Veckans brottmål, vecka 9, 2016

ALINGSÅS TINGSRÄTT
Veckans brottmål
v. 9
Sal 6
tisdagen den 1 mars 2016
1.
kl. 09:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående misshandel; AM-138927-15 8
B 1693-15
2.
kl. 11:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående ofredande; AM-155971-15
B 1794-15
16
3.
kl. 13:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående narkotikabrott, ringa brott, AM-89461-15, 10
B 1017-15
4.
kl. 13:30
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående olovlig körning grovt brott m m; AM-80294-14
10
B 1468-14
Sal 6
onsdagen den 2 mars 2016
1.
kl. 13:00
fortsatt huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N, N.N, N.N
angående försök till rån m m; AM-108266-15
B 1432-15
21
Sal 5
torsdagen den 3 mars 2016
1.
2.
kl. 09:00
kl. 09:45
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående grovt rattfylleri m m; AM-153879-15
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående olaga hot; AM-53477-15
B 1763-15
10
B 1764-15
9
3.
kl. 11:00
muntlig förhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N
angående snatteri AM-152312-15 10
B 1750-15
4.
kl. 13:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås ./. N.N, N.N
angående misshandel AM-69377-14 15
B 1717-14
Sal 6
torsdagen den 3 mars 2016
1.
kl. 09:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås, Åklagarmyndigheten ./. N.N
angående grov kvinnofridskränkning; AM-178637-13 17
Dag 1 av 2
B 1911-13
Sal 6
fredagen den 4 mars 2016
1.
kl. 09:00
huvudförhandling
Åklagarkammaren i Borås, Åklagarmyndigheten ./. N.N
angående grov kvinnofridskränkning; AM-178637-13 17
Dag 2 av 2
B 1911-13