Inbjudan - Institutet för Framtidsstudier

Välkommen till bokrelease och seminarium
Vetenskap, teknologi
och mänsklighetens
framtid
Nya radikala teknologier inom t.ex. bio-, nano- och IT-området utlovar enorm
potential till ekonomisk vinning och förbättrade villkor för mänskligheten. De
verkar också föra med sig betydande risker, inklusive risken för mänsklighetens
undergång.
I sin nya bok Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford University Press, 2016) argumenterar Olle Häggström för att vi behöver agera med helt annan grad av
framsynthet än vad som idag är fallet, i syfte att försöka skörda frukterna samtidigt som vi
undviker riskerna. Med utgångspunkt från boken kommer här att diskuteras de nya teknologiernas möjligheter och risker, och i vad mån (och i så fall hur) vi genom framsynt agerande kan
bättra på oddsen för ett lyckligt utfall.
Medverkande
Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers
Hannes Sjöblad är Sverigeambassadör för Singularity University. Han har en bakgrund som
företagsledare, teknikaktivist och biohacker
Ann-Sophie Crepin är forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Stockholm
Resilience Centre vid Stockholms universitet
Karim Jebari är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier
Moderatorer: Christer Sturmark, Fri Tanke förlag & Gustaf Arrhenius, Institutet för
framtidsstudier
Tid: Måndag 15 februari, kl. 16.00–18.00 och efterföljande mingel
Plats: Svea Konferens & Matsal, Holländargatan 10 i Stockholm
Anmäl dig på webbplatsen för att försäkra dig om en plats!
Seminariet är ett samarbete med Fri Tanke förlag.