Waratah H270är ett kraftigt skördaraggregat med höga prestanda

H270
Waratah H270 är ett kraftigt skördaraggregat med höga prestanda. Aggregatet är avsett för
sen gallring och slutavverkning, och är avsett för stora skördare.
H270-aggregatet är utrustat med den högeffektiva SuperCut 100-sågenheten, som har en fälldiameter på upp till 650 mm (25,6 tum) och en kvistningsdiameter på upp till 620 mm (24,4
tum). SuperCut-sågenheten minimerar kapskador och förbättrar, med sin integrerade, automatiska kedjesmörjning och kedjespännare, kapningsprestandan samtidigt som behovet av
underhåll minskar. Färgmärkningssystemet, som fås som tillval, förbättrar exaktheten vid
färgmärkning och säkerställer en låg färgåtgång.
Aggregatet har fyra rörliga kvistknivar, en rörlig övre och en fast bakre kniv, som följer
stammens konturer. Knivgeometrin säkerställer utmärka kvistningsprestanda för allt från
stora diametrar till små toppdiametrar.
6
H 2 7 0 T E K N I S K A DATA
Dimensioner
Bredd, öppet aggregat
Bredd, stängt aggregat
Längd på kvistningsenheten
1660 mm
1075 mm
1585 mm
Vikt
Utan rotator och länk
1350 kg
Avverkning/kapning
Maximal kapdiameter
Svärd
Typ av kedja
Kedjehastighet
650 mm
825 mm
10 mm
40 m/s
Matning
Tvåhjulsmatning med 2 matarvalsar av gummi
Matningskraft
med 780 cm3 motorer
med 857 cm3 motorer
med 934 cm3 motorer
Maximal matningshastighet
Maximal öppning, matarvalsar
28,1 kN
31,1 kN
33,9 kN
4.5-6.0 m/s
620 mm
Kvistning
Kvistknivar
Kvistningsdiameter, spets mot spets
Maximal öppning, övre knivar
Maximal öppning, nedre knivar
4 rörliga, 1 fjäderbelastad,
1 fast
460 mm
740 mm
670 mm
Hydraulik
Maximalt arbetstryck
Rekommenderad pumpkapacitet
28 MPa
260 – 380 l/min
Mät- & styrsystem
Timbermatic 30, 300, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4, VU202
T I L LVA L S U T R U S T N I N G
• Färgmärkningssystem
• Rotator & länk
• Stubbehandlingssystem
• Rotatorventil
• Tireco eller Mense matarhjul
• Verktygslådor
7