Fabrikkomvisning Betongrør & kummer

Fabrikkomvisning
Betongrør & kummer
Landets ledende produsent inviterer
Åpen invitasjon til fabrikkbesøk hos
Loe Rørprodukter AS
Vi har gleden av å invitere dere til fabrikkomvisning på vår nye fabrikk i Hokksund.
Vi ønsker å vise dere våre produksjonsenheter og moderne fabrikk.
Vi tar imot alle, både små og store grupper.
Under fabrikkbesøket vil dere få en gjennomgang av hvilke produkter vi kan levere
og hvordan disse produseres.
Ønsker dere å ta opp speisielle tema, så legger vi dette også inn i programmet.
Velkommen til Loe
Mvh
Jon Arild Holte
Markedsleder - Loe Rørprodukter AS
Tlf. 408 28 929
[email protected]
Loe Rørprodukter AS // Ytongveien 30 // 3300 Hokksund
Tlf. 91 00 66 00 // [email protected] // www.loe.no