Montering DU - Bevent Rasch AB

Monteringsanvisning
Takgenomföring BRTG & BRTF/BRTK
M
Backspjäll
BRRB
Minsta rekommenderade
avstånd 300 mm mellan
tak och överkant takgenomföring.
All beklädnad
dras upp under
sargen
Takpapp
Ev. plåtbeklädnad
Kläs med plywood,
Plyfa e.dyl.
12-0458 / Feb. 2016 mediacad.se
Takgenomföring BRTG
Storlek
BRTG
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
Håltagning
/ mm
320
420
520
620
720
820
920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2120
Montera fästvinklar.
Skruvas diagonalt,
c-c 200 mm med
medlevererad skruv.
Takgenomföring BRTF/BRTK
Storlek
BRTF/BRTK
200
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Håltagning
/ mm
670 x 320
870 x 420
1070 x 520
1270 x 620
1470 x 720
1870 x 920
2270 x 1120
2670 x 1320
3070 x 1520
3470 x 1720
3870 x 1920
4270 x 2120
OBS! Huv och takgenomföring monteras horisontellt.
BORÅS Tel 033 - 23 67 80
STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70
1