä nivelesi
*
liikkeessä
Glukosamiini Active on
yhdistelmävalmiste aktiivisille
liikkujille. Se sisältää glukosamiinia
ja kondroitiinisulfaattia sekä
*C-vitamiinia, joka osallistuu
nivelruston rakenneosien
muodostumiseen. 120 tabl.
Glukosamiini Combi
Vahva ja täysin kasvipohjainen
glukosamiinivalmiste. Helposti nieltävä
tabletti voidaan tarvittaessa puolittaa.
Sopii myös kala- ja äyriäisallergisille
sekä vegaaneille. Sisältää 800 mg
glukosamiinihydrokloridia, josta
puhdasta glukosamiinia 665 mg.
Nyt kolme pakkauskokoa:
60, 120 ja 180 tabl.
Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
Erityisesti ikääntyvälle
tuki- ja liikuntaelimistölle
kehitetty yhdistelmävalmiste.
Sisältää glukosamiinia
sekä normaalille luuston
terveydelle tärkeitä kalsiumia
ja D3-vitamiinia. 120 tabl.
Lisätietoja numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.
33
12/2015
Glukosamiini Strong 800 mg
Te r v e i s i ä a p t e e k i s t a s i
34
Apteekkisi maaliskuun tarjoukset
ACO Moisturising
Day Cream 50 ml
Aqualan Plus
Kevyt päivävoide normaalille
ja sekaiholle. Imeytyy nopeasti. Antaa iholle pitkäkestoista syväkosteutta ja vähentää
ihon kiiltoa. Täydellinen meikinalusvoide. Hajusteeton.
8,50
Avène
10 ml
Kosteuttava, kevyt, hajusteton perusvoide. Jättää iholle
silkkimäisen tunnun. Myös
meikin poistoon ja ihon
puhdistukseen.
Rauhoittava silmänympärysvoide herkälle tai ärtyneelle
silmänympärysiholle. Lievittää
kutinaa, punoitusta, turvotusta
sekä kiristävää tunnetta silmänympäryksillä ja luomilla.
8,90
(170,00/l)
19,90
(1990,00/l)
(44,50/l)
norm. 10,90
norm. 10,70
.
SB12 Duo 500 ml
Viileän raikkaalta eukalyptukselta maistuva suuvesi.
Sisältää 0.2 % natriumfluoridia, joka antaa lisäsuojaa
reikiintymistä vastaan
hampaiden pesun jälkeen.
Saatavilla neljässä koossa.
16,50
norm. 22,50
systane Hydration 10 ml
Naso Fresh Seesamiöljy 10 ml
Uusi, kaksitehoinen valmiste
kuivien silmien
oireisiin. Antaa
pitkäkestoisen
lievityksen.
Seesamiöljyä sisältävä, säilöntäaineeton suihke nenän
kuiville limakalvoille. Lisätty
eukalyptusöljyä antamaan
raikkaan nenätuntuman.
Hyvä tukihoito esimerkiksi
flunssan aikana.
15,40
(33,00/l)
7,90
(790,00/l)
(1540,00/l)
norm. 8,90
norm. 17,30
norm. 18,90
Soothing Eye Contour Cream
200 g
Multi-tabs Family 190 tabl.
gefilus Basic 50 kaps.
devisol 20 mikrog. 200 tabl.
Monivitamiini-hivenainetabletti koko perheelle
11-vuotiaasta alkaen.
Sisältää 17 vitamiinia
ja hivenainetta. Helposti nieltävä tabletti.
Maailman tutkituinta LGG maitohappobakteeria sisältävä valmiste vatsan hyvinvointiin. Jokapäiväiseen
käyttöön, antibioottikuurien aikaan ja
matkalle mukaan.
Sopii koko perheelle.
Sisältää 20 mikrogrammaa
D3 vitamiinia. Pieni,
hyvänmakuinen tabletti,
jonka voi pureskella tai
imeskellä.
19,90
13,90
15,50
norm. 23,90
norm. 16,50
norm. 18,60
(0,28/kpl)
(0,10/kpl)
Glukosamiini Strong 800 mg
120 tabl.
Vahva, kasvipohjainen
glukosamiinivalmiste.
Helposti nieltävän tabletin voi puolittaa. Sisältää 800 mg glukosamiinihydrokloridia.
Bethover 1 mg
Vadelmanmakuinen
purutabletti muistin
tueksi* ja päivittäisen
B12-vitamiinin saannin
turvaamiseen.
(0,08/kpl)
150 tabl.
priorin Extra 180 tabl.
Hiusjuuren täsmäravinne sisältää hirssiuutetta,
B5-vitamiinia, vehnänalkioöljyä ja biotiinia.
Aktivoi hiusten kasvua ja
estää niiden
ohenemista.
*B12-vitamiini edistää hermoston
normaaleja psykologisia toimintoja.
18,60
25,90
85,00
norm. 23,10
norm. 29,50
norm. 103,00
(0,16/kpl)
(0,17/kpl)
(0,47/kpl)
Tuotteet voi tilata myös www.apteekkiverkko.fi
Kuponki_YTA1601.indd 3
1/26/2016 2:23:55 PM
Kärsitkö särystä
liian pitkään?
ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin
ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville, vähintään
6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi, [email protected] Markkinoija ratiopharm Oy. FI/POTC/15/0007/10/15.