Arbeidsinstruks for verter

Arbeidsinstruks for verter og vakter, Universitetet i Oslo
Åpen dag, 8. mars 2016
1 Hva er en vert?
En vert er en UiO-student som elever på Åpen dag kommer i kontakt med. Som vert gir
du derfor UiO-studenter et ansikt, og du representerer både studentmassen og fakultetet
ditt. Vi håper at elevene får lyst til å treffe flere slike som deg. Du er ansvarlig for ett rom
hvor det foregår forelesninger. Verten skal sørge for at alt det praktiske rundt
forelesningen fungerer godt, og bidra til å sette en god ramme rundt forelesningen.
Verter jobber på oppdrag fra fakultetene og forholder seg til en kontaktperson ved sitt
fakultet.
Arbeidsinstruks for verter












Husk at du skal få elevene til å føle seg velkomne - vær høflig og hyggelig.
Finn rommet, sjekk at det er låst opp til de aktuelle tidsrommene.
Finn toalettet slik at du kan henvise.
Gjør deg kjent med rømningsveier i tilfelle brann/evakuering.
Hjelp til med å rydde opp etter åpen dag på fakultetet og vær tilgjengelig for din
kontaktperson ved fakultetet.
Introdusere forelesningene (se nedenfor).
Telle og registrere hvor mange personer som er til stede. Rapporter antallet til
din kontaktperson ved fakultetet.
Være med de først 5 minuttene av forelesningen for å se at den kommer i gang.
Hjelp foreleser dersom det oppstår problemer med teknisk utstyr eller lignende.
Sørg for at folk kommer dit de skal. Ingen skal rote rundt i gangene på egen hånd.
Pass på døren ved inngang/utgang. Si i fra når rommet er fullt (ikke flere enn det
er sitteplasser til, ingen løse stoler!) - tipse om andre forelesninger dersom det er
fullt - se programmet.
I lokaler hvor det ikke er lov å ha med mat og drikke er det fint om du sier i fra til
folk om dette.
Imellom forelesningene, svar på spørsmål, og vær behjelpelig.
Hvordan introdusere forelesninger
Her følger et eksempel på hva du skal si:
Hei og velkommen til Universitetet i Oslo! Jeg heter XXX og er student i XXX her på UiO.
(Jeg er med i foreningen XXX og) snart skal foreleser XXX snakke om XXX. Jeg håper å se
mange av dere igjen som studenter, og hvis jeg skal trekke fram en fin ting ved å studere
her ved dette fakultetet/ ved UiO så er det…. Jeg vil bare kort orientere om at dere får
vite mer om UiOs studietilbud utenfor forelesningslokalet her. Jeg vil også tipse dere om
UiOs Facebookside, der dere får mye nyttig og spennende info i tiden som kommer.
Håper dere får en flott dag her på UiO og ikke vær redd for å spørre oss som jobber og
studerer her om ting dere lurer på. Da gir jeg ordet til XXX.
2. Hva er en vakt? En vakt er en UiO-student som elever på Åpen dag kommer i kontakt
med. Som vakt gir du derfor UiO-studenter et ansikt og du representerer både
studentmassen og UiO. En vakt blir plassert i et bygg eller på en del av campus og skal
være både veiviser og infoskranke. Som vert skal du ikke svare på studierelaterte
spørsmål, bare henvise elevene til riktig sted. Del ut program med kart til de som ønsker
det. Ha oversikt over det som skjer. Info om dette finner dere på nettsiden for Åpen dag:
http://www.uio.no/studier/apen-dag/. Noen vakter skal også telle besøkende.
Huskeliste – dette skal du kunne si noe om
 Utdanningstorg i GSH der elevene kan møte alle off-campus fakulteter m.fl
 Forelesninger ved det enkelte fakultet og i GSH for off-campus fakulteter
 Telt på frederikkeplassen (boller og kakao, møt studenter, oppmøte for
omvisning)
 Pølsefest på UV
 Velkomstforelesning som alle bør få med seg i GSH (kl. 9 og 9.30)
 Drop in-veiledning i Knutepunktet (søkerveiledning)
 Omvisning på campus kl 11, 12 og 13. Oppmøte i teltet.
 Koble deg på det trådløse nettet "conferences" og bruk passordet universe
Arbeidsinstruks for vakter:









Møt opp ved infoskranken i GSH kl. 8.00
Husk at du skal få elevene til å føle seg velkomne - vær høflig og hyggelig
Finn nærmeste toalettet slik at du kan henvise
Gjør deg kjent med rømningsveier i tilfelle brann/evakuering
Hjelp til med å rydde opp etter åpen dag og vær tilgjengelig for din kontaktperson
i AF. Kontaktpunktet ditt er infoskranken på utdanningstorget i GSH
Stå på tildelt post og svar på spørsmål og henvendelser
Unngå stammespråk og forkortelser
Ta kontakt med personer som ser ut til å trenge veivisning
Arbeidstid: kl 8-15.
Til dere som er satt opp på «Omvisning»: Interesserte elever møter opp i teltet og blir
tatt med på en runde rundt på campus med deg. Spør hva de er interessert i å se, og
forsøk å imøtekomme ønskene. Fortell om hva du pleier å gjøre/ vis dem «dine» steder.
Start gjerne ved fysikkbygget og gå opp til HF. Vis dem Knutepunktet (dropp inveiledning i dag), Frederikke, akademika, samt andre aktuelle bygg. Gå gjerne inn i
byggene. Pek & forklar. Informasjon om omgivelsene og bygningene, historie,
studietilbud, hvordan det er å være student ved UiO, om Oslo som studentby,
jobbmuligheter.
Hvem
Hvorfor
Nummer
Vaktsentralen
Sykdom, ulykker
22 85 50 07
Bygningstekniske ting
Vaktsentralen
Alarmnummer: kun i
nødsfall!
22 85 66 66
Hedvig
Spesifikke Åpen dag
spørsmål
92408190