Provstisekretær En stilling som provstisekretær i Vejle Provsti er

Provstisekretær
En stilling som provstisekretær i Vejle Provsti er ledig med tiltrædelse 1. april 2016.
Stillingen er en fuldtidsstilling
Vi søger en sekretær, som er venlig og imødekommende og vant til at have mange bolde i luften.
Faglige kompetencer: Du er kontoruddannet eller har tilsvarende uddannelse, ligesom det forventes at du
er regnskabskyndig og i stand til at arbejde selvstændigt.
Vi tilbyder et spændende og ansvarsfyldt arbejde med mange samarbejdspartnere, stor fleksibilitet og
løbende kompetenceudvikling.
Primære arbejdsopgaver:
Sekretær for provst og provstiudvalg
Bogføring og regnskab for provstiudvalgskassen, herunder budgetlægning og udarbejdelse af
årsregnskab
Indsamling og registrering af sognenes budgetter og regnskaber via det elektroniske
dataarkiv
Sagsforberedelse, mødereferater og opfølgning i forbindelse med provstiudvalgsmøder
Praktiske opgaver i forbindelse med provstens og provstiudvalgets mødeaktiviteter
Vejledning af menighedsråd og præster
Der må påregnes nogle aftenmøder
Deltagelse i kurser
Arbejdsstedet er Johanneshuset, Haraldsgade 10, 7100 Vejle, hvor der deles faciliteter med Sct. Johannes
Sogns medarbejdere.
Kendskab til folkekirken er en fordel, men ingen betingelse.
Løn i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT medarbejdere (HK) i Staten og
protokollat til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT medarbejdere (HK) i Staten om
dækning på folkekirkens område. Begge aftaler findes på www.folkekirkenspersonale.dk. Det forventes, at
aflønningen vil befinde sig i løngruppe 3, lønsats 1.
Ansøgning med CV og referencer, som vil blive anvendt, fremsendes senest den 16. februar 2016 kl. 12.00
til [email protected] Det forventes, at ansættelsessamtaler vil finde sted i slutningen af uge 7 og
begyndelsen af uge 8.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til provst Leif Arffmann, 40382284 eller [email protected]