Lataa Motivire 2016

Motivire Meininki
Palvelun kesto 3-4 kk
Hinta per hlö
50 hlö 194 €
100 hlö 182 €
200 hlö 173 €
2016
Motivire Pöhinä
Palvelun kesto 2,5-3,5 kk
Hinta per hlö
50 hlö 154 €
100 hlö 132 €
200 hlö 124 €
Motivire Flow
Palvelun kesto 2,5-3,5 kk
Hinta per hlö
50 hlö 114 €
100 hlö 100 €
200 hlö 90 €
Motivire Easy Start
Palvelun kesto 8-10 vko
Hinta per hlö
50 hlö 54 €
100 hlö 51 €
200 hlö 47 €
Yhteystiedot:
[email protected]
puh. 040 722 0033
[email protected]
puh. 040 176 0620
copyright © Motivaatioverkko Oy 2015
Motivire Fiilis 5-7 kk
Motivire Super Start
Inbody 720-mittaus
Motivire Super Start on
kokonaisuus johon on
puristettu yli 10 000
valmennetun asiakkaamme kokemukset ja fiilikset. Se sisältää lukuisia tarinoita siitä, miten omassa hyvinvoinnissa on onnistuttu,
miten muutos on tehty töiden ja
arjen paineessa siten että se on
ollut hauskaa, mukavaa ja haluttavaa.
Kehonkoostumus
mitataan InBody 720 -mittalaitteella, joka perustuu
ns. bioimpedanssimenetelmään. Inbodyn bioimpedanssimenetelmä on
täysin turvallinen ja on luotettavuutensa vuoksi hyväksytty myös tieteelliseen käyttöön. Mittaus toimii
numeraalisena työkaluna hyvinvoinnin tavoitteiden rakentamisessa,
mutta laitteen avulla saamme myös
konkreettista tietoa valmennuksen
vaikuttavuudesta työyhteisöön ja yksittäiseen osallistujaan.
Startissa käydään läpi tulevan valmennuksen haasteet ja tavoitteet
sekä mukaan lähtemisen hyödyt.
Super Startissa siis pysähdytään
miettimään omaa hyvinvointia ja
siihen liittyviä tarpeita sekä haastetaan osallistujat mukaan rakentamaan omaa hyvinvointiosaamistaan. Vain vapaaehtoinen
toimii, joten oivalletaan yhdessä,
keskustellaan vähän vakavia, rakennetaan pohja hyvinvoinnin
matkalle ja pidetään samalla
hauskaa!
Motivire Hyvinvoinnin
kartoitus
Kyselyllä
kartoitetaan osallistujan arkeen kuuluvia ravitsemukseen, liikuntaan ja lepoon liittyviä tapoja.
Kartoitus toimii pohjana tuleville
valmennuskeskusteluille, ja kartoituksesta saadaan hyvä pohja
työyhteisökohtaisiin valmennuksiin; mitkä asiat työyhteisössä
ovat yleisesti kunnossa ja mihin
keskitytään valmennuksissa hieman enemmän.
Tulosvalmennus
Motivire tulosvalmennuksessa käydään läpi yleisluontoisesti kehonkoostumusmittaus, mitä luvut tarkoittavat
ja miten lukuihin vaikutetaan. Tulosvalmennus toimii pohjana valmennettavan tavoitteille, tulevalle
valmennukselle ja valmentajatapaamisille. Valmennuksessa avataan
siis lukujen lisäksi ravitsemuksen,
liikunnan ja levon merkitystä erikuntoisille ja eri lähtötilanteista ponnistaville osallistujille.
Motivire valmentajatapaaminen
Motivire Verkkovalmennukset
Valmentajatapaamisessa palvelun alkuvaiheen valmennukset ja mittaukset tiivistyvät
osallistujan itsensä rakentamaan lähikuukausien tavoitteeseen. Motivire on
suunnitellut valmentajatapaamisen yli
21 000 käydyn valmennuskeskustelun pohjalta. Valmentajan ammattitaitoisella avulla osallistujalle saadaan
todennäköisimmin toimiva tavoite.
Vuoden 2016 verkkovalmennukset perustuvat
Motiviren valmennuskokemukseen sekä vuoden
2015 aikana verkkovalmennuksiin osallistuneen
yli 5000 asiakkaan kokemuksiin ja tarinoihin. Verkkovalmennukset on suunniteltu siten, että lähes jokainen löytää omansa lähtötilanteista ja tavoitteista riippumatta.
Vuonna 2016 Motiviren 8 viikon verkkovalmennuksissa
on tarjolla seuraavat vaihtoehdot: Lempeästi liikkeelle,
Kesäkroppa, Kahvakuulalla voimaa, Aloittavan kuntosaliharjoittelijan treeni ja ravitsemus, sekä Kuntosaliharjoittelijan treeni ja ravitsemus.
Motivire valmennus
Muutoskartoitus / mitä mieltä palvelusta?
Palvelun toisessa valmennuksessa käydään läpi koontina
osallistujien lähtötilannetta ja
valmennustapaamisissa nousseita aiheita. Valmennuksessa syvennytään
tarkemmin ravitsemuksen merkitykseen, ja mietitään arkeen soveltuvia
ravitsemuksen työkaluja. Valmennus
toimii myös pohjana osallistumiselle
tuleviin verkkovalmennuksiin; verkkovalmennusvaihtoehdot käydään läpi
perussisältöineen ja tavoitteineen
sekä kerrotaan osallistujille verkkovalmennusten toimintaperiaate.
Palvelun lopussa selvitetään osallistujien arjen tapoihin tehtyjä muutoksia, kysellään jaksamiseen ja uupumiseen liittyviä asioita sekä kartoitetaan
osallistujien mielipiteitä palvelukokonaisuudesta ja sen
hyödyllisyydestä.
Vaikuttavuusraportti
Loppuraportissa kootaan palvelun vaikututtavuus yhteen: mitä muuttui numeroina ja mitä
muutoksia osallistujat arkeensa ovat tehneet.
Motivire Fiilis
Palvelun kesto 5-7 kk
Hinta per hlö
50 hlö 254 €
100 hlö 244 €
200 hlö 229 €
copyright © Motivaatioverkko Oy 2015