Läs mer information om gemensam el genom att öppna följande pdf

Gemensam el med Individuell Mätning och Debitering
Alla lägenheter betalar en fast avgift
om 1 555 kr till Vattenfall samt en fast
avgift om 360 kr till sin elleverantör
varje år. Dessa fasta avgifter betalas
även om man inte förbrukar någon el,
det är fasta abonnemangsavgifter.
Fastighetens abonnemang byggs om
så att även lägenheterna får sin ström
via detta och de boende slipper då
betala sina fasta privata
abonnemangsavgifter.
”Nätbyggaren” och Riksbyggen sköter
tillsammans tjänsten för
mätaravläsning och debitering.
Elen debiteras separat på den
ordinarie månadsavin.
Sammanfattning per lgh/år
Besparing fasta avgifter:
1 915 kr
Mätinsamling och debitering samt
uppsäkring fastighetsabonnemang:
692 kr
Nettobesparing: 1 223 kr