Välkommen till förskolan!

Välkommen till förskolan!
Information till de blivande förskolelevernas föräldrar
Förskoleundervisningen börjar året
innan läroplikten börjar. För de barn
som är födda år 2010 börjar förskolan
vid inledningen av höstterminen 2016.
Närförskola
Hemadressen bestämmer vilken närförskola barnet har. Karta över elevantagningsområdena finns på
www.kimitoon.fi/barn-och-utbildning/
skolor.
Vårdnadshavaren kan ansöka om plats
för barnet i en annan förskola än närförskolan (samma e-blankett som närförskolan). Observera att skolreseförmån beviljas bara till närförskolan.
Dagvård
Förskoledagen i Kimito, Dalsbruk,
Dragsfjärd och Rosala är kl. 8.30-12.30
(ons 13.30) och i Västanfjärd kl. 9.0013.00 (ti 14.00). Om ditt barn behöver
dagvård utöver förskoletiden, ansöker
du om det i samband med förskoleanmälan. Förskolan är gratis, men dagvården är avgiftsbelagd.
Skolskjuts
Elever i förskolan rätt till skolskjuts då
förskolevägen är över 3 km. Övriga
elever kan åka med i skolskjutsen mot
betalning, om det finns ledig plats. Mera
information om skolskjutsar finns på
adressen www.kimitoon.fi/barn-ochutbildning/skolskjutsar.
Skolskjutseleverna i förskolan får information om sin skolskjuts i början av augusti. Brevet skickas hem, men hela skolskjutsprogrammet finns också på webben, se adress ovan.
Läsåret 2016–2017
Hösttermin ti 16.8.16 - to 22.12.16
Vårtermin
må 9.1.17 – lö 3.6.17
Höstlov
to 13.10.16 – fre 4.10.16
Jullov
fre 23.12.16 – fre 6.1.17
Sportlov
må 20.2.17 – fre 24.2.17
Under våren kommer alla nya förskoleelever att få en inbjudan till förskolans
bekantningsdag.
Furubo förskola
Kyrkobyvägen 8
25870 Dragsfjärd
Eivor Mattsson, [email protected]
Hulta förskola
Hertsbölevägen 3
25900 Dalsbruk
Susann Fagerlund, [email protected]
Silva förskola
Edvin Widevägen 8
25700 Kimito
Malin Sjöholm, [email protected]
Sofia förskola
Bodängsvägen 11 b
25840 Nivelax
Susanne Sigfrids, [email protected]
Hitis-Rosala förskola
Stenmarsvägen 1
25950 Rosala
Anna Fihlman, [email protected]
Anmälan till förskolan
senast
18.2.2016
elektroniskt på webben
www.kimitoon.fi/barn-och
-utbildning/aktuellt
Ansökan om dagvård:
Görs i samband med förskoleanmälan, på samma e-blankett.
Kontakta oss om du har
frågor:
Bildningskansliet
Mary-Anne Fröberg, barnomsorgschef tfn: 044 578 9933
Mats Johansson, bildningschef
tfn: 4260 200, 040 501 1384
Nina Cygnel, byråsekreterare
tfn: 4260 201, 040 652 9592
[email protected]