Klasseturbrosjyre 2015-16 filetype pdf - Brannfjell skole

8. trinn
skoleåret 2015-2016
REGLER FOR KLASSETUR VED BRANNFJELL SKOLE
Ved Brannfjell skole har vi hatt forskjellig praksis rundt klasseturer opp gjennom årene. Dette har ført til svært
ulik praksis, og turene ble etter hvert dyrere og dyrere. Dette har etter manges mening medført svært mange
dugnadstimer, noe som igjen har skapt litt dårlig stemning i enkelte klasser. Intensjonen med en klassetur er jo
å bidra til elevens læringsutbytte, og da må jo stemningen være god! I tillegg er det en sentral, øvre grense for
kostnad i skolens regi på kr. 80.000,Etter drøftinger med elevråd og FAU, endret vi fra og med 8. trinn skoleåret 2010-201 reglene for klassetur.
Skolens regler er som følger:
Alle klasser får en overnattingstur på våren i 8. klasse i skolens regi. Denne knyttes til læreplanen i kroppsøving
der målet er å sove under åpen himmel. Skolen dekker utgifter til turen, men vi regner med at elevene selv tar
med mat.
Den tradisjonelle klasseturen legges til 9.klasse fra og med det kullet som startet på 8. trinn høsten 2015.
Klassen kan da være borte i to-tre overnattinger. Se skoleårets turhefte med spesifikasjon under beskrivelsen
av den enkelte tur. Prisen på turen pr. klasse kan ikke overstige kr.80.000,- totalt, som er grensen for
størrelse på enkeltgave som skolen kan motta. Grunnet ulikt antall elever i klassene, tillater vi likevel noe
overskridelse på et par av turene dersom det må til for at alle klasser skal kunne benytte seg av foreslåtte turer.
Enkeltgaven
Denne er på kr. 80.000,- og er i praksis summen av innkomne dugnadspenger.
Dette betyr at ingen kan planlegge tur der elevene betaler egenandel med unntak av lommepenger. Det tillates
at de har med egen mat. For ordens skyld presiserer vi at alle penger som kommer inn på dugnad skal deles likt
på alle uansett innsats. Det er også viktig at dere husker på at det ikke må lages lister over hvem som har
jobbet inn hva. Elever som kommer nye i klassen nyter godt av pengene på linje med de andre elevene.
I brosjyren finner dere nå hvilke turalternativer som klassene kan benytte seg av. Alternativene er utarbeidet av
elever, foresatte og ansatte i fellesskap. Turene velges på følgende måte:








Saken diskuteres på foreldremøte i januar/februar i 8. klasse.
Foresatte bestemmer om elevene skal velge tur selv.De må i så fall velge to alternativer
Trivselskomiteen bestiller tur og organiserer dugnader i tråd med skolens føringer
Skolen stiller med en lærer på turen i tillegg til foreldre. Lærer får mange henvendelser på slike turer
og skal ikke delta i nattevakt
Det er ikke anledning for voksne å nyte alkohol på turene
For elever gjelder skolens ordensreglement
Skolens forsikring gjelder for elever og ansatte så lenge skjema "gave til skolen" er benyttet. Den
gjelder ikke for foresatte.
På turer til Oksenøen er det ikke behov for foresatte
Brannfjell skole, 2016
Rektor
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Brannfjell skole
RETNINGSLINJER FOR VALG AV KLASSETUR
Tidspunkt for reise:



Alle turer legges til 9. klasse.
Lærer kan ikke være til stede på helligdager/fridager.
Alle vårturer i 9. klasse (2016-2017) må, grunnet eksamen på 10. trinn, legges i uke 18 eller 19.
Klasser som skal til Oksnøen kan få problemer med å booke lang tid i forkant dersom de ikke slår seg
sammen med to andre klasser fra Brannfjell. Leirstedet vil ikke låse seg til én klasse før de vet om de
får fylt opp med andre skoler.
Antall foresatte pr. tur:




Oksenøen: Kun lærere i utgangspunktet
Svanen: Her er det bare plass til to voksne, så der avgjør vi i den enkelte klasse
Gøteborg: Fire foresatte i tillegg til en lærer
Trivselskomiteen ordner alt det praktiske: Bank, søknad til rektor, gavebrev til skolens driftsstyre (Egen
mal)
HUSKELISTE – KLASSETUR
Skolens /kontaktlærers ansvar:



Innkalle til foreldremøte i januar/februar på 8. trinn
Hjelpe elever med å velge alternativ 1 og 2 dersom ikke foresatte bestemmer
Stille med en lærer på turen, men denne skal ikke ha nattevakt
Trivselskomiteens oppgaver og ansvar:






Følge retningslinjene som angitt i klasseturbrosjyren. Merk regler for dugnad!
Diskutere saken på foreldremøte i januar/februar på 8. trinn
Bestemme om elevene selv skal velge tur. I så fall må det velges to alternativer.
Valg av foresatte til å delta på klasseturen. Se det enkelte turalternativ når det gjelder foresattes
deltakelse; antall personer.
Trivselskomiteen bestiller tur/transport og organiserer dugnader i tråd med skolens føringer
Trivselskomiteen ordner alt det praktiske: bank, søknad til rektor, gavebrev til skolens driftsstyre (Egen
mal)

SKOLENS ORDENSREGLEMENT GJELDER OGSÅ PÅ KLASSETUR

ELEVENS FORSIKRING (Oslo Forsikring) GJELDER FOR ELEVER OG ANSATTE SÅ LENGE SKJEMA "GAVE
TIL SKOLEN " ER BENYTTET
VED SJØEN -
3 overnattinger
OKSNØEN LEIR
Leirskolen ligger ved Vansjø i Råde i Østfold.
E-post: [email protected] eller mobilnr. 90 99 22 02
Hjemmeside: www.oksnoen.no
Rappelering, fjellklatring, kanopadling, seiling, taubane,
vannski, wakeboard, tube, motorbåtkjøring og ridning
Deltakerne bor i enkelthytter med 4-6 personer, eller i
større hytter med 5-mannsrom
Pris: ca kr 2500,- pr. elev (mandag-torsdag el. tirsdag - fredag)
Busstransport tur/retur: Jenssen Turbusstransport tilbyr kjøring for ca kr 7500,-
på sjøen
3 overnattinger
SKOLESKIPET "SVANEN"
KONTAKT:
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo
Telefon: 24 11 41 50, E-post: [email protected]
Hjemmeside: http://www.svanen.no/
GLAD I VIND I HÅRET OG FRISK SJØSPRØYT?
Skonnerten "Svanen" tilbyr et unikt leirskoleopphold i
vakre og spennende omgivelser i regi av Norsk
Sjøfartsmuseum.
Innkvartering om bord
SVANEN er ikke noe flytende hotell. Elevene blir
innkvartert i hengekøyer på banjeren med ledere og
deltakere (gutter og jenter) i samme rom. Banjeren er
på dagtid også oppholds- og spiserom. Det er 2
vaskerom om bord – ett for gutter og ett for jenter – hvert med 3 små servanter. Det er
moderne spyletoaletter om bord.
Vi seiler hele dagen! Ettermiddag/kveld er vi landfaste og elevene kan bade eller dra ut i
mindre båter.
Pris: ca kr 2 600,- pr. elev
i storbyen - gøteborg
2 overnattinger – fritt hotellvalg
Vi anbefaler Scandic Hotel midt i Gøteborg sentrum. Det ligger i
Sveriges største kjøpesenter Nordstan.
Köpmansgatan 38
404 29 Gøteborg
Telefon: +46 (0)31 751 65 00
Fax: +46 (0)31 751 65 11
E-post: [email protected]
Pris: Må sjekkes ut med hotellet. Store
forskjeller i forhold til årstid og dager.
Slapp av i Relax-avdelingen på Scandic Europa med svømmebasseng og utsikt over
Gøteborg. Gøteborgs severdigheter, for eksempel Liseberg fornøyelsespark 1,5 kilometer fra hotellet.
Et godt alternativ til Liseberg er Fånarna på Farmen. Der tilbys
aktivitetsopplegg tilpasset gruppens sammensetning, alder og ønsker. Aktivitetene er en
blanding av tankevirksomhet og fysisk gjennomføring. Det er samarbeid, kommunikasjon og
lagånd som gjelder. Mer info på hjemmesiden: [email protected]
Paddan rundtur
Under 20 bruer og ut i havnen. Den klassiske rundturen med Paddanbåtene viser hva
Gøteborg har å by på fra vannet.
Pris: Rundtur (50 min.) -skr 165,-/ Paddan på Säveån (2 timer)-skr 230,-
universeum
E-post: [email protected]
Prisinfo og åpningstider finnes på Universeums hjemmesider. Skoleklasser kan bestille besøk via telefon
eller internet (kl 11.30-16) – telefon +46 031-335 64 20.
Universeum er Skandinavias største vitenskapssenter. Over sju etasjer er det samlet
masser av eventyr og spennende fakta. Opplev tropisk regnskog, sjekk haiene, klapp rokker, test
pulsen ved en masse sportsaktiviteter, løs krimmysterier, tren hjernen og ta skrittet ut i rommet.
Liseberg
har begrenset åpningstid i mai.
For åpningstider vises til parkens hjemmeside : Nøyespark  öppettider.
Transport tur/retur Gøteborg: Jenssen Turbusstransport tilbyr kjøring for kr 19 600,-
Nytt alternativ fra FAU februar 2016
i storbyen - gøteborg
To overnattinger mandag – onsdag/onsdag – fredag
alternative turopplegg:
1. Klassen med foreldre organiserer hele turen selv med mat, aktiviteter og transport. Det blir
billigst, men krever en del innsats.
Overnatting på St. Olavsgården på idylliske Styrsø utenfor sentrum. Det billigste
boalternativet, men elever og foreldre må handle inn og lage mat selv. St. Olavsgården har
kun 25 senger så resten må sove på madrass på gulvet. Bestill plass hos Høgsbo
forsamling +46 31 731 66 20, Monica Larsson.
Total pris med rutebuss 30 elever og 5 voksne 65 000,2. Tre dagers pakke hos [email protected] Bosted i stugor, enten
Lisebergsbyen Kärralund eller i Kvibergs stugby, evt i vandrerhjem. Billetter til alle
severdighetene samt 2 ekstra aktiviteter. Alle måltider med unntak av lunsj siste dag
inkludert i prisen.
Total pris med rutebuss 30 elever og 5 voksne 80 000,Program for turen:
Liseberg
Nordens største fornøyelsespark. Inngang inkludert i prisen for turen. I tillegg kommer
kjørekort på 355,- som dekkes av lommepenger. For mer info www.liseberg.se
Alternativt
Fånarna på Farmen. Der tilbys aktivitetsopplegg tilpasset gruppens
sammensetning, alder og ønsker. Aktivitetene er en blanding av tankevirksomhet og fysisk
gjennomføring. Det er samarbeid, kommunikasjon og lagånd som gjelder. Mer info på
hjemmesiden: [email protected] Forskjellige opplegg og pris per person tilgjengelig.
Paddan rundtur
Rundtur med båt (50 min) under 20 bruer og ut i havnen med guide. Den klassiske rundturen med
Paddanbåtene viser hva Gøteborg har å by på fra vannet.
Båtturen er inkludert i prisen
universeum
Skandinavias største vitenskapssenter. Over sju etasjer er det samlet masser av eventyr og
spennende fakta. Opplev tropisk regnskog, sjekk haiene, klapp rokker, test pulsen ved en masse
sportsaktiviteter, løs krimmysterier, tren hjernen og ta skrittet ut i rommet.
Inngangsbillett inkludert i prisen. Åpningstider finnes på www.universeum.se
Skoleklasser kan bestille besøk via telefon eller internet eller telefon +46 031-335 64 20.
Transport tur/retur Gøteborg: enten med rutebuss Swebuss eller ved å leie buss av Jenssen
Turbusstransport. I Gøteborg reiser klassen med kollektivtransport.
Gøteborg-tur krever at foreldre og elever organiserer reisen og 4 foreldre må være med på
turen i tillegg til læreren.
GOD TUR!