Forslag til valg - Lillesand Baptistmenighet

Tillitsverv 2016 Lillesand Baptistmenighet
– valgnemndas forslag til årsmøtet 17.februar 2016
Menighetsrådet:
Ikke på valg: Unn Vigdis Mikkelsen (valgt for 2015-2016), Torunn Karlsen (valgt for 2015 og
2016), Svein Birger Sjursen (valgt for 2015 og 2016, men har bedt seg løst fra vervet) og
forstanderen Tor Marius Gauslaa
På valg: Barbra Dønnestad Michaelsen, (2015)og Ruth Larsen (2015).
Forslag - kandidater for menighetsrådet år 2016 og 2017 (tre må velges):
Barbra Dønnestad Michaelsen, Ruth Larsen, Jan Hunstad, Kari Aanundsen
Øvrige forslag, velges for ett år fram til neste årsmøte:
Viseforstander:
Gjenvalg: Barbra Dønnestad Michaelsen
Kasserer:
Gjenvalg: Torunn Karlsen
Visekasserer:
Gjenvalg: Barbra Dønnestad Michaelsen
Huskomiteen
Gjenvalg: Leif Erik Jensen, koordinator, Asbjørn Michaelsen og Kurt Arne Sanden –
og ny: Øistein Aanundsen.
Komiteen arbeider som team, men innbyr flere. Jan A. Johansen er faglig rådgiver.
Nattverd-tjenesten
Gjenvalg: Torunn Karlsen, Sylvia Birkeland, Barbra Dønnestad Michaelsen.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Gjenvalg anbefales for 2017: Wenche Harring
NBUF-kontakten for Beteldanserne
Gjenvalg: Forstanderen
Gjenvalg: Barbra Dønnestad Michaelsen, kasserer
Ledere er nå: Siriwan Ditkrathok og Stine Søhagen
Revisorer for regnskapsåret 2016
Gjenvalg: Leif Erik Jensen, Unn Vigdis Mikkelsen
Manntallsfører er valgt av Menighetsrådet: Håvard Oseland
Utsmykning av Betel Baptistkirke
Gjenvalg: Barbra Dønnestad Michaelsen
Valgkomite for årsmøtet i 2017
Gjenvalg: Barbra Dønnestad Michaelsen, Unn Vigdis Mikkelsen, Håvard Oseland
--Brannvernleder er Steinar Bjerkstad
Kvinnemisjonen velger sjøl leder, kasserer og sekretær.
Wenche Harring er leder og kasserer, Ruth Larsen, sekretær
Lederne for Betelvennene er:
Barbra Dønnestad Michaelsen, Thorleif Winge og Astrid Hunstad