Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med

18 FEBRUARI 2016, MALMÖ HÖGSKOLA
Från idé till rapport
Praktiknära utveckling av en grundsärskolas
arbete med bedömning för lärande
Vid seminariet presenteras ett pågående forskning- och utvecklingsprojekt kring bedömning för lärande i relation till elever med
intellektuella funktionsnedsättningar. Projektet som ägt rum under
1½ år är praktiknära och har byggt på medaktörskap.
Bakgrunden till projektet är Skolsatsning 2012 i Malmö stad där ett
av utvecklingsområdena var formativ bedömning eller bedömning
för lärande. Vad innebär bedömning inom särskolan? Denna fråga
ställde sig ett antal pedagoger och deras dåvarande skolledare.
Uppdraget gick till Högskolan Kristianstad och Malmö högskola som
tillsammans med Malmö stad genomfört utvecklingsinsatsen.
Medverkande forskare:
Plats: Ändrad sal till U316
Lotta Anderson, fil dr i specialpedagogik,
speciallärare och förskollärare,
Malmö högskola
Sal U316, Hälsa och Samhälle, Malmö
Högskola Jan Waldenströmsgata 25 Malmö
Daniel Östlund, fil dr i pedagogik,
specialpedagog och fritidspedagog,
Högskolan Kristianstad
Tid:
Anmälan:
Anmälan till [email protected] senast 11 februari
För mer information se: www.harec.se
18 februari 10.00-12.00
I samarbete mellan Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad och Harec
Sydsvenskt centrum för forskning om
funktionsnedsättning och funktionshinder
www.harec.se [email protected]