VILL GöRA SKILLNAD

#1
Vårt
Huddinge
Tidningen för oss i HuddinGE
2016
BYGGANDE
Kvadratsmarta
bostäder
FÖRSKOLA
Allt fler läs- och
skrivförberedda
barn
NYTT HEM
12-åring
fann
tryggheten
SHABNAM
vill göra skillnad
NYHET! kulturkalendern med i tidningen
INNEHÅLL
ledaren
Ett intressant
2016!
M
ycket talar för att 2016 blir ett spännande år för
Huddinge kommun. Min gissning är att fokus kommer att ligga på flyktingsituationen, kommunens
ekonomi och Sverigeförhandlingen.
Vi står inför avgörande vägval för kommunens utveckling.
Tre viktiga objekt för Huddinge står på spel i den så kallade
Sverigeförhandlingen som startar i februari; Spårväg syd,
tunnelbana till Kungens kurva via Segeltorp samt stopp för
höghastighetståg i Flemingsberg. Ror vi hem något eller några
av dessa objekt behöver vi lägga mycket tid och fokus på att
se till att tusentals nya bostäder och arbetsplatser kommer till
i anslutning till den nya kollektivtrafiken. En utmaning för
kommunens organisation som heter duga, men samtidigt ger
det oss unika utvecklingsmöjligheter.
Kommunens ekonomi kommer att vara i centrum under
de kommande åren. Vi ska ta oss igenom några tunga år med
stora investeringar i nya skolor, förskolor och lokaler för
idrott och fritid som tar i anspråk en betydande del av kommunens resurser. Samtidigt måste vi öppna upp för fler att
investera i Huddinges välfärdsverksamheter och reda ut vad
kommunen ska äga och driva och vad andra kan göra bättre.
Sist men definitivt inte minst – vi måste skaffa oss kontroll
över kommunens växande låneskuld.
H
östens flyktingkris innebar en stor belastning på kommunen. Tillströmningen har dämpats och vi har fått en
nödvändig paus. Den stora frågan är hur vi ska klara de
integrationsutmaningar vi står inför. Ska vi klara välfärdens
utmaningar måste Sverige lyckas betydligt bättre än tidigare
med att bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Det kommer att krävas modiga beslutsfattare med förslag som gör det
möjligt att finna nya vägar in i arbete.
Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge
till Huddinges niondeklassare. För femte
året i rad skjuter betygssnittet i höjden.
Det bådar gott inför framtiden! n
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
[email protected]
Vårt
Huddinge
2
8
Ensamkommande flyktingpojken Zemar har fått en ny
familj i Huddinge. Han har redan fattat tycke för en svensk
klassiker: semlor!
04
05
06
07
12
15
19
20
22
24
26
30
En av oss: Shabnam Ziaei Nikpour
brinner för att stoppa våldet.
Sverigeförhandlingen har hållit
uppstarts- och budmöten.
Nya bostäder i Flemingsberg är ett bra
exempel på hållbar stadsplanering.
Här byggs kvadratsmarta lägenheter
med odlingslåda.
300 ensamkommande barn och unga
kom till Huddinge 2015.
Porträttet: Mikhael Mikalides har
hittat drömjobbet i Vårby gård.
Balders relationsbyggare i Vårby gård
går i pension.
Möt två företag med hållbarhetsperspektiv i affärsidén.
Språklek har nästan fördubblat antalet
läs- och skrivberedda förstaklassare.
Åtta Huddingetjejer deltog i världsomspännande spelskaparevent.
I både Storängshallen och Flottsbro
förbereds för sportlov.
Det händer massor av spännande
saker i Huddinge.
Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund.
Redaktör: Lotta Segelberg, [email protected] Redaktion: Mikael
Jeppe, Kristina Eder. Grafisk form & produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag:
Shabnam Ziaei Nikpour, foto: Mikael Jeppe. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Distribution: Posten. Vid utebliven tidning, ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns
även inläst på Daisy-skiva. Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak. Nästa
Vårt Huddinge kommer till dig vecka 16 2016.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
kort och gott
vem ska bli årets
företagare?
Vi bygger för
ett bättre
Huddinge
B
yggandet och tillväxten i Huddinge pågår för fullt, samtidigt
företagare och vara extra kreativ och
nu är det dags att nominera kandisom vi vid denna tidnings pressläggföretagsam.
dater till Årets företagare i Huddinge!
ning väntar på att SverigeförhandVem tycker du ska prisas? Nominera
Alla branscher och företagande inom
lingen ska komma med ett bud till
senast 7 mars 2016. Skicka din nominealla tjänstesektorer kan premieras. Årets
Huddinge kommun om eventuell
företagare ska visa gott ledarskap, vara
ring till [email protected] eller
tunnelbana och spårväg syd. Om
en god förebild och ambassadör för
fyll i enkäten på foretagarna.se.
vi får ett bud så kommer det att
pågå förhandlingar under hela 2016
mellan företrädare för Huddinge
kommun och regeringens representanter. Regeringen förväntas fatta
beslut 2018 om dessa eventuella
äldreomsorgen i Huddinge delar varje år ut ett
satsningar i Huddinge. Just
kvalitetspris. Syftet är att uppmärksamma goda exnu byggs 1 750 bostäder i
empel inom äldreomsorgen. Nomineringar till kvaStorängen och Flemingsberg.
litetspriset kan lämnas av kunder, anhöriga och
9-2000
Vi har också nyligen lanserat
9
9
1
dd
ö
å
medarbetare inom äldreomsorgen under perioden
Är du f
kommun? D
en ny parkeringsplan och i vår
ge
in
d
d
u
H
i
15 januari–15 april. Passa på att föreslå någon
mmunens
och skriven
ko
i
b
kommer vår nya cykelplan.
b
jo
sommar
som du tycker har gjort ett bra jobb. Nominera på
r du enkelt
kan du söka
gö
Dessa
två planer ska tillsamn
ka
sö
n
er. A
huddinge.se/kvalitetspriset. Du kan även få hjälp
verksamhet
bplats från
mans bidra till ett bättre och
eb
w
s
en
n
u
att lämna en nominering hos Huddinge servicecenvia komm
er på
mer hållbart resande.
ruari. Läs m
ter på telefonnummer 08-535 301 00.
den 15 feb
bb.
jo
ar
m
m
so
e/
illströmningen av flyktingar till
huddinge.s
Sverige har kraftigt avtagit och
det märker vi även här i Huddinge.
I januari tog vi emot åtta ensamkommande barn jämfört med 78 i
Du får inte använda småskalig vedVILL DU TÄNDA EN BRASA i spisen?
november. En del familjer i Huddinge
Då behöver du veta hur du ska elda
eldning som huvudsaklig värmekälla
har öppnat sina hem för att ta emot
för att minimera risken att skadliga
i samlad bebyggelse eftersom röken
dessa barn, andra stöttar genom att
ämnen bildas och för att dina grannar
från vedeldning innehåller ämnen som
samla in kläder och flera idrottsförska slippa bli störda. Tänk på att alltid
är skadliga för hälsan. Begränsa eldeningar har sett till att fler får plats
elda med torr och ren ved i lagom
ningen till så kallad trivseleldning. Det
i lagen.
storlek och att aldrig elda limmat,
betyder eldning maximalt två gånger
Vill du veta mer om vad kommuimpregnerat eller målat trä, spånplatper vecka och högst fyra timmar per
nen gör så kan du läsa en intervju
gång.
tor eller liknande.
med en av våra socialsekreterare.
Elden ska ha mycket syre i början
Kontrollera röken, den ska vara klar
Slutligen vill jag tipsa dig
för att snabbt värma upp skorsten och
och genomskinlig – absolut inte svart.
om att fira Earth Hour i
eldhärd – undvik strypeldning. Undvik
Dessutom bör askan förvaras i ett
Sjödalsparken den 19
också att tända en brasa om det är
obrännbart kärl med lock. Kärlet med
mars. Det vankas god
dåligt väder.
aska ska alltid placeras på obrännbart
mat och det bjuds på
Läs mer på huddinge.se/vedeldning.
material.
eldsprakande show,
underhållning och
uppträdanden.
Välkommen! n
Goda exempel ska prisas
inom äldreomsorgen
DAGS SÖKA
SOMMARJOBB
I
T
Tänk på detta vid eldning inomhus
Kommunfullmäktige direktsänds
kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och direktsänds också på huddinge.se/live och via
Com Hem på kanal S 6, frekvens 140,25
MHz. Sammanträdena börjar klockan
VÅRT HUDDINGE 1 2016
17, men sändningarna drar igång redan
klockan 16.40 med intervjuer. Fullmäktige sammanträder närmast måndagen
14 mars i kommunhuset på Kommunalvägen 28.
Vesna Jovic
Kommundirektör
[email protected]
3
en av oss
Shabnam
planerar
event mot
våldet
”En person eller organisation kan inte påverka så mycket men tillsammans blir vi många bra förebilder”, säger Shabnam Ziaei Nikpour.
Här vid Fittjaviken, en av hennes favoritplatser i Masmo.
Shabnam Ziaei Nikpour är
stolt ordförande i den mångkulturella föreningen Expose
dance & music ensemble.
– Jag brinner för att sprida
kunskap om vad vi kan göra
tillsammans för att stoppa
våldet.
Shabnam Ziaei Nikpour bor i Masmo och
har fullt upp med att planera föreningens
event nu i april i Vårby gård. Tillsammans
med bland andra Huddinge kommun och
andra aktörer ska föreningen Expose dance
& music ensemble ordna ett event som är
öppet för alla barn och ungdomar i Huddinge kommun.
– Alla gör på olika sätt för att stoppa våldet, det här eventet som ger barn och ungdomar möjlighet att komma i kontakt med
bra förebilder är vårt sätt, säger Shabnam
Ziaei Nikpour.
– Eftersom vi alla kan bli förebilder för
varandra är det är viktig att vi blir bra och
positiva förebilder som kan påverka våra
4
Lite om Shabnam ...
Namn: Shabnam Ziaei Nikpour.
Bor: Masmo.
Intressen: Musik och dans.
Drömmer om: Skapa ett hållbart
samhälle.
barn och ungdomar på ett positiv sätt utan
våld, säger Shabnam Ziaei Nikpour. Hon
skräms av våldet i samhället och vill istället se människor sprida kärlek, värme och
gemenskap.
– Varje person är en representant för
framtidens Huddinge och Sverige. Tillsammans ska vi bygga ett tryggt samhälle
och en bättre framtid, säger Shabnam Ziaei
Nikpour
Shabnam Ziaei Nikpour vill att vi som
bor i Huddinge ska smitta varandra med
idéer och engagemang och komma med
förslag på vad som kan göras för att alla
ska känna sig trygga här, speciellt nu när
kommunen utvecklas enormt.
Hon ser olika kulturevenemang som ett
sätt att ge människor möjlighet att mötas
och komma närmare varandra. Själv tycker
hon bäst om att arrangera utomhusevenemang.
– Då är alla välkomna, en lokal begränsar
och man kanske tvingas säga nej till folk
som vill vara med.
Shabnam Ziaei Nikpour sprudlar av
energi och pratar gärna om sin förening
Expose dance & music ensemble och om
hur mycket hon älskar sitt Huddinge.
– Varje dag är en unik resa med olika
utmaningar där vi möts och kommunicerar
med olika människor på olika sätt och det
är bra om vi kan sprida kärlek och glädje
när vi träffar varandra.
k r i st i na eder
Fotnot: ”Jag är Huddinge – open mic”
heter eventet som arrangeras i Vårby
gårds centrum lördagen 16 april kl.
13–16. Det vankas musik, talangtävling
i kategorierna hiphop, rap och street
dance och mycket annat. Mer info på
exposedancemusic.com och på föreningens Facebooksida.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
huddinge bygger
Huddinge kommun fick bud
av Sverigeförhandlingen
Huddinge fick bland annat ett
bud angående höghastighetsjärnväg när Sverigeförhandlingen nyligen höll uppstartsoch budmöten i Stockholm
som underlag för kommande
förhandlingar.
angående tunnelbanan och spårvägen. Att
vi blivit en av de kommuner som utsetts
för förhandling om stationer som berörs
av höghastighetsjärnvägen är väldigt positivt och bra för Flemingsberg och Huddinge, konstaterade Nicklas Lord inför de
avslutande budmötena som hölls efter Vårt
Huddinges pressläggning.
Från Huddinge kommun deltog bland
andra Vesna Jovic, kommundirektör,
Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelseordförande, och Nicklas Lord, samhällsplanerare.
– Vi ska diskutera vad detta innebär för
oss och återkomma till Sverigeförhandlingen senast 1 mars. Innan vi uttalar oss
om budet vill vi även se om vi får ett bud
sverigeförhandlingen ska på reger-
GÅ IN på
sverige
d
n
a
forh
e
.s
n
linge
aste
för sen
ny tt!
ingens uppdrag ta fram förslag till nationellt viktiga infrastrukturprojekt som kan
ge 100 000 nya bostäder i Sverige fram till
2035, men också en bättre arbetsmarknad
och ett hållbart resande. Det handlar bland
annat om höghastighetsjärnväg och så
kallade storstadsåtgärder. Sverigeförhandlingen är också en förhandling om medfinansiering där bland annat kommuner kan
vara med och påverka.
Huddinge kommun föreslår i sin intresseanmälan till Sverigeförhandlingen bland
annat satsningar på Spårväg syd och en
utbyggnad av Stockholms tunnelbana till
Kungens Kurva via Segeltorp. Kommunen
anser också att en eventuell höghastighetsjärnväg ska byggas på ett sådant sätt
att tågen kan stanna i Flemingsberg.
Utbyggd infrastruktur anses vara en
förutsättning för att många byggprojekt
ska bli av och för att företag och andra
verksamheter ska etablera sig. Blir förslagen verklighet kan 10 000-tals nya bostäder
byggas. Men det kommer att krävas statlig
medfinansiering.
Sverigeförhandlingens ambitioner är att
genomföra förhandlingarna skyndsamt.
Ändå kan det ta ända till hösten 2017 innan
eventuella överenskommelser är klara.
m i k a el j eppe
TIDSPLAN
2015
1 oktober – Huddinge kommunfullmäktige fattade beslut om att skicka
in intresseanmälan, med nyttoanalyser
där där nyttan av infrastruktursatsningen framgår, till Sverigeförhandlingen.
2016
Februari – uppstarts- och budmöten
med Sverigeförhandlingen och kommuner och regioner som ska förhandla.
1 juni – Sverigeförhandlingens delrapport 3 med förslag till åtgärder i
storstäderna inklusive finansieringsprinciper, och förslag avseende järnvägsinfrastruktur i norra Sverige.
2017
Hösten – överenskommelser klara.
December – Sverigeförhandlingen
presenterar slutrapport.
2018
Regeringen fattar beslut.
Utbyggd infrastruktur är en förutsättning för att flera viktiga byggprojekt ska bli av i Huddinge kommun.
v i s ion s b i l d s t o c k hol m s l ä n s t r a f i k f örva lt n i ng / ru n d q u i s t
VÅRT HUDDINGE 1 2016
5
huddinge bygger
Hälsovägen och resten av Flemingsberg ska utvecklas till en levande, tät, grön och hållbar stadskärna.
v i s ion s b i l d r i k s b yg ge n
Hållbar stadsplanering i Flemingsberg
Det planeras cirka 800 nya
bostäder utmed Hälsovägen
i Flemingsberg.
Detaljplanen har varit ute
på samråd och går allting
enligt planerna sätts spaden
i marken under 2017.
Området är ett bra exempel på hållbar stadsplanering,
menar Signe Wernberg, programansvarig hos Huddinge
kommun och ansvarig för
den fysiska utvecklingen av
Flemingsberg.
– Det som växer fram längs med Hälsovägen blir hållbart ur ett såväl ekologiskt
som socialt och ekonomiskt perspektiv,
säger hon.
6
De fyra företag som ska bygga bostäderna deltog under 2015 i en serie workshopar där de tillsammans med företrädare
för kommunen enades om spelregler för
bebyggelsens utformning och vad man vill
åstadkomma.
målet för hela Flemingsbergs utveck-
ling är att skapa en levande, tät, grön och
hållbar stadskärna med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, handel, kultur med
mera.
– Det handlar om att skapa en levande
stadskärna där vi inte bygger nya barriärer,
utan där det nya flätas ihop med det som
redan finns och där alla kan bo, mötas och
känna sig trygga, säger Signe Wernberg.
– Jag syftar inte bara på den fysiska miljön
i form av gröna gårdar, öppna dagvattenlösningar och kollektivtrafik utan också på
olika upplåtelseformer som bland annat
hyres- och bostadsrätt, minskad segrega-
tion, ökad mångfald, delaktighet och så
vidare.
det planeras både hyres- och bostads-
rätter, boende anpassat för olika åldrar och
familjesituationer.
– Bostäder för människor med olika
betalningsförmåga och behov. Det som
byggs ska attrahera olika målgrupper, säger
Signe Wernberg.
Mycket möda har lagts på mötesplatser,
passager och entréer till Flemingsbergsparken men också på att, som det heter, få ned
parkeringstalen.
– Den som flyttar in på Hälsovägen behöver inte bil. Förbindelserna för den som
pendlar till jobb i exempelvis Stockholms
innerstad är utmärkta. Vi har istället tittat
på cykelgarage och bilpooler, säger Signe
Wernberg och tillägger:
– Det vi skapar ska vara hållbart!
m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 1 2016
huddinge bygger
HÄR BYGGS KVADRATSMARTA
BOSTÄDER med odlingslåda
Starskottet har gått för första
etappen i Ikano Bostads
byggprojekt Moroten mellan
Sjödalsvägen och Förrådsvägen
i Storängen.
Det rör sig om 91 kvadratsmarta lägenheter med
balkong eller uteplats – och
odlingslåda!
Inflyttningen är planerad till
försommaren 2017.
Lägenheterna i Moroten får balkong eller uteplats – och odlingslåda!
Einar Mattsson bygger 139 lägenheter på Sjödalsvägen.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
– Vi bygger små lägenheter med mycket funktion på liten yta, det är vad vi kallar kvadratsmart, säger Erik Ihse, Ikano Bostad.
Huddinge centrum och Storängen är ett av
kommunens stora utvecklingsområden med
potential för minst 5 000 nya bostäder. Efter
en tids planering är nu de första byggprojekten igång i området. Det gäller 139 lägenheter
på Sjödalsvägen som byggs av Einar Mattsson.
Nyligen togs också första spadtaget för lägenheter i kvarteret Brandstegen. Det är Ikano
Bostad som börjat bygga 91 bostadsrätter,
från 27 till 62 kvadratmeter.
– Vi riktar oss till både Huddingebor och
hemvändare som kanske återvänder efter att
ha pluggat någon annanstans. I byggprojektet Moroten riktar vi oss främst till en yngre
kundgrupp som söker en mindre lägenhet.
säger Erik Ihse och fortsätter:
– Men det finns även en del större lägenheter och genom att bygga kvadratsmarta planlösningar erbjuder vi kunderna det där extra
rummet som de annars kanske inte hade haft
råd med.
ikano bostad planerar att bygga totalt
370 lägenheter i kvarteret fördelade på tre
gårdar. I övriga delar av kvarteret planerar
Veidekke och HSB cirka 280 lägenheter.
– Förtsäljningen har gått mycket bra, säger
Erik Ihse.
Ungefär samtidigt med Ikano Bostad
börjar Veidekke bygga sin första etapp och
något senare startar även HSB. En förskola
ska också byggas i kvarteret. Senare under
våren ska omkringliggande vägar börja byggas om. Det ansvarar kommunen för.
m i k a el j eppe
7
nyheter
Zemar fann tryggh
Efter två år på flykt har 12-årige
Zemar funnit tryggheten hos en familj
i Huddinge.
– Visst är det en utmaning att ta
emot ett ensamkommande barn men
vi får också så väldigt mycket tillbaka.
Fler borde inte bara prata om att de
vill göra något utan också ta steget
och öppna sina hem, säger Niklas
och Hanna.
>
8
VÅRT HUDDINGE 1 2016
nyheter
heten I HUDDINGE
Zemar har efter fler år
på flykt fått en ny
familj i Huddinge.
Familjens son tycker
mycket om sin nye
storebror.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
9
nyheter
Att spela sällskapsspel är ett utmärkt sätt att träna språk och ha roligt tillsammans.
>
Det är isande kallt ute men i Zemars
nya hem är det varmt och ombonat.
Hans nye lillebror studsar ivrigt upp och
ner, han vill så gärna spela TV-spel med
Zemar, nu på en gång. Men han får vänta
för först ska de äta semla.
– Det här heter semla och i Sverige är det
tradition att äta semla varje dag den här
tiden på året, skojar Niklas på omväxlande engelska och svenska.
Zemar ser först väldigt förvånad ut, sedan ler han stort när han förstår att Niklas
skojar. Zemar började arbeta när han var
sex år och hade aldrig gått i skolan innan
han kom till Sverige. Han pratar dari, ett
av språken som talas i Afghanistan, och
lite engelska. Med hjälp av en tolk har han
10
f o t o a l ic e öb e rg
där tyckte att han var så duktig att han fick
flytta från källarvåningen till övervåningen, till de duktigare och lite äldre, det var
stort för Zemar.
– När vi är på semester och erbjuds köpa
billiga privatgrejer reflekterar vi nog inte
så ofta kring hur de tillverkats och av vem,
säger Niklas.
Zemar lär sig svenska bland annat med
hjälp av lappar med ord som han placerar
på rätt föremål.
berättat att han under sin flykt till Sverige
försörjt sig med att knyta mattor och göra
väskor. I Iran arbetade han från klockan 7
till kl 24 sex dagar i veckan, i Turkiet blev
han bättre behandlad. Hans arbetsgivare
hemma i Afghanistan hörde Zemar
mycket positivt om Sverige och att det var
ett bra land för barn så därför bestämde
han sig för att försöka ta sig dit. I september förra året kom han till landet han
drömde om men han kan inte se någon
framtid.
– Innan jag vet hur det blir med uppeVÅRT HUDDINGE 1 2016
nyheter
hållstillståndet kan jag inte säga något om
min framtid, har han sagt till tolken.
Semlan är uppäten och hans nye lillebror får äntligen spela TV-spel med Zemar som reser sig, skjuter in stolen och
säger ”tack så mycket” innan han går in
till TV:n.
– I början var vi nästan lite chockade
över att Zemar jämt är så glad och positiv
med tanke på allt han varit med om. När
vi med hjälp av tolk frågade honom om
detta svarade han att han aldrig haft det så
här bra. Här har han fått ett hem, en familj
och får gå i skolan, säger Hanna. Hon och
Niklas gläds åt att deras son och Zemar
funnit varandra.
– De gör mycket ihop och det är så skönt
VÅRT HUDDINGE 1 2016
att se Zemar leka, han har ju aldrig fått
vara barn.
hanna och Niklas har under många år
känt att de vill hjälpa dem som har det
svårt. För några år sedan blev de också
godkända som familjehem.
– Även om vi inte tvekade utan sa ja
tämligen omgående när vi fick frågan om
Zemar kunde få bo hos oss så fanns ju
oron där, tänk om vi inte fixar det.
– Men nu när vi blivit bekanta med
skyddsnätet som stöttar familjehemmen
känner vi oss tryggare. Zemar får stöd och
hjälp av olika professioner för att bearbeta
det han varit med om och komma igång i
skolan. Vår uppgift är att ge honom trygg-
het och vara hans ”normala familj” med
allt vad det innebär.
Zemar har funnit sig till rätta i sin nya
familj och Hanna och Niklas känner glädje över att kunna hjälpa.
– Det är mycket annat på gång i vårt liv
just nu och egentligen kanske det här inte
var det ideala tillfället att ta emot ett ensamkommande barn. Men om man skulle
gå och vänta på det ”perfekta tillfället” för
en sådan sak så skulle det kanske aldrig bli
av …
k r i st i na eder
Fotnot: På grund av att Zemar, precis
som alla andra pågående asylprocesser
omfattas av sekretess, är han och familjen anonyma.
11
nyheter
300 barn och unga
Under förra året tog Huddinge
kommun emot nästan 300 asylsökande ensamkommande barn och
ungdomar som alla behövde tak
över huvudet.
– När trycket var som högst
kunde det komma nio barn på
en dag. På något mirakulöst sätt
ordnade det sig och alla fick ett
boende, säger Tove Bävervall,
socialsekreterare.
Det är Migrationsverket som bestämmer i vilken
kommun ett ensamkommande barn ska bo och
socialtjänsten i kommunen ansvarar för att hitta
ett lämpligt boende till barnet.
– När vi får ett barn anvisat har vi ett till två
dygn på oss att hitta ett hem. Eftersom trycket
var så stort tog de ordinarie platserna slut redan
i augusti, säger Tove Bävervall.
Många Huddingebor hörde av sig och ville
hjälpa till som jourhem eller familjehem. Kommunen upphandlade också platser i nya boenden.
– Tillströmningen var så stor att vi inte hann
med att göra alla de kontroller som krävs, bland
annat hann vi inte träffa barnen så ofta som vi
ska. Så vi flaggade för att situationen var ohållbar
genom att göra en Lex Sarah-anmälan, säger
Tove Bävervall.
Hon och hennes kolleger kan se tillbaka på en
tuff arbetsperiod. För kommunen ansvarar inte
bara för att ge ensamkommande barn tak över
huvudet och mat på bordet.
– Syftet med mitt jobb är att se till att de har
det bra i Sverige. De ska ha någonstans att bo
och ha en meningsfull vardag där de får gå i
skolan. Jag värnar också om deras psykiska och
fysiska hälsa och gör hembesök för att se att allt
fungerar, säger Tove Bävervall.
huvuddelen av de ensamkommande barnen
som anvisats till Huddinge är pojkar i åldern 15
till 17 år, den yngste Tove Bävervall har kontakt
med är sju. Den största gruppen kommer från
Afghanistan. Men det har också kommit många
ungdomar från bland annat Syrien och Eritrea.
– De här barnen och ungdomarna har alla haft
det mer eller mindre svårt på sin resa till Sverige
utan vårdnadshavare. En del berättar fruktansvärda saker de varit med om och jag imponeras
av att de trots det tagit sig till Sverige som varit
12
målet för deras långa resa. De flesta jag mött är
väldigt resursstarka med en stark vilja att nå sitt
mål oavsett hinder, säger Tove Bävervall.
Precis som svenska ungdomar har många av
dem drömmar och visioner om framtiden.
– Många har verkligen fightat sig fram hela
vägen och längtar efter att börja skolan, göra
något som är meningsfullt. De vill lära sig
svenska och är medvetna om att utbildning kan
ge dem ett yrke och en bättre framtid.
Tove Bävervall tycker att det i den all-
männa debatten om ensamkommande barn
ibland finns en förväntan om att de ska vara
tacksamma och uppföra sig exemplariskt. Men
Tove Bävervall anser att de har rätt att få samma
bemötande av samhället som alla andra. Alla
barn och ungdomar som vistas i Sverige har
samma rättigheter och skyldigheter, oavsett
vilket land de kommer ifrån.
– De ska inte ses eller bemötas som annorlunda,
de är precis lika härliga och lika jobbiga som alla
ungdomar. De är alla olika som personer, med
olika personligheter, erfarenheter och tankar.
Sedan årsskiftet är det färre ensamkommande
barn och ungdomar som söker sig till Sverige.
Att tillströmningen minskat kraftigt ger Tove
Bävervall och hennes kolleger andrum och möjlighet att arbeta i kapp.
– Nu kan vi fokusera på att följa upp hur
barnen och ungdomarna mår där de bor just
nu, och undersöka om vi behöver hitta andra
boendeformer.
arbetet är stundtals tungt och Tove Bävervall
kan ibland känna sig otillräcklig. Många livsöden berör henne starkt.
– Bland annat en pojke som varit väldigt utsatt
i hemlandet och inte fått gå i skolan. Han var så
förvånad över att vi ville hjälpa honom och att
polisen i Sverige var så trevlig. När Sverige skulle
spela landskamp blev han besviken över att han
inte kunde gå på matchen. Det visade sig att det
inte var primärt matchen han ville se utan han
ville gå för att hylla sitt nya land.
Själv brukar Tove Bävervall reflektera över hur
det skulle vara om det var krig i Sverige och hon
tvingades fly till Afghanistan.
– Jag tycker det gör det lättare att förstå deras
situation och att det är självklart att man har
krav på ett någorlunda värdigt liv man trivs med
även om man tvingats fly. I grunden är det ingen
skillnad, vi är alla människor med samma behov.
t e x t & f oto k r i st i na eder
VÅRT HUDDINGE 1 2016
nyheter
har fått nytt hem
Huvuddelen av de ensamkommande barnen som Tove Bävervall arbetar med
är pojkar i åldern 15 till 17 år,
den största gruppen kommer
från Afghanistan.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
13
nyheter
I sitt jobb som hälsokommunikatör tar Susan Sami upp hälsa ur många aspekter, bland annat att vi själva kan påverka vår hälsa
genom vår livsstil.
Susan arbetar för bättre
hälsa hos nyanlända
Hälsokommunikatör är ett
relativt nytt yrke och Susan
Sami är en av dem.
Hon arbetar med att främja
hälsa och förebygga ohälsa
hos nyanlända.
– Det är ett viktigt ämne och
ett fantastiskt roligt arbete!
Susan Sami är anställd hos Transkulturellt
centrum, en del av Stockholms läns landsting. Huddinge hör till de kommuner som
slutit avtal med landstinget för att kunna
anlita deras hälsokommunikatörer.
Sami och hennes kolleger arbetar bland
annat med grupper på Huddinge gymnasium.
Hälsokommunikatörernas arbete
handlar om att överföra kunskaper om,
och motivera till, hälsa och en hälsofrämjande livsstil. Syftet är att förebygga ohälsa
och främja hälsa samt att informera och
14
orientera om hur hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar.
SPRÅKET är en nyckel till kommunikatio-
nen, men ofta räcker det inte med en språklig översättning för att uppnå en ömsesidig
förståelse av ett hälsoproblem. Det är ett av
skälen till att den nya yrkesgruppen hälsokommunikatörer behövs.
Susan Sami informerar de nyanlända
gruppvis vid totalt tio träffar som alla har
olika teman.
– Vi tar upp hälsa ur många aspekter,
bland annat vad vi själva kan påverka
genom vår livsstil och vad vi inte kan
påverka.
– I grupperna finns både yngre och äldre,
män och kvinnor från olika länder men
med ett gemensamt språk, säger Susan
Sami som förutom svenska även talar arabiska.
Hälsokommunikatörerna på Transkulturellt centrum kan även tigrinja som talas i
bland annat Eritrea och Etiopien, dari som
är ett av de stora språken i Afghanistan och
somaliska.
– Vi använder också lätt svenska för att
deltagarna ska få träna språket, säger Susan
Sami som gör en rad studiebesök med sina
grupper.
– Vi besöker bland annat mataffärer där
vi pratar om olika livsmedel ur hälsosynpunkt och besöker apotek för att berätta
vad de har att erbjuda för hälsan.
Susan Sami har i flera år arbetat med
biomedicinsk forskning.
– Jag tröttnade på att sitta bakom mikroskopet, jag gillar att arbeta nära människor
så det här yrket passar mig perfekt!
t e x t & f oto k r i st i na eder
Fotnot: Vill du veta mer om hälsokommunikatörer och hur du kan komma i
kontakt med dem? Läs på huddinge.se/
halsokommunikator eller vardguiden.se,
sök på hälsokommunikatör. Huddinge
kommuns anställda hittar information
på intranätet.
VÅRT HUDDINGE 1
2 2016
2015
porträttet
INSPIRATÖREN
MIKHAEL brinner
för läskultur
Årets inspiratör i offentlig sektor, Huddingebon
Mikhael Mikalides, har hittat drömjobbet.
Han arbetar sedan årsskiftet som mellanstadielärare
i svenska och SO på Vårbyskolan. Det var bland annat
skolans entreprenörsanda som lockade.
– Jag älskar läraryrket – man har aldrig tråkigt. Det
händer någonting varje dag. Det är ett utvecklande jobb
samtidigt som man får vara med och utveckla andra,
säger han.
>
VÅRT HUDDINGE 1 2016
15
porträttet
>
Mikhael Mikalides var blott tre år
gammal när familjen i mitten av 1980talet flydde från inbördeskrigets Libanon
till tryggheten i Sverige och Rinkeby. Som
äldst i syskonskaran fick han så småningom
översätta allt, bland annat nyheterna, åt resten av familjen.
15 år gammal lämnade han sitt gamla liv
bakom sig för gymnasiestudier i flygteknik
i Nyköping. När branschen fick sig en rejäl
knäck i samband med terrorattackerna i
New York 2001 fick han jobb som lagerarbetare.
– Läraryrket var inget självklart val. Jag
visste tidigt att jag skulle läsa vidare och
funderade ett tag på både lärar- och juristyrket. Jag gjorde en lista med för- och nackdelar och bestämde mig för att utbilda mig
till mellanstadielärare. Jag har aldrig behövt
ångra mig, det är ett fantastiskt jobb, säger
han.
Läraryrket var också en form av revansch
efter en ganska tuff skolgång.
– Jag ville visa att jag kunde göra det
bättre. Det som till slut fällde avgörandet
var att jag ville jobba med människor, säger
Mikhael Mikalides och konstaterar att han,
med sin bakgrund, vet vad många elever
med utländsk bakgrund går igenom.
2008 gifte han sig med Elin som också
yrket även författare, bokförläggare – och
inspiratör.
– 2011 skrev jag ett teatermanus som
vann första pris i en tävling och det var i
samband med det som jag började fundera
på hur det skulle vara att ge ut en bok.
Det visade sig dock lättare sagt än gjort
att få en bok utgiven av ett traditionellt
bokförlag
– Då startade jag och Elin tillsammans
Prinsen & Prinsessan bokförlag, säger han
och berättar att förlaget specialiserat sig på
barn- och ungdomsböcker.
är lärare. Paret har tre barn, bor i Vistaberg och brinner för samma sak, nämligen
att stärka barns rättigheter, läskultur och
fantasi.
det har blivit flera titlar sedan dess.
– Den som inte har något språk har svårt
Och alla baserade på egna berättelser som
att lyckas i skolan och i samhället. Den som
inte kan göra sin röst hörd blir maktlös. så att säga vill komma ut. Prinsen & Prinsessan är aktuell med två nya böcker:
Det handlar i slutändan om vilket samhälle
vi vill ha. Lyckas vi inte i skolan så blir det ”Agalias Väktare” som skrevs tillsammans med Elin och en
problem senare, säger han.
Mikhael Mikalides är vid sidan om lärar- dikthandbok för nybör-
Mikhael
Mikalides
med två av
bokförlagets
senaste
titlar.
16
VÅRT HUDDINGE 1 2016
porträttet
jare som skrevs ihop med 16 elever på förra
arbetsplatsen – Wasaskolan i Södertälje.
Snart släpps förlagets första bok med en
författare utanför familjen.
Prinsen & Prinsessan börjar få luft under
vingarna och Elin har därför gått ned i
arbetstid för att ta hand om firman. Det
tidigare arbetsrummet i villan har övertagits av familjens minsting så mycket skrivande sker numera i köket.
– Vi planerar att bygga ett arbetsrum på
vinden, säger Mikhael Mikalides och tittar
kärleksfullt på Elin.
– Utan henne hade jag inte lyckats så här
bra.
Paret har också dragit igång något de
kallar för Författarskolan på elevens
val-tid.
– Det handlar om att
göra något konkret tillsam-
mans med eleverna, exempelvis en bok,
men det behöver inte vara en bok. Det kan
lika gärna vara en webbsida som huddingebladet.se, en elevdriven nättidning med
fokus på kultur, eller något annat.
paret har uppmärksammats i både tv,
radio och tidningar. Det har också blivit en
del utmärkelser. Mikhael Mikalides utsågs
exempelvis i slutet på 2015 till Årets inspiratör inom offentlig sektor. Han vann priset
för sitt engagemang som lärare och författare och för att han brinner för att utveckla
läs- och skrivkulturen.
– Priser och nomineringar visar att vi gör
något bra. De triggar oss att fortsätta.
Vad gör du om tio år?
– Jag är fortfarande lärare och jag hoppas
kunna fortsätta kombinera läraryrket med
skrivandet, säger Mikhael Mikalides.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Lite om Mikhael ...
Namn: Mikhael Mikalides. Efternamnet
är efter farfadern som är från Grekland.
Ålder: 34 år.
Bor: I Vistaberg. ”När jag var här för
första gången fanns bara ett träd på
tomten, inget hus”.
Familj: Hustrun Elin och barnen Elias, 7
år, Emilia, 6, och Nova, 1.
Yrke: Mellanstadielärare i svenska,
svenska som andra språk och SO-ämnena. Utbildad teaterpedagog.
Hobbyer: Han har både tränat och tävlat
i boxning, men i dag handlar det mer
om att umgås med familjen, läsa och
skriva, titta på film och gå timslånga
promenader.
Aktuell: Han har precis börjat som lärare
på Vårbyskolan och är aktuell med två
nya böcker.
Utan Elin hade
jag inte lyckats
så här bra.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
17
nyheter
Näringslivet och kommunen
möts om Huddinges utveckling
Analys av näringslivet i Huddinge och panelsamtal kring
Huddinges utveckling med
bland andra Emil Högberg (S)
och Daniel Dronjak Nordqvist
(M).
Det sparas inte på krutet när Nya mötesplats Huddinge slår upp portarna i Huddinge Konferenscenter onsdagen 9 mars.
Mötesplats Huddinge är ett utmärkt till-
fälle att skapa och stärka relationer, få
kunskap, inspiration och möta andra
företagare och beslutsfattare i Huddinge.
Fokus ligger denna gång på ökad dialog
mellan näringslivet, politiker och tjänstemän.
på plats finns förutom bygglovs-, miljöoch alkoholhandläggare även upphandlingssamordnare. Medverkar gör också
näringslivssektionen, Arena Huddinge
och politiker från flera partier. Heléne Hill,
samhälsbyggnadsdirektör, talar på temat
hur vi utvecklar Huddinge, medan Malin
Danielsson (L) berättar om hur det är att
vara kommunpolitiker.
Under punkten Dialog och afternoon
tea ställs frågorna ”Hur kan näringslivet
hjälpa till med att utveckla Huddinge?”
och ”Hur kan vi tillsammans förbättra näringslivsklimatet i kommunen?”.
Det finns mer information på arenahuddinge.se där det även går att anmäla
sig. Sista anmälningsdag är 1 mars.
Teater Sláva bjuder på eldsprakande show under Earth Hour.
Fest i parken under Earth Hour 19 mars
lördagen 19 mars är det dags för
världens största klimatmanifestation –
Earth Hour. I Huddinge kommer det att
genomföras en mängd olika aktiviteter i
klimatets tecken.
Klockan 20.30–21.30 kommer miljon-
18
tals människor världen över att visa sitt
engagemang för miljön genom att släcka
ljuset. Så även i Huddinge. Men det är
inte allt.
Från klockan 20 blir det underhållning,
utställningar och en god bit mat i Sjö-
dalsparken. Vattenmannen och Speed
underhåller alla barn – och vuxna. Även
teatergruppen Sweet Dreams uppträder.
Precis som tidigare är bjuds det också
på eldsprakande show av Huddinges
resande ensembleteater Teater Sláva.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
nyheter
Thomas tackar för sig
Thomas Oredsson, skådespelare, ståuppare och
Balders relationsbyggare
i Vårby gård, fyller 70
senare i år och väljer nu
att gå i pension.
Varför då?
– Jag har jobbat här i drygt fem år
och fyller som sagt 70 och så har
jag rätt mycket annat på gång, som
ståuppandet, kurser som jag håller i
och filmer. Och så har jag precis blivit
morfar …
Relationsbyggare, vad innebär det?
– Det kan man fråga sig. Skämt
åsido. Jag har på både små, stora
och ibland spretiga sätt försökt
skapa en vår by-känsla i Vårby
gård. Det handlar om ökad tillhörighet och samhörighet. Jag
har också jobbat med att lokalisera andra goda krafter och fått
dem att samarbeta.
Vad är du mest stolt över?
– Tillsammans för Vårby är inte mitt
projekt, men jag var med och hjälpte
till i starten. Sedan vill jag också
lyfta fram samarbetet med skolan
som resulterat i en pelare med 1 000
kakelplattor som eleverna har gjort.
Den har stått orörd i Vårby gårds
centrum i ett år nu.
När slutar du?
– Jag slutade egentligen vid årsskiftet,
men har lite småplock kvar.
Får du någon efterträdare?
– Ja, vi och våra samarbetspartner
har sammanställt en kompetensprofil, så det är snart dags
att gå ut med en jobbannons.
Fler skolor! Mindre
skolklasser! Arbetsro
i skolan!
Det finns många åsikter
om hur skolan borde
förändras.
Vi ställde frågan
”Hur kan vi förbättra
Huddinges skolor?” till
fem av kommunens
partier.
I nästa nummer får de
övriga fem partierna
besvara samma fråga.
m i k a el j eppe
Hur kan vi
förbättra
Huddinges skolor
malin danielsson ( l )
[email protected]
– Kunskap ska vara i fokus i skolan!
Tack vare att vi envist stått fast vid
detta så har betygssnittet för Huddinges nior ökat varje år och många
fler elever går nu ut grundskolan
med godkänt i alla ämnen. Nyckeln är skickliga lärare. Eleverna har
rätt till bra lärare och bra lärare ska
ha bra betalt. Huddinge ska ha de
bästa kunskapsresultaten, lärarna
och skolorna i Stockholmsregionen.
Skolor och förskolor ska byggas ut i
takt med att Huddinge växer så att
fler kan få sitt förstahandsval.
Efter cirka fem år som relationsbyggare i Vårby gård går Thomas
Oredsson nästan i pension.
foto shahab salehi
VÅRT HUDDINGE 1 2016
Liberalerna
huddinge.liberalerna.se
19
hållbara affärer
Hållbarhet
– bra för miljö
och affärer
Allt fler företag har ett hållbarhetsperspektiv
i sin affärsidé. Huddingeföretaget Kompanjonen,
som säljer begagnade produkter – byggmaterial,
belysning och kontorsmöbler – är ett exempel
i en växande skara hållbara företag.
– Vi och våra kunder gör bra affärer samtidigt som vi värnar miljön. Det är skönt att
vara en aktör som minskar miljöpåverkan,
säger Timo Kahisalo, försäljningschef.
Kompanjonen beskriver sig självt som ett
varuhus som jobbar med återanvändning
eller återbruk om man så vill.
– Vi köper in och säljer främst begagnade
produkter men också helt nya saker som
blivit över på exempelvis byggen på grund
av felbeställningar eller annat, säger Timo
Kahisalo.
han tar emot i sitt arbetsrum där allt är
exempel på återbruk: bordet, belysningen –
både armaturer och designlampan i taket,
kontorsstolen och så vidare.
– Vi inventerar på plats, demonterar det vi
vill ha, fraktar det hit, funktionstestar och
ställer ut det i vår lagerbutik, säger Timo
Kahisalo och berättar att man samarbetar
med flera stora bygg- och fastighetsföretag.
– Vi märker av ett ökat uppvaknande när
det gäller miljön. Förr var det nästan fult
att köpa begagnat, men i dag är det tvärtom.
Kompanjonen drog igång verksamheten
i Stockholm för åtta år sedan men finns sedan drygt ett år tillbaka på Elektronvägen
i Flemingsberg. Lokalerna passar företaget
perfekt, de rymmer både lagerbutik och
lokaler för försäljning och administration.
En annan stor fördel är att det går att både
lasta och lossa inomhus.
Kompanjonen jobbar mest mot fastig20
Helt nya biostolar är exempel på möbler
som tagits om hand och nu ska återbrukas.
hetsägare, fastighetsbolag och byggföretag,
men även privatpersoner är välkomna.
– Många kunder finns söder om Stockholm så Huddinge är en bra plats att vara
på för oss.
mycket av försäljningen sker på tradi-
tonellt vis, det vill säga genom telefonsamtal, mejl och personliga besök i lagershopen. Men mycket går också via företagets
webbshop.
Huddingeföretaget har i dag fem anställda och ett nära samarbete med underleverantörer kring demontering och transporter.
– Vi har absolut planer på att växa och
levererar i hela landet, men vi känner oss
riktigt hemma i Huddinge. Vi ska bli ett företag där alla i vår målgrupp känner till oss.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
VÅRT HUDDINGE 1 2016
hållbara affärer
Ny uthyrningstjänst
kan minska slöseriet
Hyr av varandra istället.
Med de orden vill uthyrningstjänsten rentl.se få oss att hyra
saker av varandra istället för av
”dyra” företag.
Rentl är ett annat exempel
på företag i den nya hållbara
ekonomin.
– Det är inte hållbart att alla ska äga en sak
av allt. Det är slöseri med pengar och utrymme och så är det dåligt för miljön, säger
Huddingebon Johan Hedkvist, vd för Rentl
och en av företagets två grundare.
På rentl.se kan privatpersoner hyra ut
sådant som de inte alltid använder till exempel sportutrustning, verktyg, båtar och
husbilar.
– Det finns liknande tjänster för dyrare
objekt så som bostäder och bilar men vi tar
ett helhetsgrepp och har även med sådant
man har i sitt garage. Många tänker inte på
att det går att tjäna pengar på att hyra ut en
motorsåg, skruvdragare eller en kajak. Lösningen är enkel att använda och mer eller
mindre automatiserad, säger Johan Hedkvist och berättar var han fick idén ifrån:
– Det började för ett antal år sedan med
att jag letade efter en snöskoter att hyra i
Jämtland men kunde inte hitta någon.
Även då jag har arbetat med att snickra
på huset har jag letat efter bra saker att
hyra i mitt närområde men inte hittat något. Det har slutat med att jag
antingen fått köpa ett verktyg som jag
använt vid ett fåtal tillfällen eller att jag
hyrt dyrt av ett företag.
Rentl startades för ett år
sedan och tjänsten har varit igång i drygt
ett halvt år. Det är gratis att lägga ut annonser. Rentl tar istället betalt för varje
framgångsrik uthyrning via en separat betalningsplattform. Några pengar förs inte
över mellan betalare och mottagare förrän
uthyrningsperioden har avslutats.
– Det är naturligtvis viktigt att företaget
går bra men det vi brinner för är miljöbiten
och möjligheten att på ett enkelt sätt skapa
förutsättningar att direkt kunna minska
den negativa klimatpåverkan vår konsumtion medför. Det är bara att gå till sig själv
och fundera på hur många saker man har
köpt och använt någon gång för att sedan
ställa undan. Det är bra för både människa
och miljö att dela på resurser och på så vis
använda dem mer optimalt, säger Johan
Hedkvist.
på sikt kan det även bli aktuellt att låta
privatpersoner byta tjänster med varandra
via Rentl.
– Där är vi inte än, men det kan tänkas
komma med i version 2.0 av tjänsten, säger
Johan Hedkvist och berättar varför Rentl
ännu inte har gjort så mycket väsen av sig.
– Det beror på att vi fram till nu har fokuserat på att bygga tjänsten men vi planerar
en relansering under februari i bland annat
sociala medier.
Förutom de två grundarna Johan Hedkvist och David Mattsson som utvecklar själva Rentlkonceptet, består företaget
också av en it-utvecklare.
m i k a el j eppe
Johan Hedkvist är vd för
Rentl.
MER OM HÅLLBART FÖRETAGANDE
Timo Kahisalo
i Kompanjonens
3 000 kvadratmeter
stora lagerbutik
i Flemingsberg.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
ett hållbart företag är ett företag
där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt
engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på
egna resurser och minska den negativa
miljöpåverkan. Det finns många fördelar
med att tänka hållbart. Att driva ett fö-
retag på ett hållbart sätt innebär att man
använder sina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och skapar nya
affärsmöjligheter. Om man, till skillnad
från sina konkurrenter, kan visa att idén
är hållbar är det en betydande konkurrensfördel. (Källa: verksamt.se)
21
nyheter
Språklek lär barn läs
– Språklek är kul, säger Enya,
6 år.
Hon och de andra barnen i
förskoleklass på Balingsnässkolan är i full färd med att
bekanta sig med bokstaven O
och dess bokstavsljud. Övningen ingår i språkprojektet
”Alla kan följa med i förskoleklass” som nästan fördubblat
antalet läs- och skrivberedda
förstaklassare i Huddinge
kommun.
Ulla Sterling är en av pedagogerna som
arbetar med förskoleklassen på Balingsnässkolan. Fyra dagar i veckan, i korta
pass på cirka 20 minuter, arbetar barnen
med språkprojektet uppdelade i mindre
utvecklingsgrupper.
– Att leka med språket ska vara lustfyllt
för att hålla intresset uppe. När barnet
klarar av de moment vi arbetar med och
känner att det utvecklas behöver det nya
utmaningar, säger Ulla Sterling.
Genom att dela upp barnen i utvecklingsgrupper kan hon som pedagog möta
dem där de befinner sig i språklig medvetenhet. Det brukar vara tio barn per grupp
men antalet är inte fast utan grupperna
sätts ihop utifrån barnens språkliga medvetenhet.
– Mindre grupper ger möjlighet att bemöta varje barn och ge dem tillfälle att
ställa frågor så att barnen utvecklar sin
förmåga i arbetet med språket, säger Ulla
Sterling.
språkprojektet ”Alla kan följa med i
förskoleklass” har tagits fram av Annette
Hellström som arbetat med specialpedagogik i 20 år. För några år sedan gjorde hon
en omfattande kartläggning av barnen i
Huddinges grundskolor. Kartläggningen
visade att det finns en stor variation i var
barn i förskoleklassåldern befinner sig när
det gäller språklig medvetenhet.
– Tar vi inte hänsyn till det checkar de
med svårigheter ut och de som redan är
språkligt medvetna blir uttråkade. Vi måste prioritera tidiga insatser så att vi får fler
som lyckas och får en bra skolgång och
22
Enya och Alexander lär sig mer om bokstaven O med pedagogen Ulla Sterlings hjälp.
med syfte att förebygga läs- och
skrivsvårigheter och göra barnen
läs- och skrivberedda. När barnen
börjar i förskoleklass kartlägger
specialpedagoger eller speciallärare
deras språkliga medvetenhet.
Därefter delas barnen in i utvecklingsgrupper baserade på var de
special- och
befinner sig i sin språkliga medvetalpedagog.
majoriteten av Huddinges skotenhet.
lor arbetar idag enligt språkproI slutet av vårterminen görs en ny
jektet ”Alla kan följa med i förskoleklass” kartläggning och det har visat sig att bar-
färre som misslyckas. För mig finns
inget viktigare än att alla ska komma i mål och vara läs- och skrivberedda vid skolstarten eller under
det första skolåret, säger Annette
Hellström, special- och talpedagog
Annette
vid kommunens skolstöd och proHellström,
jektledare för språkprojektet.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
nyheter
sa och skriva
Hur kan vi
förbättra
Huddinges skolor
leif dyrvall ( dp)
[email protected]
– Barn som kommer till klassrummet
med rosiga kinder och glada miner
presterar bättre i skolarbetet. Vi
arbetar för en utemiljö som inspirerar
till rörelse och lek och följer upp den
handlingsplan som finns för att förbättra skolgårdarna. Yrkesprogrammen på gymnasiet behöver tydligare
kopplas mot arbetsmarknaden och
samarbetet med högskolor och
universitet, liksom med företag och
kommunala bolag, kan bli bättre.
Drevvikenpartiet
drevvikenpartiet.se
mats ark hem (sd)
Lite om språklig
medvetenhet
nen då nästan fördubblat sina individuella
mätvärden.
– Den här arbetsmodellen gynnar barn
som har språkliga hinder eftersom de får
mer tid för att arbeta med språket, säger
Annette Hellström.
Hon betonar att det behövs ett långsiktigt hållbart system som säkerställer att
alla elever i förskoleklass får chansen att
bli läs- och skrivberedda och att de som
behöver får uppföljning under årskurs 1.
t e x t & f oto k r i st i na eder
VÅRT HUDDINGE 1 2016
Språklig medvetenhet betyder att
barnet kan skilja mellan språkets innehåll och form. Frågar man barnet vilka
två ord som rimmar och ger exemplen
”händer, tänder, fötter” svarar ett
barn som tänker på innehållet ”händer
och fötter” eftersom de hör ihop. Ett
barn som tänker på formen svarar
”händer och tänder” för de orden
låter lika. Att bli läs- och skrivberedd i
förskoleklass eller åk 1 innebär bland
annat att barnet kan skilja mellan
form och innehåll. I Bornholmsmodellen som skolorna i Huddinge kommun
arbetar efter finns det tio delar som
gör att barnet blir berett att börja läsa
och skriva. Det innebär bland annat
att barnet förstår rim, ordlängd och
kan identifiera första och sista ljudet
i ett ord. På bornholmsmodellen.nu
finns mer information.
[email protected]
– Skolan är en oerhört viktig fråga
som berör oss alla, inte bara lärare,
elever och deras föräldrar. Elevernas
kommande kunskapsnivå är helt
avgörande för vårt samhälles framtid
och förmåga att både kunna konkurrera och bidra till morgondagens
globala värld. Vi i Sverigedemokraterna vill införa jourskolor för stökiga
elever. Vi vill införa karriärmöjligheter
för kompetenta lärare och höja deras
status. Vi vill återanställa omkringpersonal. Vi
ser värdet av
gymnastik och
näringsriktig
kost.
Sverigedemokraterna
huddinge.sverigedemokraterna.se
23
global game jam
Huddingetjejerna Ellen Westerlund, Anastasia Tsioki, Felicia Gustafsson, Filippa Samuelsson,
Joanna Ariko, Ida Ahlsén, Isabella Samuelsson och Lo Almgren Levin deltog i Global Game Jam.
Spelskapare intog museet
Åtta Huddingetjejer deltog nyligen
i det världsomspännande spelskapareventet Global Game Jam.
De skapade, åt och sov under 48
timmar i en lokal på Tekniska museet på Gärdet i Stockholm.
Global Game Jam pågick samtidigt på 630 platser runt om i
världen. Totalt deltog 35 000
spelskapare.
– Vinsten är att bli färdig med sitt spel i tid. Man
tävlar mot sig själv, sitt skapande och klockan och
hinner man klart inom tidsramen 48 timmar har
man rätt att känna sig nöjd, säger Inger Ekman.
Hon jobbar inom spelindustrin och är även en
av grundarna till nätverket TjejHack som vill
öka spelskapandet som hobby hos unga och
särskilt bland tjejer. TjejHack har under två
års tid anordnat bland annat spelskaparträffar i Segeltorps bibliotek. Åtta tjejer som
varit med olika länge på träffarna deltog
Det gick åt en och annan
med stöd från spelföretaget DICE i eventet
pizza under de 48 timpå museet 29–31 januari. Några hade även
marna på museet.
med sina föräldrar.
24
Alla började från noll, kom på idéer, skapade bilder,
ljud och kod i främst Scratch, testade och utvecklade.
Temat som avslöjades först på fredagen var ritualer. På
söndagen klockan 15 laddades de färdiga spelen upp på
Global Game Jams hemsida.
– Jag började nästan gråta när jag hörde temat. Jag
kom inte på någonting medan alla andra hade hur
många idéer som helst, säger Ida Ahlsén, 10 år.
Men Ida fann sig snabbt och hann utveckla tre spel
på 48 timmar, bland annat Catch Purple Stone där man
med hjälp av ett tangentbord styr hästar som ska fånga
lila stenar. Poängavdrag blir det om stenen som fångas
istället är röd. Spelet har också olika nivåer.
Inte en, utan två nätter på museet – var det inte otäckt?
– Nej, men jag kunde knappt sova, utan låg och funderade på olika spelidéer, säger Ida Ahlsén som delade
luftmadrass med Joanna Ariko, 10 år.
– Det är jätteroligt att göra spel, säger hon.
På plats i lokalen i Tekniska museet fanns totalt 107
barn och unga. De allra flesta skapade digitala spel, men
några utvecklade också analoga brädspel.
– De har experimenterat sig fram och alla har haft kul.
Det har varit festivalkänsla, säger Inger Ekman.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: Spelen som skapades finns på globalgamejam.org/2016/games. Läs också mer på tjejhack.se.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
global game jam
Hur kan vi
förbättra
Huddinges skolor
birgitta ljung ( mp)
[email protected]
– Huddinge måste få tillräckligt med
skollokaler som håller bra standard
och har god utemiljö. Vi behöver en
plan för hur skolorna ska byggas och
var. Skolor ska inte vara alltför stora,
särskilt inte för de yngre barnen.
Kompetenta, engagerade lärare och
ledare är en förutsättning för kvalité
i skolan. Inflytande, delaktighet och
uppskattning är centralt för både
vuxna och barn. Även föräldrar bör
vara delaktiga i och ha ett förtroende
för skolan. Miljöpartiet prioriterar
alltid skola och
förskola i budgeten.
Ida Ahlsén och Joanna Ariko hade inga som helst problem med att sova två nätter på
museet, men så deltog de också i Stockholms största Global Game Jam hittills.
Miljöpartiet
mp.se/huddinge
karl henriksson (kd)
[email protected]
Ida Ahlsén i spelskapartagen. Fullt koncentrerad. Hon hann skapa och bygga tre spel.
Yngst i Huddingegänget var Felicia Gustafsson, 8 år. Hon skapade spelet Apple som
går ut på att fånga just äpplen.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
Isabella Samuelsson, Filippa Samuelsson och Lo Almgren Levin skapade spelet
Unicorn. Spelet startas när man vidrör två
bananer. Enhörningen i spelet styrs med
fotplattor. Som spelare gäller det att fånga
enhörningen med moln så att den inte
hamnar på taggar.
– För att skapa en skola där ingen
hålls tillbaka och ingen lämnas efter
måste vi satsa på lärarna. Skickliga
lärare ska ha en god löneutveckling
under karriären. Lärarnas arbetstid
ska ha fokus på mer undervisningstid
– det administrativa arbetet ska
minska. Det behövs respekt i klassrummet där lärare får vara lärare och
både lärare och elever får arbetsro.
Varje skolledare och lärare ska få en
personlig kompetensutvecklingsplan
och elever som
inte uppnått
målen i
kärnämnena
erbjudas sommarskola.
Kristdemokraterna
huddinge.kristdemokraterna.se
25
sportlov
Redo för spor
Sportlovet närmar sig – i skoterfart ...
I Flottsbro är man sedan länge redo att ta
emot alla lediga skolbarn och här går det
att åka utför i alla slags väder.
Det är sju plusgrader i luften, blaskigt och barmark på sina
håll när denna artikel skrivs i slutet av januari. Men trots
detta är det över en meter snö i Flottsbrobacken.
Det är förmiddag och flera skolklasser gör sig redo för första åket.
– Vi körde mycket med snökanonerna i början av säsongen
så att vi ska klara oss fram till i vår. Dessutom tål ”kanonsnö”
värme bättre än natursnö, säger Rasmus Gustavsson, lifttekniker och en av sex personer som jobbar med underhåll av
anläggningen.
Flottsbro är Stockholmsområdets både högsta och
längsta backe för utförsåkning. Det finns sju nedfarter, varav två är lite svårare. Populärast är den 700
meter långa familjebacken. Flottsbro har både släpoch sittliftar och i barnbacken finns en knapplift.
Bakom värdshuset finns också en pulkabacke.
– I år har vi även kunnat bygga en backe med hopp och
rails. Det var inte möjligt i fjol på grund av hur vintern var då,
men i år var det möjligt, så det är kul, säger Rasmus Gustavsson.
Den som inte har egen utrustning kan hyra. Någon skidskola
anordnas inte i Flottsbro under sportlovet, men väl vid andra
tidspunkter på året. Mer information om detta finns att få hos
Huddinge Skidklubb och Friluftsfrämjandet.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: På flottsbro.se finns information om öppettider,
hur många nedfarter som är öppna och mycket annat.
26
VÅRT HUDDINGE 1 2016
sportlov
rtlovsfirare
Rasmus Gustavsson och hans kollegor på servicesidan ser till
att Flottsbrobacken kan hållas öppen i ur och skur.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
27
sportlov
28
VÅRT HUDDINGE 1 2016
sportlov
Huddinge AIS sportchef
Mikael Wirstedt är redo
för en fullspäckad vecka
i idrottens tecken.
snart DAGS för
FRIIDROTTSSKOLA
Klara, färdiga – gå!
Oberoende av väder och
vind blir det garanterat full
fart i Storängshallen på
sportlovet.
Då anordnar Huddinge
AIS friidrottsskola för
flickor och pojkar mellan
sex och tolv år.
– Friidrottsskolan riktar sig till både
vana friidrottare, nybörjare och till
den som bara vill prova på för att så
småningom kanske börja i föreningen,
säger Mikael Wirstedt, sportchef.
Det blir 60 meter, kula, längdhopp,
stavhopp – barnen får prova på de flesta
av de 18 grenar som ingår i friidrotten.
De något äldre barnen kommer också
att få testa släggkastning.
Mikael Wirstedt tränade själv höjdhopp, längdhopp, tresteg och sprint
VÅRT HUDDINGE 1 2016
innan han som 19-åring sadlade om
och blev tränare.
det krävs inga förkunskaper för att
delta i friidrottsskolan som äger rum
dagtid 29 februari–4 mars, från klockan
9 till 15.30. Lunch och mellanmål ingår
i avgiften som tas ut. Detsamma gäller
försäkring.
Det är redan många anmälda, men
det finns inget maxtak för antalet deltagare.
– Vi kommer att ha minst en ledare
per tio barn så att alla blir sedda och
får den hjälp de behöver, säger Mikael
Wirstedt.
Huddinge AIS anordnar även friidrottsskolor under sommaren och på
höstlovet.
t e x t & f oto m i k a el j eppe
Fotnot: På huddingeais.se finns
information om pris med mera och
möjlighet att anmäla sig.
29
PÅ GÅNG
utställningar
På fullerstagard.se får du information om aktuella utställningar. Andra bra webbplatser
är huddingekonstnarsklubb.
se, belliskonst.se, lyktan.net
och litografiskamuseet.se.
Här tipsar vi om lokala arrangemang som olika arrangörer
i Huddinge anordnar. I Kulturkalendern som följer med tidningen
finns aktiviteter som arrangeras av Huddinge kommun.
februari
20/2
Räsänen/Reid.
Fredag 26/2
– 23/3
Made in Sweden – en utställning om tändsticksetiketter
på Litografiska Museet, Sundby Gård. Utställningen, som
har lånats in från Tidaholms
Museum, berättar historien
om de små etiketterna som
gjorde Sverige känt över hela
världen. Entré 20 kr, barn och
unga gratis. Utställningen
pågår till 23 mars. Mer info:
litografiskamuseet.se.
– 6/3
”KÅRISM” Kåre Frenning
ställer ut poetiska bilder inspirerade av musik, poesi och
med drömska eller surrealistiska inslag. Fotograf Maja
Brand ställer ut med ”Himmel
och Pannkaka”. Mer info:
huddingekonstnarsklubb.se
– 1/5
Lars Hellström – 50 år med
litografi på Litografiska Museet 3/4–1/5, Sundby Gård.
Lars Hellström, målare, lärare
och grafiker, är bland annat
representerad på Nationalmuseum och nu aktuell med en
utställning på Grafik i Väst.
Parallellt med grafiken har
han arbetat med stafflikonst
och konst i offentlig miljö,
bland annat i Huddinge. Här
visas ett urval av Hellströms
stora produktion från 50 år
med litografi. Entré 20 kr,
barn och unga gratis. Mer
info: litografiskamuseet.se,
08-746 90 91.
30
Fredag 11/3
18–19/3
Emilia Amper och Olle
Linder – konsert i Tonsalen
kl. 19, Kyrkogårdsvägen 2.
Multimusikanten Olle Linder
möter världsmästaren på
nyckelharpa Emilia Hamper.
Konsert och spel till dans. För
biljett: teaterslava.org.
”Fotnot till Rödluvan och
Vargen” med Camilla & Jimmie – gästspel i Tonsalen kl.
19, Kyrkogårdsvägen 2. En ny
berättelse efter den klassiska
sagan med ett scenspråk i
brytpunkten mellan teater,
dans och installation. Biljetter
och mer info: teaterslava.org.
Lördag 12/3
Räsänen/Reid – konsert i
Tonsalen kl. 19, Kyrkogårdsvägen 2. Med en smittande
energi och ett imponerande
samspel framförs nytolkningar
av traditionell nordisk folkmusik, tango och sånger från
Storbritannien. För biljett:
teaterslava.org.
”En kropp säger mer än
tusen ord” med Ika Nord –
gästspel i Tonsalen kl. 19. En
föreläsningsföreställning om
språket alla kan, med den
legendariska mimartisten och
skådespelerskan Ika Nord. För
biljett: teaterslava.org.
MARS
Tisdagsmatiné – jazzkonsert
i Stora Salen kl. 19, Folkets
Hus, Sjödalstorget 1. Olle
Nilsson kvartett spelar traditionell jazzmusik. En välkänd
och uppskattad ensemble.
Konserten med efterföljande
kaffestund beräknas pågå till
cirka kl. 15. Kaffebiljett 40 kr.
Fredag 4/3
Baravox – konsert i Tonsalen
kl. 19, Kyrkogårdsvägen 2.
Den prisbelönta vokalgruppen bjuder på en mix av
pop, jazz och folkmusik - allt
framfört med enbart röster.
För biljett: teaterslava.org.
Tisdag 15/3
Torsdag 10/3
Vårby-Fittja hembygdsförenings håller årsmöte kl. 18.30,
Mälarsalen, Vårby Gårds kyrka. Efter utdelning av Korpa
Maja-stipendiet och sedvanliga förhandlingar berättar
arkeologen och författaren
Ezequiel Pinto Guillaume om
Fornborgar och visar bilder.
Kalevalaskåpet – barnsöndag i Tonsalen kl.
14, Kyrkogårdsvägen 2.
Gamla finska sagor glittrar av
guld och silver och dryper av
trolldom och magi. För barn
4–7 år. Biljetter och mer info:
teaterslava.org.
21–23/3
Öppet hus på Kulturskolan.
Under dessa dagar har kulturskolan öppet för alla som vill
prova skolans ämnen. Detta
kommer att ske i centrala
Huddinge, Skogås och Vårby.
På huddingekulturskola.se
finns tid och dag för respektive område. Välkommen!
APRIL
Söndag 6/3
Familjens vinterdag i Sundby kl. 11–14. Igen avgift. Om
isen är bra åker vi skridskor
på naturis i tryggt sällskap av
duktiga ledare. Även nybörjare kan delta – vi lär ut
tekniken. Ta en tur på längdskidor i spåren runt Orlången.
Pulkaåkning och vinterlekar
för de minsta. Prova vår äventyrsbana. Brasan är tänd och
alla barn får korv och dricka i
kåsa. Buss 709 har hållplats i
Sundby . Gott om parkeringsplatser. Mer info: friluftsframjandet.se/huddinge.
Söndag 20/3
Tisdag 5/4
Seniorträffar med 30- till
50-talsmusik i Tvättarbostaden kl. 13.30-15, Hagalund.
Swin’in Seniors spelar och
sjunger. Servering finns.
Torsdag 7/4
17/3
Släktforskning.
Torsdag 17/3
Släktforskning om hembygd
och identitet, Fullersta Gård
kl. 18, Fullersta gårdsväg 18.
Claes Westling är historiker
och professionell släktforskare. Han förklararar grunderna, ger råd och visar
exempel från Huddinge,
men berättar också om
släktforskningens betydelse i samhället. Från
hembygdsföreningen
medverkar Barbro Nordlöf.
Grismanifestet – en monolog
som uppmanar till samtal och
eftertanke, Folkets Hus kl. 19,
Sjödalstorget 1. Berättelsen
handlar om en kvinna som
försöker hantera sin alltmer
tilltagande oro för miljön och
klimatet. Efter föreställning
följer ett publiksamtal där
representanter från Naturskyddsföreningen och
inbjudna gäster diskuterar de frågor
som väcks. Entré
50 kr. Kontaktperson: Birgitta
Andersson, 073157 49 33.
VÅRT HUDDINGE 1 2016
7/4
Monolog.
8–9/4
Teater Sláva i Tonsalen kl.
19, Kyrkogårdsvägen 2. Med
ensamhet som en brännande
smärtpunkt ger Elin Tisell en
humoristisk föreställning för en
djup kvinnoröst. Biljetter och
mer info: teaterslava.org.
Söndag 10/4
Söndag 17/4
Clownen Filoche – barnsöndag i Tonsalen kl.
14, Kyrkogårdsvägen 2.
Vagabondclownen kommer med
en stor dos humor, trolleri och
cirkuspoesi där publiken får vara
med och barnen gör succé. För
barn 4–7 år. Biljetter och mer
info: teaterslava.org.
17/4
f o t o l e na m a nge m at i n
Klang och jubel – barnsöndag i Tonsalen kl. 14,
Kyrkogårdsvägen 2. En
konsertupplevelse för alla sinnen och hela familjen som ger
möjlighet till publikmedverkan.
Biljetter och mer info: teaterslava.org.
Clownen Filoche – barnsöndag i Tonsalen.
Söndag 24/4
Söndageftermiddag i Hagalund,
Tvättarbostaden kl. 14–15.30,
Masmovägen 20-22 i Vårby.
Tema: Vad lekte barn med förr?
Arrangör: Vårby-Fittja hembygdsförening.
Vårbyk vid Hagalunds Tvätterimuseum kl. 12–14, Masmovägen 20-22 i Vårby. Visning
av Tvätterimuseet kl.
12.15. Entrébiljett 20
kr. Arrangör: VårbySe vad
Fittja hembygdsder
förening. Mer
som hän :
info: tvatterimupå lovet
e
seet.se.
ddinge.s
hu
VÅRT HUDDINGE 1 2016
6/3
Familjens vinterdag i Sundby.
f o t o m a ja b r a n d
f o t o da n i e l ru dhol m
För mer utförlig information om programmen och för ännu fler aktiviter se
huddinge.se/event och Kulturkalendern. Evenemangstips skickas till Huddinge
servicecenter, 141 85 Huddinge eller anmäls direkt på huddinge.se/event.
/lov
31
PÅ GÅNG
SVERIGE
Om inget annat anges gäller fri entré. Biljetter
kan oftast
PORTO BETALT
bokas på huddinge.se/boka eller via Huddinge
PORT servicecenter,
PAYÉ
tfn 08-535 300 00, kommunhuset, Kommunalvägen 28.
KONSUMENT
Bättre stöd vid
tvist
F
öretag och konsumenter kommer inte
alltid överens, inte ens när vi konsumentrådgivare har varit med och hjälpt till. När ni
inte kommer överens går det att vända sig till
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som
prövar konsumenttvister och dess beslut är
rådgivande. Så länge de flesta företag följer
ARN:s råd fungerar det. Men när företag inte
följer rekommendationerna hamnar de på Råd
och röns svarta lista, en lista som fungerar
som en varning för andra.
Men från och med första januari i år har
några förändringar skett. ARN prövar numera
tvister om värmepumpar vilket är en god nyhet. Tidigare har konsumenter som investerat
i sådana fått vända sig till en branschorganisation vid tvister, något som inte var helt gratis.
Det blir också sänkning av värdegränser. För
elektronikvaror är det tvister om varor från
500 kronor och uppåt som prövas och är nu i
nivå med skor, kläder och de flesta andra typer av varor. Flyg, tåg och båtresor har också
fått samma värdesänkning. Nu har man ett år
på sig att göra en anmälan, tidigare var det ett
halvår. Nämnden ska också helst lösa tvisten
inom 90 dagar, en väsentlig förkortning av
handläggningstiden.
E
n annan nyhet är att ARN ska försöka
få konsumenter och företag att komma
överens. Övriga värdegränser är
oförändrade. Förra året tog ARN
emot 12 035 anmälningar och
då fick 40 procent av konsumenterna rätt. Kontakta alltid en
konsumentvägledare innan du
bestämmer dig för att anmäla en
tvist till ARN. n
Antonio Alvarez
Konsument Huddinge
Tel: 08-535 302 82
[email protected]
32
Trivsel &
trygghet
var med och gör
ditt område
tryggare
Informationsmöten
om inbrotten
i Stuvsta
i huddinge saknas väl fungerade
stuvsta har under den senaste
lokala brottsförebyggande råd eller
tiden drabbats av många inbrott.
trygghetsnätverk. Nu startas detta
Med anledning av det anordnas
i Vårby och centrala Huddinge. Du
ett öppet möte onsdagen 16 mars
är välkommen att tillsammans med
klockan 18 i Huddinge kommunalkommunen, polisen, fastighetsähus sessionssal, Kommunalvägen
26. Med på mötet är polisen, komgare, företagare, trossamfund och
föreningar bygga ett nytt lokalt
munens trygghetssamordnare och
trygghetsnätverk där du bor. Samtrygghetsexperten Jan-Peter Alm.
Det informeras bland annat om
arbetet inleds med en gemensam
grannsamverkan, DNA-märkning,
workshop där man bestämmer hur
tips på hur du kan förebygga och
vi vill agera.
lokal samverkan. Anmäl deltagande
14 mars klockan 17–19 anordnas
till: [email protected]
en workshop i Vårby, Arena 143,
se. Skriv AnmäVårby allé 18.
31 mars klockan 17–19
lan 160316 i
anordnas en workshop
ämnesrai centrala Huddinge.
den.
Lokal meddelas senare – håll utkik på
ur
fiken på h
är du ny
huddinge.se!
och
t
ndförsvare
Anmäl om du
polisen, bra
ar för ett
b
b
jo
llsammans
ti
en
du
n
u
kan komma till
m
kom
dinge? Vill
säkrare Hud
ch
Då
o
?
re
ra
Linda Lindblom via
ga
gö
tryg
du kan
tips på vad
t
ve
re
e-post, linda.lindsb
et
få praktiska
era på nyh
er
m
u
n
re
m
p
n
[email protected],
ska du
inge. A äl
ghet i Hudd
yg
tr
ch
o
l
senast 29 mars.
post till
Trivse
att skicka eLokala trygghetsnätdig genom
e eller på
huddinge.s
verk finns också i [email protected]
e/trygghet .
huddinge.s
mingsberg och Skogås. Läs
mer på huddinge.se/trygghet.
Håll dig
uppdaterad
DET äR MYCKET PÅ GÅNG I HUDDINGE • Se SIDORNA 26 31
VÅRT HUDDINGE 3 2013