Trond Eirik Strand, Luftfartstilsynet

Mennesket i moderne luftfart:
En utfordring eller løsningen?
Dr. Trond-Eirik Strand
Sjeflege
Luftfartstilsynet
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
[email protected]
Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 Bodø
Bredt spekter
Blir de ansatte oppmuntret til å tenke ut måter for å
gjøre tingene bedre i luftfartsforetaket?
100 %
90 %
80 %
70 %
Meget sjelden eller aldri
60 %
Nokså sjelden
50 %
Av og til
40 %
Nokså ofte
30 %
Meget ofte eller alltid
20 %
10 %
0%
Store FX
Små FX
Innlands HC Offshore FC
Ikke betydningsfulle forskjeller mellom kabinansatte og piloter
Opplever du at arbeidstidsordningen påvirker helsen
din negativt?
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Nei
Ja
Ikke aktuelt
Store FX
(n=2022)
Små FX
(n=279)
Innlands HC Offshore FC
(n=123)
(n=154)