Idrottens Integrationsarbete

SVENSK IDROTT
- världens bästa!
JASMIN BENCA
SVERIGES STÖRSTA
FOLKRÖRELSE!
20 000 föreningar
250 idrotter
71 specialidrottsförbund (SF)
Över 3 miljoner medlemmar!
Våra uppdragsgivare
Idrotten i Örebro län
•
•
•
•
•
600 föreningar
100 000 medlemmar
20 000 ledare
300 elitidrottare
64 olika idrottsförbund
En del av Riksidrottsförbundet med 3 miljoner
medlemmar i föreningar
NYANLÄNDA RITAR OM KARTAN
BEFOLKNINGS-UTVECKLINGEN
BARN OCH UNGDOM
2004-2014
ANTAL INSKRIVNA PÅ HEM OCH EGET BOENDE
”Ge goda förutsättningar för
nyanlända flickor, pojkar, kvinnor
och män som fått
uppehållstillstånd i Sverige att
engagera sig i idrottsverksamhet.”
KOORDINATOR
ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND
IDROTTENS SPRÅK PRATAS AV ALLA!
PROVA PÅ!
SOCIALA AKTIVITETER
?
ORDINARIE VERKSAMHET
PLATTFORM- IDROTTSKOLA
1. Spontanidrott, prova på!
2. Etableringsprocess
3. Ev. rekrytering till ordinarie verksamhet
IF
+ Sociala
aktiviteter!
SAMVERKAN!