Lag, lagledere og trenere

F
O
O
PR
dsfEMIL
TRØNDERENERGI-SERIEN 8-10.04
Pris for lag, trenere og lagledere
Lerkendal – Lag, trenere og lagledere. Max 200 rom/natt i første omgang.
Pris pr rom pr natt:
Enkeltrom: 600,- // Dobbeltrom: 750,Trippelrom: 950,- // Firemansrom: 1170,Solsiden – Lag, trenere og lagledere. Max 100 rom/natt i første omgang.
Pris pr rom pr natt:
Enkeltrom: 650,- // Dobbeltrom: 830,Prisene gis med forbehold om tilgjengelighet.
scandichotels.no