Yann de Caprona Berit Hedemann

KJÆRLIGHET
Yann de Caprona
Berit Hedemann
Torsdag
TORSDAG3.3.mars
MARSkl.
KL.19
19
Møt
Yann
som har
harskreskreMøt
Yannde
deCaprona,
Caprona, som
vet boka Kjærlighetens etymologi, og Berit
vet boka Kjærlighetens etymologi, og Berit
Hedemann, som er forfatteren bak romanen
Hedemann, som er forfatteren bak romanen
All min forakt - en kjærlighets historie
All min forakt - en kjærlighets historie
Entre kr. 100,- Enkel servering. Boksalg.
Arrangementet er
et samarbeid mellom Porsgrunn bibliotek og Kvindernes Læseforening.
Velkommen!