SOFOst Vårmöte med kurs

 SOF­Ost Vårmöte med kurs Fredagen den 11:e mars 2016 Victory Hotell, Lilla Nygatan 5, Stockholm Det vi alltid undrat över! ­ vad är rätt och vad är fel för vuxentandvården inom FK:s ramverk ​
Föreläsare: Barbro Hjärpe, TLV Anders Lindberg & Margaretha Johansson, specialister på försäkringsfrågor inom FK 1 SOF­Ost Vårmöte 2016­03­11 Program: 09.30 ­ 10.00 Samling med fika 10.00 ­ 11.45 Föreläsning 11.45 – 12.45 Lunch 12.45 – 13.15 Visning av “Gamla stadsmuren” 13.15 ­ 15.00 Föreläsning 15.00
Fika med Föreningmöte SOF­Ost Frågor till föredragshållarna emottages tacksamt i förväg till [email protected] Kurs till kraftigt reducerat pris: SOF medlemmar
750:­ sek
ST som är SOF medlem 500:­ sek Övriga
1.500:­ sek Anmälan till kursen mailas ​
senast den 25/02 till [email protected] Bekräftelse på din anmälan kommer att sändas till dig snarast. Ange vid anmälan eventuella allergier, önskan om vegetarisk kost. Deltagaravgiften sätts in på SOF­Ost pg. 4307396­4 och skall vara oss tillhanda senast den 25/02 2016 Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningskortet. Eventuella frågor besvaras av Karin Prom 0709 ­ 32 80 73 och Margareta Berge Norén 070­485 12 70 Välkomna! Styrelsen för Svenska Ortodontiföreningen – Ost Margareta, Jan, Karin, Klara, Niels 2 SOF­Ost Vårmöte 2016­03­11 Curriculum Vitae Barbro Hjärpe, tandläkare sedan 1978, som arbetat brett inom i stort sett alla områden inom tandvården. Förutom kliniskt arbete, chefskap och utbildningsfrågor har hon ansvarat för tandvårdsförsäkrings­ och taxefrågor inom ett landsting i drygt 10 år. Var med i den av regeringen utsedda expertgruppen för genomförandet av tandvårdsstödet 2008 samt deltog i arbetsgruppen som tog fram ersättningsregler och åtgärdslista för högkostnadsskyddet. Är idag föredragande för föreskriftsarbetet vid TLV, tandvårds­ och läkemedelsverket, som är den myndighet som föreskriver och ansvarar för regelverket för högkostnadsskyddet inom det statliga tandvårdsstödet. Anders Lindberg arbetar som allmäntandläkare i Folktandvården Skellefteå och är anställd av Försäkringskassan Umeå som försäkringsspecialist. Margaretha Johansson är specialist på försäkringsfrågor med 40 års yrkeserfarenhet inom Försäkringskassan. 3 SOF­Ost Vårmöte 2016­03­11