Så här läser du din faktura OBS!

Miljöförvaltningen
Så här läser du din faktura
Här kan du läsa om hur du ska tolka det som står på fakturan.
Vi förklarar hur vi på miljöförvaltningen räknar fram den årliga avgiften för livsmedelskontroll
och svarar på vanliga frågor vi brukar få om fakturan.
1
1
Kund- och fakturanummer
Varje faktura har ett kundnummer och ett
fakturanummer. Ha gärna dessa uppgifter
framme när du kontaktar oss.
2
Anledningen till att du fått en faktura är att du har
anmält till oss att du hanterar livsmedel i din verksamhet. Vår uppgift är då att kontrollera att den mat
du säljer eller serverar är säker att äta och att kunderna får rätt information om maten. För den kontrollen
ska du betala en årlig avgift för livsmedelskontroll.
Samma sak gäller för alla livsmedelsverksamheter
i Sverige, och i Göteborg är det vi på miljöförvaltningen som gör kontrollen.
2
3
4
3
Avgift
4
Årlig avgift
Uppgifter om verksamheten
Dessa uppgifter om din verksamhet finns i vårt
register. Meddela oss om uppgifterna inte stämmer,
så att vi kan rätta till detta. Om din verksamhet har
upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt
att vi får reda på det så fort som möjligt så slipper du
betala årsavgiften.
Du betalar din årliga avgift i förväg för den kontroll
som vi kommer att göra i din verksamhet under året.
Avgiften ska täcka våra kostnader för kontrollen, det
vill säga tid för att förbereda och göra inspektionsbesök, föra in uppgifter i våra register och ge dig
service. Alla verksamheter får inte besök varje år.
Betalar du för mindre än tre timmar per år så kommer du att få besök vartannat till vart tredje år.
Men du måste ändå betala en årlig avgift.
!
S
B
O
Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala avgiften för det år som
fakturan gäller. Om du stänger verksamheten under året kan vi betala tillbaka en del av den
årliga avgiften. Vi gör då först en bedömning av hur stor del av året som verksamheten varit
igång, och hur mycket kontrolltid den ska ha. Kontakta oss för att få mer information om det.
1(3)
Miljöförvaltningen
Box 7012
402 31 Göteborg
031-368 37 50 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
[email protected]
6
Erfarenhetsklass
Erfarenhetsklassen beror på hur vi bedömer att din
verksamhet fungerar vid våra kontroller. Det finns
erfarenhetsklass från A till C. De flesta verksamheter
ligger i B, som inte ger något tidstillägg till det antal
timmar som riskklassen ger. A innebär att antal timmar minskas med 50 procent och C innebär att antalet
timmar ökar med 50 procent.
5-8
Om din erfarenhetsklass har ändrats sedan förra året
beror det på att vi har bedömt att behovet av kontroll i
din verksamhet har antingen ökat eller minskat.
5
7
Riskklass
Om du märker livsmedel med uppgifter om innehåll
eller skriver egna menyer måste vi lägga mer tid på att
kontrollera hur du informerar dina kunder. Då får du
ett kontrolltidstillägg som visas på fakturan med en
siffra (antal timmar).
Din riskklass beror på vad du gör, hur stor din verksamhet är samt om du har känsliga konsumentgrupper, exemplevis förskolebarn eller äldre, bland dina
kunder. Det finns riskklass från 1-8, där 8 betyder
lägst risk.
Riskklass
Timmar
1
26
2
20
3
14
4
10
5
6
6
4
7
2
8
1
Kontrolltidstillägg
Restaurangen i det här exemplet utformar sina menyer
vilket ger en timmes kontrolltidstillägg. Om de dessutom hade märkt och förpackat livsmedel skulle de
kunna få upp till 8 timmars kontrolltidstillägg beroende på hur stor verksamheten är.
8
Restaurangen i det här exemplet har placerats i
riskklass 5, vilket ger 6 timmar enligt en gemensam
beräkningsmodell för hela landet.
Kontrolltid
Din kontrolltid visas på fakturan med en siffra (antal
timmar) som är grundad på punkterna 5, 6 och 7. Alla
dessa uppgifter baseras på den information som du
har lämnat till oss. Eftersom varje uppgift påverkar
din kontrolltid är det viktigt att du meddelar oss om
din verksamhet har förändrats.
Det som påverkar riskklassen är dels att de lagar mat
från grunden, till exempel från rå kyckling vilket innebär en hög risk. Dels beror det på hur många portioner
de serverar vilket i det här fallet är i genomsnitt 75
portioner om dagen under ett år. Dessutom levererar
de mat till en förskola och barn anses vara känsliga
konsumenter.
För att räkna fram den årliga avgiften multiplicerar vi
antalet kontrolltimmar med miljöförvaltningens taxa
för livsmedelskontroll som är 1 100 kronor per timme.
Avgiften i exemplet blir totalt 7 700 kronor.
2(3)
Miljöförvaltningen
Box 7012
402 31 Göteborg
031-368 37 50 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
[email protected]
9
Lagstöd
9
Livsmedelskontrollen ska finansieras med avgifter,
vilket innebär att den som driver verksamheten ska
betala för kontrollarbetet enligt beslut av riksdag
och regering.
Miljöförvaltningens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och ligger på 1 100 kronor per timme. I
taxan ingår våra kostnader för bland annat personal
och lokaler. Vi måste också ha en noggrann diarieföring och ordning på våra handlingar, eftersom vi
som myndighet har höga krav på oss när det gäller
öppenhet och insyn.
10
Överklagande
Din faktura är också ett beslut, som du kan överklaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du
tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande
med dessa uppgifter:
•
•
•
•
10
Företagets namn alternativt ditt namn,
postadress och telefonnummer
Fakturanummer (se högst upp till höger på
fakturan)
Vilken ändring du vill ha av beslutet
Varför du vill att vi ska ändra beslutet
Mer information om våra avgifter finns på
www.goteborg.se/avgifterforlivsmedelskontroll
Vill du veta mer om din faktura?
Kontakta oss på 031- 368 37 50
Telefontid 8.00 - 16.30
Skicka överklagandet till:
Miljöförvaltningen
Box 7012
402 31 Göteborg
eller mejla det till:
[email protected]
Du behöver inte betala denna faktura om du överklagar. Om vi inte anser att dina skäl är tillräckliga
för att ändra oss skickar vi överklagandet vidare till
länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte ändrar miljöförvaltningens beslut skickar vi en kopia på den faktura
du fått. Och om ditt överklagande leder till att beloppet på fakturan ändras skickar vi en ny faktura med
det ändrade beloppet.
3(3)
Informationsblad februari 2016
eller lämna in det på vår besöksadress
Karl Johansgatan 23