Klinisk Neurodynamik - Upper Quarter 1 7-8 feb

Michael Shacklock åter till Sverige i februari 2016
KursKliniskNeurodynamik–UpperQuarter1.
Tidpunktsöndag-måndag7-8februari2016,klockan08.30-16.30
Lärare Michael Shacklock (M.App.Sc., Dip.Physio.) från Australien, grundare av
begreppet”Neurodynamics”.
Kursbeskrivning/innehåll Tvådagarskursen Klinisk
Neurodynamik – Upper Quarter 1 syftar till att
öka/utveckla dina manuella färdigheter och speciellt
förmågan att palpera och känna onormala rörelser
relateradetillnervsystemetiövrekvadranten.
Vidare att öka din förmåga att undersöka och tolka svar
(lokal och refererad smärta, nedsatt rörlighet, förändrat
rörelsemönster) vid palpation och neurodynamiska test
samtställadessasvarirelationtillandrasvarfråntestför
lederochmuskler.
Efter kursen har du ökad förståelse för säkerhetsaspekter vid manuell
undersökning och behandling i relation till Klinisk Neurodynamik och en ökad
behandlingsarsenal avseende planering och progression vid neurodynamisk
undersökning och behandling. I kurserna ingår omfattande kursmaterial på
engelskasomävenärkursspråk.
Kostnad 4200 kr + moms. I kursavgiften ingår förutom dokumentation och
kursmaterialävenlunchsamtfika/fruktpåför-ocheftermiddagen.
Anmälan Viae-posttillRagnarFaleijpå[email protected]ärduangervilken/vilka
kurs/er i Klinisk Neurodynamik du vill gå samt ditt namn, mobilnummer och
faktureringsadress.Dukommerattfåenfakturaviamailochnärdenärbetaldär
dinkursplatssäkrad.
PlatsHaningeFysioCenter,sevägbeskrivningpåwww.hfc.se
Informationwww.hfc.seochwww.neurodynamicsolutions.com