Ladda ner rapporten som pdf.

SÅ MYCKET
DYRARE
ÄR DET ATT KÖPA
SMÅ
LIVSMEDELS-
FÖRPACKNINGAR
GRANSKNING
KFS RAPPORT OM STORA
OCH SMÅ FÖRPACKNINGAR
©KfS, feb 2016
Inledning
BAKGRUND
METOD
Under många år har förtroendevalda och medlemmar
framfört klagomål på att det är oacceptabelt stor prisskillnad
mellan stora och små förpackningar av samma vara vilket
missgynnar små hushåll. Dessutom påpekar man att
prisskillnaden gör att man köper stora förpackningar, vilket
i slutändan kan leda till ökat matsvinn, framförallt på
färskvaror.
Vi valde slumpvis ut 27 livsmedel som säljs i liten och stor
förpackning. Under vecka 40 och 41 2015 granskade vi priset
på dessa livsmedel dels på Coop Extra på Medborgarplatsen
och dels på ICA Supermarket på Folkungagatan i Stockholm.
Vi dokumenterade kilopriset för respektive förpackning
och vara.
SYFTE
För att undersöka om och i så fall hur stor prisskillnaden är
har vi genomfört en prisundersökning under september 2015
i två butiker i Stockholmsområdet.
Kontakt:
Louise Ungerth,
[email protected]
2
KfS rapport om stora och små förpackningar. ©KfS, feb 2016
Resultat
Differensen i kilopris i procent mellan de stora och små förpackningarna ligger mellan 1 och 90 procent på Coop och mellan
0 och 105 procent på ICA.
STÖRST PRISSKILLNAD – TOPP FEM
Coop
Wasa Husman knäcke Coop spenat påse
Coop kvarg
Lindahl turkisk yoghurt
Coop gravlax
Prisdifferens
40 procent prisskillnad eller mer
30 procent prisskillnad eller mer
20 procent prisskillnad eller mer Diff i %
90
90
77
71
64
Coop 8 av 27 varor
12 av 27 varor 15 av 27 varor
ICA
ICA spenat påse
Lindahl turkisk yoghurt
Felix ketchup
Axa havregryn
Vika knäcke
Diff i %
105
62
60
50
41
ICA
7 av 27 varor
11 av 27 varor
17 av 27 varor
* I genomsnitt (kilopris).
3
KfS rapport om stora och små förpackningar. ©KfS, feb 2016
Prisundersökningen – hela listan
COOP MEDBORGARPLATSEN
ICA FOLKKUNGAGATAN
Produkt
Vikt Kilo- Vikt Kilo-
%
g pris g prisdiff
Produkt
Vikt Kilo- Vikt Kilo-
%
g pris g prisdiff
Coop Gravad lax 100
435 200264,75
Kalles kaviar
190
105 300
95
Rydbergs
skagenröra
200 134,5
ej
ej
Coop kräftstjärtar170 282,06 333 279
Abbas senapsill 230 181,6 475 137
OLW lättsaltade
chips 200 104,75 275 79,82
Wasa Husman
knäcke
260 42,12 520 22,12
Vika surdegsknäcke
/Prima
270 157,4 540 118,43
Zeta fetaost
150
173 400 131,25
Philadelphiaost 200 104,75 300 87,17
Allerum präst
12 mån
ej
ej 700 139
Coop
risgrynsgröt
500
17,9 1000 15,95
Coop nötfärs
12 proc
500 86,96 1000
81
Coop nötfärs
Änglamark
500
114 800 109
Scan köttbullar 350 59,86 1000 48,5
Axa havregryn 750 20,67 1000 19,5
Kelloggs
Corn Flakes
600 39,17 1000 35,95
Arla Smör
250
98 500
63
Bregott
normalsaltat
300 66,5 600 52,5
Oboy
700 39,29 1100 37,73
Arla Keso
250 63,8 500
57
Lindahl
turkisk yoghurt 500
41,9 1000 24,5
Coop kvarg
250 48,8 1000 27,5
Coop creme
fraiche
200 49,75 500
43
Coop grädde
250 43,8 500
39
Felix ketchup eko485 43,2 1000 27,95
Maille
dijonsenap
215
109 500
77
Coop rapsolja 1000 16,95 2000 15,75
Coop spenat påse 70 256,43 200 134,75
ICA Gravad lax 100
329 200 249,5
Kalles kaviar
100 115,26 200 99,6
Rydbergs
skagenröra
200 139,5 400 99,75
ICA kräftstjärtar 170
264 500 229
Abbas senapsill 230 86,22 475 73,47
OLW
dillchips
275 86,9 300 79,6
Wasa Husman
knäcke
260 38,08 520 28,65
Vika surdegsknäcke
/Prima
270 147,78 540 105
Zeta fetaost
150 179,33 400 142,25
Philadelphiaost 200
99,5 300 89,67
Allerum Präst 12 mån 430 139,9 700 139
ICA
risgrynsgröt
500
19,9 1000 15,9
ICA nötfärs
12 procent
500 105,9 1600 89,9
ICA nötfärs
eko
518 119,9 847 119,9
Scan köttbullar 350 71,14 1000 52,9
Axa havregryn 750 19,87 1500 13,27
Kelloggs Corn Flakes
375 58,4 600 42,17
Arla Smör
250
91,6 500 65,4
Bregott
normalsaltat
300
69 600
54
Oboy
700 42,11 1100 40,82
Arla Keso
250 63,6 500 57,8
Lindahl
turkisk yoghurt 500 39,8 1000 24,5
ICA kvarg
250
39,6
ej
ej
ICA creme
fraiche
200 54,5 500 43,8
ICA grädde
250
43,6 500 35,8
Felix ketchup eko485 47,22 1000 29,5
Moutard grey Poupon
215 92,56 500 75,8
ICA rapsolja
1000
19,9
ej
ej
ICA spenat påse 65 306,15 200 149,5
64 11
1
33*
31
90
33
32
20
12
7
5
23
6
9
56
27
4
12
71
77
16
12
55
42
8
90
32
16
40
15
17*
9
33
41
26
11
1
25
18
0
34
50
38
40
28
3
10
62
24
22
60
22
105
*Prisskillnaden mellan Coops och ICAs senapssill från Abba beror på att ICAs kilopris anges för sill med sås medan
Coops pris är angivet i avrunnen vikt, d v s utan sås. Korrekt är att ange kilopriset inklusive sås. Vi har meddelat
Coop att de ska korrigera jämförpriset.
4
KfS rapport om stora och små förpackningar. ©KfS, feb 2016
Diskussion
Att det råder viss prisskillnad i kilopris mellan stora och små
förpackningar är naturligt. Kostnader för produktion,
särhållning, förpackning, lager, transporter, hantering och
plats på hyllan ska slås ut på mindre kvantitet produkt för de
små förpackningarna.
Butikspriset baseras i första hand på inköpspris från leverantör men även marknadsfaktorer och konkurrenssituation.
Generellt har dyrare varor ett högre påslag i kronor men
lägre procentpåslag.
Standardartikeln är oftast den artikel som är mest konkurrensutsatt och prispressad och den som förhandlas hårdast.
Om det är stor eller liten förpackning som är standard beror
på vilket format butiken har. På stormarknader lär den större
förpackningen oftare vara standard. I mindre butiker råder
omvänt förhållande. Större förpackningar har generellt ett
högre kronpåslag men lägre procentpåslag.
5
Några produkter, till exempel Wasa Husman 520 gram är
extremt prispressad på marknaden, på gränsen till en förlustaffär.
I medeltal är prisskillnaden i butik mellan stor och liten
förpackning 29 procent på ICA och 31 procent på Coop
inklusive moms för de undersökta varorna.
Vad som är en rimlig prisskillnad är svårt uttala sig om. Att
mer än en av fyra av de undersökta varorna i de små
förpackningarna är mer än 40 procent dyrare än de stora
måste anses som uppseendeväckande, liksom att flera varor
är mellan 50 och 100 procent dyrare i små förpackningar.
Flera av dessa är färskvaror.
KfS rapport om stora och små förpackningar. ©KfS, feb 2016