Synpunktsblankett UPPSALA KOMMUN Vård & omsorg

Synpunktsblankett
Dina synpunkter är värdefulla
Vårt mål är att erbjuda god vård och omsorg. Dina synpunkter är därför viktiga för oss, med
hjälp av dem kan vi utvecklas och göra vårt arbete ännu bättre.
Så lämnar du dina synpunkter
Fyll i dina synpunkter på baksidan av denna blankett. Sedan kan du välja om du vill:
 lämna den direkt till den verksamhet det gäller
 skicka den per post (portot är betalt)
Om du inte vill fylla i denna blankett kan du istället lämna dina synpunkter genom att ringa,
skicka e-post eller fylla i vårt webbformulär.
Telefonnummer:
E-postadress:
Webbformulär:
018-727 00 00
[email protected]
synpunktervb.uppsala.se
Återkoppling från oss
Du kan vara anonym om du vill, men om vi ska kunna återkoppla till dig behöver du fylla i
ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi hör i så fall av oss till dig inom tre veckor.
Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot
UPPSALA KOMMUN
Vård & omsorg
SVARSPOST
750 335 500
753 75 UPPSALA
Vi vill veta vad du tycker!
Denna del fylls i av dig – Texta gärna!
Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna återkoppla till dig.
Jag är:
□ Kund □Anhörig/företrädare □ Annan: __________________________
Namn: _________________________________________________________________
Telefonnummer: _________________________________________________________
E-postadress: ___________________________________________________________
Postadress: ____________________________________________________________
Dagens datum: __________________________________________________________
Den verksamhet det gäller: ________________________________________________
Mina synpunkter: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Denna del fylls i av Vård & omsorg
Datum: ________________________________________________________________
Mottagen av: ____________________________________________________________
Handläggs av: __________________________________________________________
Vård & omsorg registrerar och behandlar personuppgifter enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204).