SERVICE OG SAMFERDSEL VG1. Nytt læreverk

SERVICE OG SAMFERDSEL VG1. Nytt læreverk høsten 2016
Til faget administrasjon og økonomi:
Administrasjon og økonomi BM av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211022295)
Administrasjon og økonomi NYN av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211021922)
Boka kommer også som d-bok og brettbok
Administrasjon og økonomi BM (d-bok) av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211021915)
Administrasjon og økonomi NYN (d-bok) av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211022400)
Administrasjon og økonomi BM (brettbok) av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211021939)
Administrasjon og økonomi NYN (brettbok) av Bolstad, Mari-Ann og Wik, Turid Hansen (9788211021946)
Til faget markedsføring og salg:
Markedsføring og salg BM av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022417) 82110224101
Marknadsføring og sal NYN av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022424)
Boka kommer også som d-bok og brettbok
Markedsføring og salg BM (d-bok) av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022455)
Marknadsføring og sal NYN (d-bok) av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022462)
Markedsføring og salg BM (brettbok) av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022431)
Marknadsføring og sal NYN (brettbok) av Nørgaard, Per og Olsen, Bengt (9788211022448)
Til faget sikkerhet og transport:
Sikkerhet og transport BM av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023919)
Sikkerheit og transport NYN av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023940)
Boka kommer også som d-bok og brettbok
Sikkerhet og transport BM (d-bok) av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023933)
Sikkerhet og transport BM (brettbok) av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023926)
Sikkerheit og transport NYN (d-bok) av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023964)
Sikkerheit og transport NYN (brettbok) av Romuld, Kyrre og Sandøy, Siv (9788211023957)
Nettressurser:
Service og samferdsel Vg1 nettressurs elev av Bolstad, Mari-Ann; Nørgaard, Per; Olsen, Bengt; Romuld,
Kyrre; Sandøy, Siv; Wik, Turid Hansen (9788211023902)
Service og samferdsel Vg1 nettressurs lærer av Bolstad, Mari-Ann; Nørgaard, Per; Olsen, Bengt; Romuld,
Kyrre; Sandøy, Siv; Wik, Turid Hansen (9788211021908)
Utgivelsesplan:
Bøkenes bokmålsutgaver: 1. september 2016
Bøkenes nynorskutgaver: 1. oktober 2016
Nettressurs for elevene (BM og NYN): 15. august 2016
Nettressurs for lærere: 15. august 2016
Inntil bøkene utkommer, vil teoristoff ligge i nettressursen i form av PDF-filer
Priser en enda ikke fastsatt.