Pressemelding ny 66 kV Storslett - Hamneidet

PRESSEMELDING, 16.02.2016
- SIKRER STRØMFORSYNINGEN TIL SKJERVØY –
NETTPARTNER VALGT SOM ENTREPRENØR TIL Å BYGGE
NY 66 KV KRAFTLINJE FRA STORSLETT TIL HAMNEIDET
Ymber AS har i dag, 16. feb. 2016, inngått kontrakt med Nettpartner Prosjekt AS fra
Molde om bygging av ny 66 kV linja fra Storslett – Hamneidet. Linja vil gå parallelt
med eksisterende 66 kV linje.
«Ymber AS har i flere år jobbet med å forsterke forsyningen til Skjervøy, og det er
derfor gledelig at man nå har kommet så langt at det er like før man kan stikke spaden
i jorda» sier adm. dir. Erling S. Martinsen i Ymber AS.
Byggestart vil være 1. juni 2016 med ferdigstillelse 30. sept. 2017. Styret i Ymber AS
har vedtatt å bruke 40 mill. kr. på å forsterke forsyningen mellom Storslett og
Hamneidet. Avtalen med Nettpartner Prosjekt AS er en del av dette arbeidet.
Ymber AS jobber videre med å få konsesjon fra NVE om forsterkning av forsyningen
mellom Hamneidet og Skjervøy, men her har men flere alternative løsninger slik at
dette er en mer tidkrevende prosess.
Ymber viser gjennom dette at vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og tar
forsyningssikkerheten ute i distriktene på alvor.
Pressekontakter:
Adm. Direktør Erling S. Martinsen:
Prosjektleder Jan Løvlund:
976 80 921
976 80 947