Få 5000 kroner for vedovnen din

KULTUR-
AKTUELT
MARIUS SOLBERG ANFINSEN / ANNE-CHRISTIN BOGE
KLIMA
BERGEN KOMMUNE
UKE 8
0900 Forretningsutvalget
Sted: Bergen Rådhus, 14. etasje
Onsdag 24. februar
0930 Møte i Begren Eldreråd
Sted: Bergen Rådhus, teatersalen
1030 Konstituerende møte i Ungdommens bystyre 2016
Sted: Det gamle Rådhus. Fra sakskartet:
• Valg av ordfører og varaordfører
• Valg av komiteledere og komitenestledere
Fra mandag 22. februar klokken 0900 kan du søke
kommunen om vrakpant for din gamle vedovn dersom du
bytter den ut med en rentbrennende ovn.
Torsdag 25. februar
0900 Byrådet
Sted: Bergen Rådhus, 13. etasje. Fra sakskartet:
• Trasevalg for Bybanen til Åsane
• Revidert beredskapsplan for luftforurensning
• Status for arbeidet med kommunereformen
• Priser på leie av uteareal til servering i 2016
• Tilskudd til to ikke-kommunale barnehager
Omtaler av byrådssakene finner du på forsiden til
www.bergen.kommune.no hver torsdag.
KARI INGVALDSEN
For mer informasjon om dagsorden og sakskart for
møtene, se www.bergen.kommune.no/bksak
Nå kan du søke tilskudd til frivillig interkulturelt arbeid
og til innvandrerorganisasjoner. Søknadsfrist: 29. mars.
Det er to tilskuddsordninger: 1) Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, med målsetting å styrke innvandrerbefolkningenes
deltakelse i organisasjonslivet og sosiale nettverk. 2) Tilskudd
til frivillig virksomhet, med målsetting å skape møteplasser og
aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Mer om ordningene og søknadsskjema: www.bergen.kommune.no/tilskudd
W
www.bergen.kommune.no
[email protected] / 05556
www.facebook.com/bergenkommune
twitter.com/bergenkommune
PC med gratis tilgang til Internett er ­tilgjengelig
i Informasjons­senteret på rådhuset, alle NAV-kontorene
i bydelene, på hovedbiblioteket og i bibliotekfilialen.
Tilbudet gjelder for innbyggere i hele
kommunen, og førstemann-til-møllaprinsippet gjelder.
gis tilskuddet til andre etter prioritert
venteliste og med dokumentasjonsfrist
1. desember 2016.
To millioner til utskifting
Vedfyring står for om lag 1/3 av
utslippene av helseskadelig svevestøv.
Det er fyring med ved i gamle ved- og
koksovner som gjør vedfyring til et
lokalt forurensningsproblem i Bergen.
For å bedre luftkvaliteten har Bergen
kommune bevilget to millioner kroner til
utskifting av gamle ikke-rentbrennende
vedfyrte ildsteder.
Hvem kan utføre arbeidet?
De første 380 vil bli registrert og vil
motta et svarbrev. Svarbrevet inneholder et verdibrev på 5000 kroner, samt
nærmere prosedyre. Det må benyttes en
kvalifisert montør for å sikre at ildstedet
blir montert trygt og forskriftsmessig.
Montøren må være kvalifisert. Dette
kan være: murer med fagbrev, montør
med dokumentert opplæring/erfaring.
Slik søker du om vrakpant
• Tilbudet gjelder kun ildsteder som er
skiftet ut etter 22. februar 2016.
• Bare dem som har et ildsted som
ikke er rentbrennende kan delta.
• De første 380 blir tildelt vrakpant.
• Fyll ut elektronisk søknadsskjema
”søknad om vrakpant på ildsted”.
• Trenger du hjelp, ta kontakt med
Informasjonssenteret på telefon 05556.
• Ildstedet må være skiftet og all dokumentasjon innsendt innen 31. juli 2016.
• Tilbudet bortfaller om utskiftningen
ikke er gjennomført innen fristen, da
Husk dokumentasjon
Vi krever dokumentasjon på at gammelt
ildsted er innlevert. Montering av gamle
ildsteder er forbudt, også flytting av egne
ildsteder innenfor egen bolig. Brannvesenet krever dokumentasjon på innlevert gammelt ildsted. Brannvesenet vil
gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget
før vrakpanten blir utbetalt. Dette for å
følge opp husstander med tilskudd og
kontrollere at gamle ildsteder ikke er
blitt montert på nytt. Kommunen vil
kreve tilskuddet refundert dersom
kriteriene for tilskudd ikke er fulgt opp.
Les mer og søk om tilskudd på
www.bergen.kommune.no
FANA/YTREBYGDA
Kontakt: 55 56 71 15
facebook.com/arnaogaasanekulturkontor
Kontakt: 55 56 11 06
facebook.com/fanaogytrebygda.kulturkontor
Smykkekurs
Ådnahall kulturverksted, Lakslia 10,
Indre Arna. Tirsdag kl 1700-1930.
Fra 1. mars, ti ganger, kr 600.
Fra 6-100 år. Lag stein-, keramikk og
glassperler, og lag smykker av dem.
Påmelding: www.deltaker.no/bk
Kreativt verksted
U82-huset, Hesthaugvegen
(Myrdalskogen 39b). 18. mars
kl 1600-2000, 19. mars kl 1200-1700.
13-18 år, kr 350. Tekstil, trykk, maleri
etc. Kursholder: Kiyoshi Yamamoto.
Påmelding: www.deltaker.no/bk
Barnelørdag
Sjørøverkabareten ”Pirata og Pirayas
musikalske skatter” spilles i Kulturhuset
Sentrum, Ytre Arna 27. februar kl 1300.
Fra 3 år. Kr 50/familiebillett 150. Kun
kontant.
Foresatte til alle barn i private og kommunale barnehager, SFO og
skolen, inviteres til delta på en brukerundersøkelse for å si sin
mening om ulike forhold ved sitt barnehage-, skole- og SFO-tilbud.
Få 5000 kroner
for vedovnen din
Tirsdag 23. februar
ARNA/ÅSANE
FANA KULTURHUS
Østre Nesttunvei 18
Søm, strikk, håndarbeid
Onsdager kl 1830-2030, voksne kr 800/
ungdom og studenter kr 200.
Påmelding: www.deltager.no/bk
Dansekampen - ledige plasser!
Bli med i dansegruppen vår og den
store finalen 21. oktober!
Målgruppe: Ungdom og voksne personer med utviklingshemming.
Deltakeravgift: kr 200.
Instruktør: Pzorster Paz
Mandager kl 1930-2030.
Påmelding: www.deltager.no/bk
Undersøkelsen blir sendt på epost med et elektronisk spørreskjema. Du kan
svare i perioden fra 22. februar til 13. mars. Du får en egen e-post for hvert
barn du har i barnehage og skolen/SFO. Spørreskjemaet kan besvares på
en rekke språk.
Hvis du ikke har tilgang til egen e-post, vil barnehagen/skolen hjelpe deg
slik at du kan få svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon.
I år er andre året undersøkelsene gjennomføres. Resultatene offentliggjøres
i slutten av april.
Har du spørsmål om deltakelsen kan du kontakte Rambøll Management
Consulting. De gjennomfører brukerundersøkelsen på vegne av Bergen
kommune og private barnehageeiere.
Les mer på www.bergen.kommune.no
Informasjonsmøte for fritidskulturlivet
Bergen kulturskole inviterer til infomøte
for skolekor, skolekorps, skoleorkestre
og frivillige organisasjoner innen teater,
dans og visuelle kunstfag.
Møtet holdes 29. februar kl 1900 hos
Bergen kulturskole i Strømgaten 19, rom
318. Det er obligatorisk oppmøte for lag
som vil søke om subsidierte timer. Mer info
på www.bergen.kommune.no/kulturskolen
Barnelørdag i Fana og Ytrebygda
Billetter i døren, kr 50/
familie (4 stk) kr 150.
• Fana kulturhus
”Lykkelig med sukker på”
19. mars kl 1400.
Reggaeverksted, 16. april
kl 1400.
”Ole og Edvard”
28. mai kl 1200.
”Petronella og den stygge
andungen” 4. juni kl 1400
• Ytrebygda kultursenter
PØH, 12. mars kl 1400
Ordfabrikken, 30. april kl 1400
Reggaeverksted, 21. mai kl 1400
Kulturfest Åsane
28. oktober-6. november. Velkommen til
allmøte for gamle og nye arrangører
i Helan, Åsane kultursenter 10. mars kl
1830. Info: 55 56 71 08.
Åpen møteplass, Søreide ungdomshus
Aktiviteter, graffiti, DJ, dans, med mer.
Trenger bandet ditt øvingslokale?
Kontakt [email protected]
Torsdag og fredag kl 1600 -2200,
fra 6. trinn, gratis.
BERGENHUS/
ÅRSTAD
FYLLINGSDALEN/
LAKSEVÅG
Kontakt: 55 56 92 10
facebook.com/bergenhusogarstad.kulturkontor
Kontakt: 55 56 96 00
facebook.com/fjordenogdalen
Barnelørdag
Ulriken bydelssenter, Landåsveien 31.
27. februar kl 1400: ”Ulven og de sju
geitekillingene”. Teaterkafé v/Landås FAU.
Følg Barnelørdag i bydelene på Facebook!
Film-minner med
Leif Blix og Lars Nygård
Kjente og vakre melodier fra ulike filmer
fra forgangne tider. Alle seniorer velkommen.
Fri entré. 24. februar kl 1200. Laksevåg
eldresenter, Håsteinsgaten 9.
IVANA BAUSKA
KOMMUNETORGET
Tid for å søke tilskudd
Si din mening om din
barnehage, skole og SFO
OG AKTIVITETSGUIDE
Kompensasjon for senskader når du graver i kommunal veg
Trafikketaten legger ut på høring presiseringer og mindre endringer i
”Retningslinjer om kompensasjon som følge av arbeid og graving i kommunal
veg”. Den som graver i kommunal vei, skal betale kompensasjon for senskader.
Revisjonen av forskriften presiserer hvilke unntak som gjelder for dette. Høringsutkastet er lagt til ettersyn i Trafikketatens servicesenter i Neumannsgate 1, 2. etasje.
Utkastet kan også lastes ned fra www.bergen.kommune.no/trafikketaten
Merknader sendes til Trafikketaten, postboks 7700, 5020 Bergen eller på epost til
[email protected]
Høringsfrist: 8. april 2016.
PLANER
g VEDTATT PLAN
Drotningsvik næringsområde
Laksevåg. Gnr 137, bnr 466 mfl. Næringsområdet reguleres med kombinert
formål for forretning med arealkrevende varesalg, kontor og industri. Eksisterende
bygningsmasse skal hovedsakelig videreføres, men innenfor de enkelte delfeltene
legges det opp til økt utnyttelse i form av økt byggehøyde og noe ny bebyggelse
der det er rom for dette innenfor tomtene. Planen tilrettelegger også for enkelte nye
næringsfelt hvor det i dag er grøntareal og boliger. Langs interne veger i næringsområdet skal det etableres et tosidig tilbud for myke trafikanter.
Saksnr 200910761. ArealplanID 61330000. Klagefrist 13. mars.
Den kjempestore krokodillen
Ulriken bydelssenter, Landåsveien 31.
28. februar kl 1300. Ekstraforestilling på
grunn av dårlig lyd 30. januar. Gratis.
Kurs i keramikk for ungdom 13-20 år
Ulriken bydelssenter, Landåsveien 31.
Bli med og utforske leire som materiale.
Vi prøver ut ulike teknikker, glasurer og
dekoreringsmåter. 5.-6., 12.-13. mars
og 24. april. Kurs over to helger og én
søndag. Kr 500 (inkl materialer).
Kursholder: Shadi Doroudian.
Skriv om ditt møte
med Sandviken sykehus
Kunst, kultur og psykisk helse. Har du
vært innlagt, eller er pårørende til en
som har vært innlagt ved Sandviken
sykehus? Kunne du tenke deg å skrive
noe som bygger på dine erfaringer fra
sykehuset? Les mer er på www.kkph.no.
Årsmøte og allmøte i Stiftelsen
Damsgårdsdagene
Styret søker nye styremedlemmer og
bidragsytere. Alle interesserte og
nysgjerrige ønskes velkommen til første
møte for dagene 3.-5. juni. Saker til
årsmøtet må være i hende innen
28. februar. Onsdag 2. mars, kl 1800.
Gnisten, Håsteinsgaten 3. Mer info:
[email protected] /
55 56 96 03.
Laksevåg frivilligsentral
Lyst til å jobbe frivillig med Barnelørdag
19. mars kl 1400 i Kultursalen, Vannkanten?
Vi trenger en som kan selge billetter i
døren/være vakt under arrangementet.
Kontakt [email protected]
/ 409 22 846.
Barnelørdag 27. februar kl 1400
”Ordfabrikken”, Kultursalen,
Vannkanten. Billett i døren, kun kontant.
Mer informasjon om planene på www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner
Hold deg oppdatert om kommunens tilbud: www.bergen.kommune.no/aktuelt
Mer enn 1200 aktivitetstilbud i frivillig regi: www.bergen.kommune.no/frivillig