TDDC74 Programming: Abstraktion och modellering

TDDC74 Programming:
Abstraktion och modellering
Föreläsning 6
Repetition: Par, Listor, Representation av par, Grafisk
notation för strukturer, EQ?, EQV?, EQUAL?
Typiska listhanteringsprocedurer
Dataabstraktion (se exempelkod)
Kodgenomgångar (se utdelad material)
- LAMBDA med ospecificerade antal argument
- Blanda kortlek