högsta betyg för effektivitet

HÖGSTA BETYG
FÖR EFFEKTIVITET
PONSSE GAZELLE
SMIDIGHET OCH KRAFT
I ETT KOMPAKT PAKET
PONSSE Gazelle är liten till storleken men stor när det gäller kraft. Lätt
vikt och jämn viktfördelning kombineras med en effektiv kran för att
garantera effektivitet på naturens villkor.
PONSSE Gazelle använder den mo­
dernaste skotartekniken på marknaden
för den mindre storleksklassen 10 ton.
Effektiviteten och tillförlitligheten hos
skotaren PONSSE Gazelle baseras på de
senaste materialen, högklassiga kompo­
nenter och modern tillverkningsteknik.
Låt dig inte luras av den lilla storleken
på Gazelle: dess effektiva fyrcylindriga
Mercedes Benz dieselmotor, kraftfulla
K70+ kranen och höga dragkraft kombi­
nerat med det moderna systemet Opti­
Control garanterar oöverträffad effektivi­
tet för storleksklassen.
PONSSE Gazelles låga vikt, snäva
vändradie, optimalt utformade las­
tutrymme och jämna viktfördelning
betyder att även de mest krävande
avverkningsplatser kan hanteras
med omsorg och respekt. En stadig
basmaskin och stark kran hjälper
föraren att avverka träd med extre­m
räckvidd utan att skada kvarvarande
träd. I PONSSE Gazelle är miljötän­
kandet inbyggt.
KRAFT OCH PRECISION. Ökad dragkraft, avsevärt mer vridmoment, den starka kranen och exakta
lastarstyrningen gör arbetet produktivt och smidigt.
PONSSE FLEET MANAGEMENT
Med Fleet Management kan maskinentreprenörer när som helst kontrollera var skogsmaskinen finns på kartan eller hur situationen är
på avverkningsplatsen med hjälp av en dator
eller mobil enhet. Skogsmaskiner som är utrustade med dataöverföring och GPS överför
data automatiskt till en Internetbaserad rapporteringstjänst.
Med tjänsten Fleet Management tillhandahålls rapporter för att övervaka maskinernas
produktion och användning, planera och förutse underhåll samt kontrollera transport av
maskiner.
‹‹ PONSSE MOBILE FLEET MANAGEMENT gör
så att systemet kan användas med mobila
enheter (telefoner och surfplattor med
Windows-, iOS-eller Android-operativsystem).
EN SPECIALIST PÅ GALLRING OCH KÄNSLIGA AVVERKNINGSPLATSER
DEN SMIDIGASTE SKOTAREN PÅ HYGGEN
RAMAR
KRAN
SERVICEVÄNLIGHET
En enkel och stark ramstruktur.
Funktionell placering av komponenterna
förbättrar servicevänligheten av
maskinen.
Den starka K70+ kranen har en
imponerande kraftfull lastförmåga.
Kranen grundar sig på tekniska
lösningar som visat sig vara tillförlitliga
genom åren. En räckvidd på 7, 9 eller
10 meter, ett lyftmoment på 106 kNm
och en sömlös anslutning till systemet
OptiControl ökar maskinens effektivitet
och ekonomi.
Smidig serviceåtkomst genom
bättre placering av servicepunkter,
servicebelysning och säkra
serviceplattformar. Dessutom
möjliggör de högkvalitativa
komponenterna ytterst långa
serviceintervall på upp till 1 800
timmar.
ERGONOMI
MOTOR
TRANSMISSION
En kraftfullare nästa generationens
Mercedes Benz motor med högre
vridmoment (150 kW / 800 Nm)
ger mindre utsläpp och mer kraft!
Den uppgraderade transmissionen
ger en bättre dragkraft och ännu
bättre känsla i all slags terräng.
Ergonomi och användarvänlighet
är viktiga faktorer när det gäller
produktiviteten. Den helt uppgraderade
hytten har gott om förvaringsutrymme,
marknadens mest ergonomiska
reglage och den utmärkta sikt som
PONSSEs skogsmaskiner är kända för.
MINDRE SERVICE, MER DRIFT
Den nya motortekniken och förbät­
trade hydrauliken ger längre servicein­
tervall, vilket ökar de effektiva drifttim­
marna och minskar driftkostnaderna.
Serviceintervallet för PONSSEs
skogsmaskiner har ökats från tidigare
1 200 timmar till 1 800 timmar, vilket
ger fler drifttimmar.
Lägg sedan till smidig åtkomst till
viktiga komponenter som kräver service.
MER KRAFT - MER EKONOMISKT
Viktiga utvecklingssteg i den nya se­rien
innefattar positioneringen av kom­
ponenter och servicepunkter, såväl som
smidigt underhåll, vilket är saker våra
kunder efterfrågat.
SERVICEBELYSNING
SMIDIG ÅTKOMST
Servicebelysningen sitter i
sidoluckorna vid motorrum
och under hytten och
motorhuven.
Batterier, Webasto värmesystem,
centralsmörjningsenheten,
elcentralen, tryckluftskopplingar
och mätpunkter är smidigt
åtkomliga under sidoluckorna vid
motorrummet.
FÖRVARINGSUTRYMME
FÖR TILLBEHÖR
SERVICEVÄNLIG TYDLIGHET
I maskinen finns det gott om
förvaringsutrymme för verktyg
och tillbehör på olika platser.
INSPEKTIONSPUNKTER
Dagliga kontroller är lätta att
utföra utan att behöva klättra
eller sträcka på sig.
En stark och miljövänlig fyracylindrig
Mercedes Benz motor (210 kW/286 hk, 1150
Nm som uppfyller utsläppskraven enligt EU
steg IV ruvar i motorrummet.
Serviceintervallet för EU Steg IV motorer
har ökats från tidigare 600 timmar till 900
timmar, vilket ger fler arbetstimmar.* SCRsystemet för efterbehandling av avgaser och
det kylda EGR-systemet minskar utsläppen
av NOx och partiklar avsevärt.
Fördelarna med de nya tekniska lösning­
arna är bättre respons på plötsliga effektbe­
hov såväl som bättre bränsleekonomi. Den
nya transmissions- och motortekniken ger
exakt stabilitetskontroll och effektivt arbete
även under de mest krävande förhållanden.
Maskinernas design har blivit
tydligare och maskinmodellerna har
standardiserats. Dessutom
medföljer alltid en ägarhandbok
och en servicebok när maskinen
levereras.
SERVICEPLATTFORMAR
OCH STEGAR
De halksäkra serviceplattformarna
och fästena för den nya
servicestegen möjliggör smidigare
och säkrare underhållsprocedurer.
* För serviceintervallet på 900 timmar krävs att olja
som uppfyller Mercedes Benz 228.5- eller 228.51-krav används.
DET MEST KOMFORTABLA
KONTORET PÅ FÄLTET
DEN HELT UPPGRADERADE PONSSE GAZELLE HYTTEN ger en inblick i den
senaste skogmaskintekniken. Den utgör en arbetsmiljö för skickligt
yrkesfolk som värdesätter komfort, säkerhet och ergonomi. De
ergonomiska reglagen sätter en ny standard för skogsmaskiner och
tack vare den stora hytten, breda fönstren och slanka stolparna är sikten
utmärkt åt alla håll. Gränssnittet PONSSE Comfort för skogsmaskiner
är utvecklat i samarbete med förare och vilar på mångårig erfarenhet.
DEN BÄSTA COACHEN FÖR FÖRARE
PONSSE ECODRIVE är ett program som förser
föraren med överskådlig och praktisk information
om maskinens användning. Via maskinens
styrsystem övervakas maskinens belastning och
bränsleförbrukning för varje funktion och det
indikeras i realtid när förarens arbetsmetoder och
maskinjusteringar är ekonomiska och effektiva. Med
EcoDrive kan du fokusera på allt det som är viktigt
för att utveckla arbetsmetoderna.
PONSSE GAZELLE
14 700 kg
15 400 kg
9 080–9 330 mm + 610 mm vid val av glidbanke
2 440–2 690 mm
3 730 mm
600 mm
± 44°
SKOTARKRANAR
Modell: PONSSE K70+
Lyftmoment (brutto): 106 kNm
Räckvidd: S / M: 7,9 m / 10,0 m
DÄCK
Fram och bak: MOTOR
Modell: MB OM934LA EU Stage IV
Effekt: 150 kW
Vridmoment: 800 Nm / 1 200–1 600 rpm
Dragkraft:
140 kN
Körhastighet: 0–20 km/h
Bränsletankens volym: 150 l
HYDRAULIK
Styrsystem: PONSSE Opticontrol
Arbetspump:
145 cm³
Hydraultankens volym: 130 l
GRIPAR
Modell: Flera alternativa gripar
LASTUTRYMME
Lastkapacitet: 10 000 kg
Lastarea: 3,8 m²
Lastutrymmets längd: 4 200–4 810 mm + 610 mm vid val av glidbanke
22.5”
3 730 mm
Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra tekniska förändringar och förbättringar.
PONSSE GAZELLE
9 080–9 330 mm + 610 mm vid val av glidbanke
Ponsse Plc.
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690
www.ponsse.com
Ponsse AB
Lisjövägen 40, Västsura
S-735 91 Surahammar
SVERIGE
Tel. +46 (0)220 399 00
Fax +46 (0)220 399 01
Ponsse AS
Klettavegen 7
N-2211 Kongsvinger
NORWAY
Tel. +47 628 888 70
Fax +47 628 888 78
A logger´s best friend
www.ponsse.com
PONSSE Gaselle 02/16 SWE. Copyright © 2016 Ponsse Plc. PONSSE is a registered trademark of Ponsse Plc and other product names are trademarks of Ponsse Plc.
MÅTT
Nettovikt: Tjänstevikt
standardutförande
Längd: Bredd: Transporthöjd: Markfrigång: Svängradie: