5 oktober 2016 Öppet Hus på Utväg Skaraborg

Öppet Hus på Utväg Skaraborg
Välkommen till öppet hus där ni får en inblick i vår verksamhet
genom att lyssna på seminarier och se våra lokaler.
Målgrupp:
Personal, chefer, politiker, förtroendevalda och beslutsfattare vid de samverkande
myndigheterna inom Utväg, Hälso- sjukvård, Socialtjänst, Polis, Åklagarmyndighet,
Kriminalvård, Frivilligorganisationer samt andra engagerade samarbetspartners.
Tid:
Onsdagen den 5 oktober 2016 kl. 9.00 - 11.30
Plats:
I Utväg Skaraborgs lokaler, Storgatan 20 i Skövde
Seminarier:
Klockan 9.00 startar vi med en övergripande introduktion om våld, Utväg Skaraborgs
verksamhet och utvecklingsarbete. Introduktionen ges av Jennie Malm Georgson,
samordnare för utbildning och för utövare av våld.
Därefter ges följande seminarier kl. 10,00, 10,30 samt 11,00
Att bryta tystnaden - uppsökande, stödjande och motiverande arbete med
våldsutsatta. Bibi Lundvall, samordnare för våldsutsatta
När det overkliga blir verkligt – att möta barn och ungdomar som upplevt våld i sin
familj. Kerstin Nettelblad, samordnare för barn och ungdomar
Med hoppet som drivkraft till ett våldsfritt liv. Michael af Geijersstam Ottow,
enhetschef och samordnare för utövare av våld
Anmälan:
Senast 28 september 2016 till: [email protected]
Vi bjuder på fika så anmäl ev. allergi vid anmälan.
För Information om Utväg, gå in på www.utvag.se
Välkomna!