Kurs i RCA

KURSBESKRIVELSE
RCA (Root Cause Analysis)
Rotårsaksanalyse er et effektivt verktøy for å finne de underliggende årsakene til små og store
problemer som kan oppstå under drift. Analysemetoden er en systematisk måte å løse problemer på, og vil resultere i tiltak som rettes mot det faktiske problemet, framfor å behandle
symptomene.
Mål for kurset
Målet med kurset er å lære deltakerne om forbedringsarbeid i egen virksomhet, og gi dem
innføring i konkrete verktøy som kan benyttes for å gjennomføre rotårsaksanalyser
Kursbeskrivelse
Kurset berører følgende emner:
• Implementering og organisering av forbedringsarbeid
• Introduksjon til A3-metoden
• Teknikker for å utføre rotårsaksanalyser
- 5xHvorfor
- Fiskebensdiagram
- FMEA/FMECA
• Dataverktøy som kan benyttes i analysearbeidet
• Analysere egne problemstillinger
Målgruppe
Ledere og planleggere, arbeidsledere, operatører og andre som jobber mot drift
Varighet
2 dager med foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning
Krav til forkunnskaper
Kurset krever ingen forkunnskaper
MainTech AS | Granåsveien 15 A, N-7069 Trondheim | Tlf (+47) 73 95 67 50 | Org. Nr.: NO 942 335 229
E-post: [email protected] | www.maintech.no