1315_1430 KS respresentant i utvalget Einar Flogeland

Hvilke forventninger bør vi ha til
leverandører i fremtiden?
–
Sett fra kommunens side…
Einar Flogeland, KS representant i utvalget (IUA Vestfold)
?????
… for å sette dere på sporet!
•
Hvordan er status i dag – er det forbedrings potensiale?
•
Hva er det viktigste tiltaket?
•
Bør det være klare krav til f.eks. levetid på utstyr?
•
Vi i kommunen og IUA er vel opptatt av at minst mulig olje skal komme på land –
hvilken utvikling på utstyrssiden bør vi se for oss hvis så er tilfelle?
•
Lenser har store begrensninger i forhold til hastighet, strøm og is – bør dette
prioriteres?
•
Hvem er det som har noe særlig annet enn «Hakke og spade» for å ta opp olje på
land?
•
Hva bør prioriteres?
1.
2.
3.
4.
Å finne oljen?
Å ta opp olje på sjø?
Å ta opp olje på land?
Alle punkter over…?
Hva inneholder kommunenes
«OIL SPILL KIT» i fremtiden?