DG_183_Rettelse-183

RETTELSE 183 BABY
104 m til bakstykket. Fortsett frem
og tilbake med Mønster A, begynn
og slutt som vist i diagrammet men
de første og siste 5 m skal strikkes i
rillestrikk (rett på alle p) hele tiden =
knappelist. Når arbeidet måler (13)
14 (15) 16 cm, slutt med en p fra
vrangen, strikkes 4 p r = 2 riller og
fell på den 4. p (vrangen) 3 m på hver
side av merkene = 6 m felt i hver side
+ (2) 2 (3) 3 m på hvert forstykke
og (4) 4 (6) 6 m på bakstykket jevnt
fordelt = (40) 45 (46) 49 m igjen på
hvert forstykke og (74) 84 (88) 92 m
igjen på bakstykket. Legg arbeidet til
side og strikk ermene.
18309 Side 18
JAKKE
For- og bakstykke:
Legg opp på p nr 2 (164) 184 (194)
204 m og strikk rillestrikk frem og
tilbake 10 p = 5 riller, men på 5. p
strikkes det første knapphullet 2 m
fra kanten i venstre side ved å felle 2
m, disse m legges opp igjen på neste
p. De andre knapphullene strikkes
med 4-5 cm imellom (det øverste skal
være på halskanten). Skift til p nr 2
½ og øk på 1. p 10 m jevnt fordelt
innenfor de 5 første og 5 siste m = i
alt (174) 194 (204) 214 m. Sett et
merke i hver side med (45) 50 (52) 55
m til hvert forstykke og (84) 94 (100)
C
gjenta
18307 Side 15
JAKKE I
For- og bakstykke:
Legg opp på rundp med frg 2 på rundp
nr 2 ½ (267) 299 (331) 363 m. Strikk
fram og tilbake 2 p r. Strikk Mønster
A over alle m unntatt første og siste
m som strikkes r både på retten og
vrangen = kantm. Når Mønster A er
ferdig strikket, skift til frg 1. Strikk
fra retten: 3 r, * 2 r sammen, 2 r *,
gjenta fra * til * p ut = (66) 74 (82)
90 m felt og (201) 225 (249) 273 m
igjen. Strikk 1 p r fra vrangen. Sett et
merke i hver side med (64) 72 (80) 88
m til hvert forstykke og (73) 81 (89)
97 m til bakstykket. Fortsett fram og
tilbake med Mønster B, første og siste
m strikkes fortsatt r både på retten og
vrangen. Strikk (7) 8 (9) 10 cm. Videre
felles i beg av hver p (6,4,3,2,2,2,2)
6,4,3,3,2,2,2,2
(6,4,4,3,3,2,2,2,2)
7,4,4,3,3,3,2,2,2,2 m. Når arb måler
(11) 12 (13) 14 cm, deles det ved
sidemerkene og hver del strikkes
ferdig for seg.
Mønster over de midterste 26 m på luen
Mønster over de midterste 16m oppå foten
B
gjenta
gjenta
A
gjenta
Slutt her
på jakken
gjenta
Beg her
på jakken
3
6
12 9
Beg ved pilen
for valgt str
på buksen
= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen
= 1 kast
= 2 m rett sammen
= 1 m på hjelpep foran arb.
Strikk de neste 3 m rett,
strikk m fra hjelpep rett.
= 3 m på hjelpep bak arb.
Strikk neste m rett. Strikk m
fra hjelpep rett.