Välkommen som medlem hos Klippans ridklubb

Välkommen som medlem hos Klippans ridklubb 2016
Klubben har under 2015 kunnat erbjuda sina medlemmar veckoträningar i både dressyr och
hoppning, samt vi har haft mental träning och gästtränare vid olika tillfälle. Vi har även haft
pay and ride/jump vid flertalet tillfälle. Klippans rk har även haft lag med framgång i de olika
serier som förbundet anordnar. Vi har även haft återbetalning av tex licensen, träningsbidrag
osv för de medlemmar som hjälp till mycket under året. Detta kommer vi även att ha 2016.
Här nedan kommer lite info som styrelsen bestämt ska gälla för 2016. Vi har även infört en
nyhet på prov i 2 år som kallas ”elitsatsning”. Givetvis är du välkommen som medlem och
betala din medlemsavgift utan att du förbinder dig till att hjälpa till en massa, men det är alltid
trevligt med hjälpsamma medlemmar.
Medlemsavgifter för 2016 är följande (BG 699-5336)
Aktiv senior 450 kr, aktiv junior 350 kr, stödmedlem 200 kr.
Maila personuppgifter till [email protected]
Dessa bidrag kan sökas:
Att söka bidrag i Klippans Ridklubb 2016
Sökta bidrag för innevarande år ska vara styrelsen tillhanda senast 1 december (för licens och
träningsbidrag) om
Du har uppfyllt följande krav;
 Återbetalning av licens
Startat minst 5 gånger och hjälpt till vid något arrangemang 4 halvdagar.
 Träningsbidrag(om max 600 kr)
Om du har hjälpt till vid något arrangemang 4 halvdagar
 Bidrag till ridhuskort
(om max 650 kr/halvår, 1300/år)
Om du har hjälpt till vid något arrangemang minst 4 halvdagar/halvår (8 st/år).
Du löser själv ridhuskort av Segra gymnasiet. Info finns på deras hemsida, sök under häst och
sen under anläggning. Du betalar 650 kr/halvår (1300kr/år) till Segra som du sen kan ansöka
om att få tillbaka från klubben om du jobbat av dagar. Du kan ansöka om detta bidrag två
gånger per år. Kvitto ska bifogas ansökan. För vårterminen ska ansökan vara inne den 30/6
och för hösten ska den vara inne 1/12. Ifylld ansökningsblankett lämnas till ordförande,
kassör eller sekreterare.
OBS!!!
Du ansvarar själv för att fylla i ditt funktionärskort som finns i en pärm i
klubbstugan. Den pärmen kommer att ligga framme i serveringen vid alla
evenemang. Hittar du inte så fråga tävlingsledaren som också är den som ska
skriva på funktionärskortet.
Har ngn i din familj hjälpt till vid något tillfälle kan den personen överlåta
det till din förmån. Det kommer då att skrivas in på ditt funktionärskort.
Ansökningslapp finns på hemsidan att skriva ut och fylla i. Glöm inte bifoga kvitto.
Ju fler gånger du hjälper till desto fler bidrag kan du söka!
INFO LAGTÄVLINGAR KLIPPANS RIDKLUBB
För er som rider i lag 2016
Allmän Info gällande alla:
Det finns lag för ponny och häst i både hoppning och dressyr på olika nivåer. Klippans ridklubb satsar
på sina ryttare och har lag där det finns intresse.
Lagen kostar klubben ganska mycket pengar. Det är en anmälningsavgift (detta är 2015 års avgifter)
till förbundet på ca 2000 kr/lag, sen tillkommer varje ryttares kostnad för klassen (ca 250 kr * 4
ryttare* 3 deltävlingar i dressyren). Knockout dressyr ca 1000 kr /lag och omgång. Eliten kostar ca
8000 kr. I hoppning är det betydligt billigare (där krävs ingen individuell start, i lagklassen). Så tex en
div 1 dressyr kan kosta klubben ca 5000 kr i avgifter. Div 2 hoppning ca 3000 kr. För att detta ska gå
ihop så krävs det att vi har inkomster i klubben i form av tävlingar (samt pay and ride/jump).
Styrelsen har beslutat att man ska hjälpa till tre halvdagar för att kunna ansöka om att få tillbaka
startavgift. Sen kan man även välja om man vill ha körersättning eller betald förklass.
Klubben står för anmälningsavgiften (ca 2000 kr) till förbundet som innan. Man får gärna rida i lag
utan att hjälpa till, men då har man inte möjlighet att få tillbaka några bidrag.
Sen brukar klubben även ha någon form av träff för lagdeltagarna (mest för ponny), som inte kostar
något.
Alla anmäler själv till ev förklass och lagklass i sin tdb (efteranmälan betalas ej ut, annat än i nödfall).
Dressyren måste även starta individuellt i klassen, glöm inte det. Ni måste ha koll på när
anmälningstiden går ut. Jag försöker att påminna er, men man har även ett eget ansvar som
lagryttare att ha koll.
Jag anmäler laguppställning till aktuell tävling, har man önskemål om tidig eller sen start måste det
mailas till mig innan anmälningstidens utgång. Sen behövs det finnas någon som kan vara ansvarig
lagledare till de olika lagen.
När serien är slut ska alla kvitto på anmälningsavgiften snarast lämnas till Jeanette eller mailas till
[email protected] I mailet ska finnas kvitto från alla deltävlingar, samt vilket konto ni vill ha in
pengarna på. Det kommer att göras en överföring, inga kontanter betalas ut. Sista inlämning för
lagtävlingar på våren är den 30/6 och på hösten är den 1/12. Pengarna betalas därefter ut till alla
samtidigt.
Observera att ni måste lämna in i tid för att få era pengar. Klubben betalar inte ut till de som
lämnar in efter sista inlämningsdatum.
Frågor till Jeanette A-T 070-6043767, [email protected]
Elitsatsning i Klippans rk för tävlingsryttare
Klippans ridklubb erbjuder fritt medlemskap för 2016 om man har presterat 2015 enl nedan:
HOPPNING:
Senior - Placerad i lägst MSV B (1.30)
Young rider –Ett kval till SM enl TR
Junior –Ett kval till SM enl TR
Ponny –Ett kval till SM enl TR
DRESSYR:
Senior - Placerad i lägst MSV b med lägst 65%
Young rider - Ett kval till SM enl TR
Junior - Ett kval till SM enl TR
Ponny - Ett kval till SM enl TR
KÖRNING:
Kvalad till SM
FÄLTTÄVLAN:
Senior - Ett kval till SM SMenl TR
Young rider - Ett kval till SM enl TR
Junior - Ett kval till SM SMenl TR
Ponny - Ett kval till SM enl TR
Du måste själv skicka in dina uppgifter till klubben via mail, där du bifogar resultat från 2015
som styrker din ansökan. Mail till [email protected]
Dessa förmåner får du som ingår i elitsatsningen:
 Fritt medlemskap för 2016
 Medlemmen står till styrelsens förfogande. T.ex representera klubben på olika arrangemang.
 Medlemmen åtager sig att meddela klubbens presschef sina placeringar på tävlingar.
All info kommer ut på hemsidan också efter hand som webansvarig hinner. Har ni frågor eller undrar
något hör gärna av er.
Välkommen som medlem önskar styrelsen genom
Ordförande Klippans RK
Jeanette A-T
070-6043767
[email protected]