Pilegrim i orgelsko 2016

En pilegrim i orgelsko
– vandrer mot kirken og musikken som lyder der
– har tid
– stiller spørsmål
– lytter
– er modig og nysgjerrig
Pilegrimen søker til kildene.
Pilegrim i orgelsko 2016
Nasjonalt prosjekt til inspirasjon for
orgelspillende barn og orgelpedagoger
Ønsker du mer informasjon om Pilegrim i orgelsko?
Ta kontakt med Hildegunn Opstad Smørgrav
i Kirkerådet. Telefon: 23 08 12 59
Epost: [email protected]
DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet
Pilegrim i orgelsko 2016:
For hvem:
Pilegrim i orgelsko (PIO) er for deg som er 6-19 år og spiller orgel. Om lag ti
orgelelever får delta i Pilegrim i orgelsko våren 2016, og til sammen skal
elevene ivareta et spenn i alder og ferdighetsnivå. Undervisningen og konsertoppgavene du får, blir spesielt tilrettelagt for deg.
Hva og når:
Nidarosdomen og Ilen kirke, Trondheim. Workshop/mesterklasse 10.-12. mai.
Konsert i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, 5.-6. august.
Faglig oppfølging underveis i prosjektet, våren 2016.
Repertoar:
Lærerne i PIO velger ut repertoar sammen med deg som er orgelelev, i samråd
med orgellæreren din. Repertoaret i workshop og konsert vil spenne fra barokk
til musikk fra vår egen tid. I søknaden har du oppgitt minst tre stykker som du
liker og behersker, og kanskje er det noe av dette du får spille i konserten,
eller du kan i løpet av våren bli utfordret på repertoar du ikke kjente til fra før.
Uansett – lærerne i PIO vil hjelpe deg til å lære det du trenger, og de holder
kontakt med orgellæreren din underveis.
Hvordan bli med:
Du søker opptak til PIO via orgellæreren din, enten du til vanlig tar timer i
orgelspill gjennom kirken, kulturskolen eller privat. Alle i målgruppen, som har
lyst til å delta, oppfordres til å søke! Kortfattet søknad sendes Hildegunn
Opstad Smørgrav i Kirkerådet, på adressen [email protected]
For mer informasjon, ta kontakt med Hildegunn på telefon 23 08 12 59.
Hva bør søknaden inneholde:
Fullt navn og fødselsdato til deg som elev, navnet på læreren din, informasjon
om hvor lenge du har spilt orgel. Nevn minst tre orgelstykker, melodier, salmer
eller sanger du liker og behersker å spille, og skriv gjerne et par linjer om hvorfor
du har lyst til å delta i Pilegrim i orgelsko.
Nils Henrik Asheim
Bjørn Vidar Ulvedalen
Andreas Pettersen
Maritne Bæver Larsen
Søknadsfrist:
15. mars 2016
Svar på søknaden:
Du får svar 1. april (cirka), enten du får plass i PIO 2016 eller ikke.
Pris:
Kirkerådet dekker alle kostnader til reise (rimeligste reisemåte) og opphold for
hver deltaker. Eleven betaler en egenandel på kr. 750,- for å delta i prosjektet.
Vi oppfordrer eleven til å søke økonomisk støtte, for eksempel fra sitt lokale
menighetsråd eller andre instanser.