Månedens bevegelse gjennom året med fokus på bevisste

JANUAR
DESEMBER
• Hand & fot
jive
• Blekksprut
• Hand & fot
jive
• Engler i snø
FEBRUAR
• Hand & fot
jive
• Robot
NOVEMBER
MARS
• Hand & fot jive
• Løven
• Hand & fot
jive
• Fallskjerm &
supermann
OKTOBER
APRIL
Månedens
bevegelse
gjennom året
med fokus på
bevisste
koordineringer,
kroppsholdning
og stabilitet
• Hand & fot
jive
• Blomst
• Hand & fot
jive
• Streching cat
SEPTEMBER
MAI
• Hand & fot
jive
• Oppsummerin
g av øvelsene
+ øvelse til
sommerfest
• Hand & fot
jive
AUGUST
Ferietid
JULI
FERIETID .
JUNI
• Hand & fot
Jive
• Oppsummerin
g av øvelsene
+ øvelse til
sommerfest