Energikoll

Energikoll
För att få bättre kontroll på dina energikostnader och samtidigt få en
bedömning av fjärrvärmecentralens prestanda:
- Hyr din egen energirådgivare för en konsultation.
Fortums energirådgivare kommer till din fastighet och gör en genomgång av fastighetens värme- och varmvattenfunktioner. I fjärrvärmecentralen kontrolleras utrustning, inställningar och kurvor.
Energikollen innebär en översyn av:
• Tekniska installationer för värme, varmvatten och ventilation
• Byggnad, klimatskal och fönster
• Ett lämpligt antal utvalda lägenheter
• Eventuell allmän tvättstuga
Utöver detta genomförs en värdering av din fastighets fjärrvärmeförbrukning i jämförelse med liknande fastigheter, samt en kontroll av aktuellt prisabonnemang.
Beställning och utförande
När du beställt tjänsten tar en av våra energirådgivare kontakt med dig för tidsbokning.
Energirådgivaren svarar på plats på dina frågor, ger tips och råd på åtgärder och tjänster som kan vara lämpliga
ur funktions- och energibesparingshänseende. Besöket i din fastighet sker dagtid och
beräknas ta cirka 1-1½ timme.
Efter mötet sammanfattar energirådgivaren allt i en skriftlig rapport där eventuella
energieffektiviserings-/underhållsåtgärder presenteras i form av en lönsamhetsberäkning.
Pris: 4 500 kronor (exkl.moms)
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-46 00 00 eller
via e-post till [email protected]