Reningsborg Nyhetsbrev Nr 1 - 2016-02-15

2016-02-15
KONTAKT • HEMSIDA
HANDELSVARA MÄNNISKA
Reningsborg, Göteborgs Räddningsmission och Studieförbundet Bilda välkomnar dig
till en heldagskonferens om prostitution och människohandel fredagen den 26
februari 2016. Människohandeln för sexuella ändamål i Göteborg är ett stort problem
som ständigt bortprioriteras. Med bristande resurser hos polisen och frånvaron av ett
skyddat boende för offer, är situationen i Göteborg ohållbar. Genom spännande
föredrag, manifestation och en stödkonsert vill vi uppmana Göteborgs politiker och
beslutsfattare att ta krafttag för att motverka och skydda offer för människohandel.
Läs mer här
KONSERT
Som avslutning på konferensen den 26/2
har vi en gratiskonsert i Tyska kyrkan kl
19. Medverkande är Jenny Berggren,
Silversystrar, Caleido med Robert
Eriksson och ett teaterstycke från Adas
musikaliska teater med Karin Lycke.
Varmt välkomna!
Läs mer här
NYA BOENDEN FÖR
UNGDOMAR
I februari öppnade vårt andra boende för
ensamkommande flyktingungdomar och
1 juni öppnar vi vårt tredje. Sammanlagt
kommer vi ha 68 platser att erbjuda.
Läs mer om boendet
Reningborg, Box 343, 421 23 Västra Frölunda
031-47 30 00, [email protected]