Valgkomiteens innstilling årsmøte 2016

Årsmøte Gandur 2015
Valgkomiteens innstilling:
Leder – Anine Lundh – Gjenvalg for 1 år
Nestleder/Sportsansvarlig - Anette Hanseid – Ikke på valg
Sekretær – Heidi Jannicke Andersen – Ikke på valg
Kasserer – Karianne Rønning – Ny for 2 år
Styremedlem/ Juniorkontakt – Maja Seiness – Ikke på valg
Styremedlem – Kristin Løvenskiold – Gjenvalg for 2 år
Styremedlem – Nina Randklev – Ikke på valg
Styremedlem – Morten Møller – gjenvalg for 1.år
Varamedlem/ juniorkontakt – Signe Elvenes- Ikke på valg
Varamedlem – Birgitte Lütken – Ikke på valg
Varamedlem- Mia Møller – Gjenvalg for 2 år
Leder valgkomité – Nora Ulnes Reed Mohn – Gjenvalg for 2 år
Medlem valgkomiteen – Katharina Hennies – Ikke på valg
Revisor 1 – Tonje Solem Kjær – Ny for 1 år
Revisor 2 – Kari Haukenæs Nybråten – Gjenvalg 1.år