Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen
Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Petri Jääskeläinen
Liikenneturva
Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2015
257
kuollutta
Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti loukkaantunutta Poliisin tietoon 519
vakavasti loukkaantunutta (2014)
Poliisin tietoon tuli 6 373 loukkaantunutta. Yhteensä 26 000 loukkaantunutta. (peittävyystutkimus 2011). 74 000 fyysisen vamman aiheuttanutta liikennetapaturmaa (uhritutkimus 2009)
Yli 93 000 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa (2014)
Onnettomuuksissa oli osallisina 223 000 henkilöä (peittävyystutkimus 2011)
Liikennevakuutuskeskus, THL - Kansallinen uhritutkimus,
Tilastokeskus, Liikenneturva, Tieliikenteen
onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimus, 2015
ennakkotietoja
Arvioidut onnettomuuskustannukset
n. 2,4 mrd € / v
≈ 1 % BKT
Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja
liikenneturvallisuustavoite
12 edellisen kk:n aikana kuolleet
800
700
Tavoite: Alle 136 liikennekuolemaa vuonna 2020
600
500
400
Yhteensä
257 ≈1/3
300
Henkilöautossa
200
Jalankulkijat ja polkupyöräilijät
100
Muut
0
155 ≈1/2
54 ≈1/5
48 ≈1/2
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Muut: Kuorma‐auto, linja‐auto, pakettiauto, moottoripyörä, mopo, traktori, erikoisauto, muu tienkäyttäjä Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva – tilanne 31.12.2015
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva
Tieliikenteessä loukkaantuneet
Loukkaantuneet
Vakavasti loukkaantuneet
12 000
10 191
10 000
6705
8 000
6373
6 000
4 000
2 000
519
0
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tilastointiperusteet muuttuneet 2003,
2015 ennakkotietoja
Tieliikenteessä kuolleet ja autokanta
1 400
Kuolleet
Kaikki autot
3 000 000
2 500 000
800
Henkilöautot 2 000 000
600
1 500 000
400
1 000 000
200
500 000
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Kuolleet
1 000
‐
3 500 000
Vuosi
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva sekä Trafi
‐
Autojen lukumäärä
1 200
4 000 000
Autojen liikennesuorite on noin 54 miljardia kilometriä vuosittain
Tieliikenteessä kuolleet
tienkäyttäjäryhmittäin 2005-2015*
200
180
2005
60 % uhreista henkilöautossa
160
2006
2007
Kuolleet
140
120
2008
115
2009
100
93
2010
80
2011
60
2012
40
40
36
30
28
2013
27
20
24
27
25
20
17
2014
31
0
Henkilöauto, kulj.
Henkilöauto,
matk.
Jalankulkija
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, *2015 ennakkotietoja
Polkupyörä
Moottoripyörä
Muu
Mopo
2015*
Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmittäin 2005-2015*
100
2005
2006
80
Kuolleet
2007
60
2008
54
2009
44
40
36
30
20
40
32
30
25
26
2010
32
32
26
31
24
14
10
2011
2012
2013
2014
0
0‐14
15‐24
25‐34
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, *2015 ennakkotietoja
35‐44
45‐54
55‐64
65‐74
yli 75
2015
Kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000
asukasta kohden vuonna 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
18‐20
21‐24
25‐34
35‐44
45‐54
55‐64
65‐74
75‐
Kaikki
10
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
8
9
Mopoilijoiden ja henkilöautoilijoiden
henkilövahingot iän mukaan 2015
350
Ikä 15, mopoilija, 307 henkilövahinkoa
Henkilövahingot
300
Ikä 18, henkilöautossa, 198 henkilövahinkoa
250
200
Mopo
150
Henkilöautossa
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Ikä
Mopon ja henkilöauton kuljettajat ja
matkustajat
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, ennakkotietoja
11
75
80
85
90
97
Tieliikenteessä kuolleet
onnettomuustyypeittäin 2005-2015*
140
2005
120
Kuolleet
100
80
2006
98
77
2007
2008
75
2009
71
2010
60
40
35
30
2012
26
20
20
2011
11
18
15
10
2013
2014
0
Kohtaaminen
Suistuminen
Risteävät
ajosuunnat
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, *vuosi 2015 ennakkotietoja
Muu
Jalankulkijaonn
Samat
ajosuunnat
2015*
Poimintoja tutkijalautakuntien havainnoista – kuolemaan johtaneet
moottoriajoneuvo-onnettomuudet 2014
Onnettomuuksissa 93 % taustalla joku inhimillinen
riskitekijä
Kuljettajan tilaan liittyvä taustariski, alkoholi, sairaus,
väsymys tai mielentila 69 %:ssa onnettomuuksissa
Ajonopeuteen liittyviä taustariskejä 39 % onnettomuuksissa
Turvalaitteiden käyttämättömyys tai virheellinen käyttö
26%:ssa
13
Rattijuopumustapauksissa kuolleet ja
loukkaantuneet
Loukkaantuneet
Kuolleet
120
1 400
100
1 200
80
84
89 88 91
96
1 000
67
68
64
43
957 965
805
600
57
40
1070
1001
800
74
60
1216
1129
1127
41
45
735
611
676
576 568
400
20
200
0
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*
03
04
05
Poliisin tietoon tuli 17 700 rattijuopumusta vuonna 2015
Liikennevirrassa noin joka 770. kuljettaja on rattijuoppo
Liikennevirrassa noin joka 140. kuljettaja ajaa alkoholia veressään
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja. Alkoholitapaukset, Lähde: poliisi
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15*
Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta
kohden eräissä maissa
10.
Lähde: ETSC: PIN Report
Pohjois-Pohjanmaan
tieliikenneonnettomuudet
16
Liikenteen kehitys Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen alueella
17
22.2.2016
Lähde: Liikennevirasto
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuonna 2014
Pohjois‐
Pohjanmaa 383 Kainuu 107
Yhteensä 490
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
18
22.2.2016
Esityksen laatija
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 2015
19
22.2.2016
Esityksen laatija
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja.
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet PohjoisPohjanmaalla kunnittain 2014
0
Oulu
Raahe
Nivala
Ylivieska
Haapavesi
Kuusamo
Kalajoki
Pudasjärvi
Siikalatva
Liminka
Ii
Kempele
Pyhäjärvi
Tyrnävä
Haapajärvi
Siikajoki
Muhos
Utajärvi
Oulainen
Sievi
Kärsämäki
Pyhäntä
Alavieska
Hailuoto
Lumijoki
Reisjärvi
Taivalkoski
Merijärvi
Pyhäjoki
20
40
60
80
100
120
140
160
156
26
16
16
14
14
13
13
13
12
11
10
10
10
9
9
6
6
5
5
2
2
1
1
1
1
1
0
kuolemaan johtanut
loukkaantumiseen johtanut
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva
henkilövahinkoon johtanut
180
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet PohjoisPohjanmaalla kunnittain 2014 – 2015*
0
20
40
60
80
100
120
140
Oulu
Raahe
Nivala
Ylivieska
Haapavesi
Kuusamo
Kalajoki
Pudasjärvi
Siikalatva
Liminka
Ii
Kempele
Pyhäjärvi
Tyrnävä
Haapajärvi
Siikajoki
Muhos
Utajärvi
Oulainen
Sievi
Kärsämäki
Pyhäntä
Alavieska
Hailuoto
Lumijoki
Reisjärvi
Taivalkoski
Merijärvi
Pyhäjoki
henkilövahinkoon johtanut 2014
henkilövahinkoon johtanut 2015
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
160
180
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
22
22.2.2016
Esityksen laatija
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
Pohjois-Pohjanmaa
7 % liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista (≈ 6 400)
-vahingot / 1000 asukasta 15,8 – koko maa 16,9
-uhrit / 1000 asukasta 4,2 – koko maa 4,2
-uhrit / 100 autoa 0,8 – koko maa 0,8
7 % henkilövahingoista (453)
7 % liikennekuolemista (19)
7 % väestöstä (≈ 405 000)
7 % liikennekäytössä olevista henkilöautoista (≈ 190 000)
Lähde: Tilastokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Trafi
5.
16.
60.
Esityksen laatija
Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet
1999-2015* Pohjois-Pohjanmaalla
600
500
400
459
428
344
326
300
‐25 % Pohjois‐Pohjanmaa
‐26 % Koko maa
200
100
31
18
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
kuolemaan johtanut
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja. Tilastointiperusteet
muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003
loukkaantumiseen johtanut
henkilövahinkoon johtanut
Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Pohjois-Pohjanmaalla
2010 – 2015*
700
600
566
591
567
596
520
485 501
500
545
544
564
434
453
400
300
200
100
29
25
25
16
20
19
0
2010
2011
2012
Kuoli
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja
Loukkaantui
2013
Henkilövahinko
2014
2015*
Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaalla
Henkilöautossa 60 %
Koko maassa 54 %
400
356
350
332
322
304
300
272
266
250
200
150
100
74
86
81 79
54
50
28
27
80
42
34
56
72
56
32
32
35
31
72
46
23
41
25
41
58
45
25
21
40
22
0
2010
2011
Jalankulkija
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja
2012
Polkupyörä
Mopo
2013
Moottoripyörä
2014
Henkilöauto
2015*
Muu
40
Henkilövahingot onnettomuustyypin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla
200
188
184
180
159
157 153
154
160
143
133
140
120
100
118
128
123
111
106
86
65
66
62
60
40
26
46
38
35
101
93
87
81
75
80
120 117
110
28
25
26
2011
2012
2013
35
32
20
19
2014
2015*
20
0
2010
Samat ajosuunnat
Kohtaaminen
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja
Risteävät ajosuunnat
Jalankulkijaonnettomuus
Suistuminen
Muu
Henkilövahingot Pohjois-Pohjanmaalla
2015
120
109
Pyöräilijöiden risteysturvallisuus
100
Henkilöautojen ulosajot ja peräänajot
80
59
60
46
42
40
40
19
20
0
11
0 0 0
1 1
Jalankulkija
Samat ajosuunnat
18
16
4
7
0 0 1
Polkupyörä
Kohtaaminen
12
10
0
3 4
Mopo
2 1 2 0
5
Moottoripyörä
Risteävät ajosuunnat
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
18
5 4 7
0
Henkilöauto
Jalankulkijaonnettomuus
Suistuminen
6
0
Muu
Muu
Henkilövahingot iän mukaan Pohjois-Pohjanmaalla
Nuorten henkilövahinkojen osuus 35%
Koko maassa 31 %
250
236
223
212
194
200
160
157
150
108
100
6560
50
37
81
6765
58
57
293323
85
80
49
32
24
66
53
42
2826
44
78
6160
44
3126
36
5759
46
38
27
535648
4240
28
26
0
2010
2011
0‐14
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja
15‐24
2012
25‐34
35‐44
2013
45‐54
55‐64
2014
65‐74
yli 75
2015*
Henkilövahingot Pohjois-Pohjanmaalla
2015
90
85
Nuoret
80
70
60
46
50
40
36
34
30 28
25
30
20
10
0
14
31 322
0
Jalankulkija
6
14
9
43
664
Polkupyörä
0‐14
15‐24
8
31
0000
Mopo
25‐34
35‐44
45‐54
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
64
32531
0
Moottoripyörä
55‐64
16
Henkilöauto
65‐74
yli 75
6
1
Muu
32
Kainuun tieliikenneonnettomuudet
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuonna 2014
Pohjois‐
Pohjanmaa 383 Kainuu 107
Yhteensä 490
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
34
22.2.2016
Esityksen laatija
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 2015
35
22.2.2016
Esityksen laatija
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja.
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Kainuussa
kunnittain 2014
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Kajaani
44
Sotkamo
15
Paltamo
13
Kuhmo
10
Vaala
9
Suomussalmi
7
Hyrynsalmi
4
Ristijärvi
Puolanka
45
3
2
kuolemaan johtanut
loukkaantumiseen johtanut
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva
henkilövahinkoon johtanut
50
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Kainuussa
kunnittain 2014-2015*
0
5
10
15
20
25
30
35
Kajaani
Sotkamo
Paltamo
Kuhmo
Vaala
Suomussalmi
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Puolanka
henkilövahinkoon johtanut 2014
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2015
ennakkotietoja
henkilövahinkoon johtanut 2015
40
45
50
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuonna 2014
Pohjois‐
Pohjanmaa 383 Kainuu 107
Yhteensä 490
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuonna 2014
Pohjois‐
Pohjanmaa 383 Kainuu 107
Yhteensä 490
Lähde: Tilastokeskus, kartan lähde paikkatietoikkuna
Kainuu
1,5 % liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista (≈ 1 350)
-vahingot / 1000 asukasta 17,1 – koko maa 16,9
-uhrit / 1000 asukasta 5,3 – koko maa 4,2
-uhrit / 100 autoa 0,9 – koko maa 0,8
1,7 % henkilövahingoista (114)
2,7 % liikennekuolemista (7)
1,4 % väestöstä (≈ 21 500)
1,5 % liikennekäytössä olevista henkilöautoista (≈ 38 500)
Lähde: Tilastokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Trafi
Henkilövahinkoon johtaneet
tieliikenneonnettomuudet
1999-2015* Kainuussa
140
120
100
93
80
80
74
84
‐14 % Kainuu
‐26 % Koko maa
60
40
20
9
6
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kuolemaan johtanut
loukaantumiseen johtanut
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tilastointiperusteet
muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2013. Vuosi 2015
ennakkotietoja
henkilövahinkoon johtanut
Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet
Kainuussa 2010 – 2015*
180
160
147
139 141
140
154
138 140
122
127
120
100
100
107
106
80
60
40
20
7
2
6
5
7
2
0
2010
2011
2012
Kuoli
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,
2015 ennakkotietoja
Loukkaantui
2013
Henkilövahinko
2014
2015
114
Henkilövahingot tienkäyttäjän mukaan Kainuussa
Henkilöautossa 59 %
Koko maassa 54 %
100
90
89
85
81
80
73
70
67
63
60
50
40
20
10
29
26
30
14
6
9
14
5
11
8
16
12
7
6
8
16
12
5 6
9 7
9 11
19
15
6
10
7 8 6 7
0
2010
2011
Jalankulkija
2012
Polkupyörä
Mopo
2013
Moottoripyörä
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
2014
Henkilöauto
2015
Muu
Henkilövahingot iän mukaan Kainuussa
Nuorten henkilövahinkojen osuus 29 %
Koko maassa 31 %
90
79
80
70
56
60
50
49
45
40
33
31
30
19 21
20
10
14
6
9
88
17
11
8
1213
5
9
20
17
12
10
11
5
7
18 17
1311
9
4
8
20 1918
18
141314 14
10
3
8
3
0
2010
2011
0‐14
2012
15‐24
25‐34
35‐44
2013
45‐54
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
55‐64
2014
65‐74
yli 75
2015
8
5
Henkilövahingot Kainuussa 2015
20
19
18
16
14
13
12
12
10
9
8
7
6
5
4
4
2
0
4
3
3
2
2
22
22
1
1
00
00
Jalankulkija
5
44
1
0
00
Polkupyörä
0‐14
15‐24
0
1
000
Mopo
25‐34
2
1
35‐44
00
00
Moottoripyörä
45‐54
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
55‐64
00
Henkilöauto
65‐74
yli 75
Muu
Henkilövahingot onnettomuustyypin mukaan
Kainuussa
70
62
60
51
49
50
44
38
37
40
31
30
29
29
23
22
18
20
10
4
18
6
27
21
18
9
33
32
18
10
9
27
18
11
15
12
13
12
12
6 6
6
6
2013
2014
2015
0
2010
Samat ajosuunnat
2011
Kohtaaminen
2012
Risteävät ajosuunnat
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
Jalankulkijaonnettomuus
Suistuminen
Muu
Henkilövahingot Kainuussa 2015
40
34
35
30
25
20
18
15
9
10
6
4
5
0
0 0 0
0
1
Jalankulkija
Samat ajosuunnat
3
1
0 0 0
Polkupyörä
Kohtaaminen
1
4
3
2 2
0 0
1
Mopo
0
1
0
1
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2015 ennakkotietoja
4
2
Moottoripyörä
Risteävät ajosuunnat
6
5
3
1
0
Henkilöauto
Jalankulkijaonnettomuus
Suistuminen
2
0
Muu
Muu
Vuonna 2014: Kuolleita 229 + vakavasti loukkaantuneita 519 = 748
≈750
Vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjittäin
Linja‐autossa; 2
Traktori; 2
Kuorma‐autossa; 11
Muu; 14
Jalankulkija; 38
Mopoilija; 47
Henkilö‐ tai pakettiauton kuljettaja; 190
Polkupyöräilijä; 58
Moottoripyöräilijä; 75
Henkilö‐ tai pakettiauton matkustaja; 82
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2014
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet
2014
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kuoli
Loukkaantui vakavasti
Yhteensä
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva
Kuoli
Loukkaantui vakavasti
Yhteensä
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet
140
123
120
100
98
74
80
70
56
60
64
50
45
46
43
37
40
28
25
20
50
18
20
19
13
18
2320
42
28
30
24
28
1513
14
6
28
19
9
27
17
10
26
25
23
22
16
16
16 14
15
12 9
10
9
8
6
36 413
2
0
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet
Vakavasti loukkaantuneet
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2014
Kuolleet
Tieliikennekuolemat Pohjoismaissa
Lähde: NVF – Ruotsin luvuista itsemurhat on poistettu vuodesta 2010. Norjan ja Tanskan luvuista poliisi poistaa itsemurhat. Suomessa itsemurhat sisältyvät tilastoihin.