Branding & Marketing Management

Akademiuddannelsen Designteknolog
Optagelsesprøve – februar 2016
Branding & Marketing Mangagement
Praktiske informationer
Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle
det i ét PDF-dokument og maile det til [email protected] sammen med dit
ansøgningsskema.
Ansøgningen kan blive afvist, hvis opgaven ikke er samlet i ét dokument.
Din optagelsesopgave bliver vurderet, og du bliver optaget, hvis den kvalificerer dig til
studiet. Du kan eventuelt blive indkaldt til en uddybende samtale. Da dette er ansøgning
efter den almindelige ansøgningsfrist (15. oktober 2015) er det først til mølle princippet.
Vigtige deadlines
Optagelsesopgaven og ansøgningsskemaet indsendes digitalt til [email protected]
senest d. 10. januar 2016.
Mailbesked om optagelse eller afslag modtages løbende.
Du bekræfter din studieplads snarest muligt og senest 5 dage efter modtagelse af
optagelsesmail.
Side 1 af 2
Optagelsesprøve
Hovedformålet med denne opgave er, at du skal redegøre for og reflektere over, hvorfor du
har valgt netop denne uddannelse på VIA Design. Du skal overbevise VIA Design om, at du
har den motivation og det faglige engagement, der skal til for at bidrage til og gennemføre
studiet.
Du bør inkludere følgende emner:

Hvorfor søger du ind på netop denne uddannelse?

Hvorfor er denne uddannelse attraktiv og/eller vigtig for dig?

Hvilke fagområder inden for uddannelsen interesserer dig mest og hvorfor? Med
fagområder menes eks. sociale medier, blogs, messer eller lignende

Du skal opstille et eksempel på en problemformulering indenfor ovenstående emne,
dvs. du kan evt. tage udgangspunkt i en virksomhed, der skal have lavet en social
medie strategi, eller en virksomhed der ønsker at opprioritere samarbejdet med
bloggere.

Hvordan kan du bidrage til uddannelsesmiljøet, dels på skolen, og dels i klassen?

Har du tidligere tilegnet dig relevant erfaring inden for fagområdet? Hvis ja – hvilken?

Hvordan understøtter denne uddannelse dine karriereambitioner?

Hvordan vurderer du dine samlede engelskkundskaber til at være på en skala fra 1-5,
hvor 5 er det bedste niveau?
Opgavens længde: ca. 2 sider á 2200 anslag (uden mellemrum).
Rigtig god fornøjelse med opgaven.
Side 2 af 2