Fyraftensmøde i Yngre Genetikere: Diabetes og Dermatogenetik. 31

Fyraftensmøde i Yngre Genetikere
Du inviteres hermed til Yngre Genetikeres Fyraftensmøde. Emnet for dette møde er:
”Diabetes og Dermatogenetik”
Mødet afholdes torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00-20.00 i konferencelokalet, 3. sal, L130,
Laboratoriecentret, Vejle Sygehus, (se medsendte kort).
Som et nyt tiltag vil vi forsøge at koble op til video, således at I kan se oplæggene fra jeres eget
hospital, hvis der er for lang rejsetid.
For RH/Kennedys vedkommende vil Line Borgwardt stå for det, og for Aalborgs vedkommende vil
Simon Frost være ansvarlig. Der vil komme mere info ud om de respektive mødesteder for
videotransmittering lokalt.
Program:
17.00-17.10
17.10-18.15
18.15-18.45
18.45-19.45
19.45-20.00
Velkomst
”Genetik og Diabetes ”
Anja Frederiksen, Overlæge Ph.d., Klinisk Genetisk Afd. Odense
Universitetshospital
Sandwich
”Monogenetiske Hudsygdomme ”
Anette Bygum, Professor Dr.med., Dermatologisk Afd. Odense
Universitetshospital
Afslutning
Der vil blive serveret sandwich og drikkevarer til mødet.
Tilmelding til mødet er nødvendig for den videre planlægning. I bedes derfor sende en mail til YG´s
bestyrelse inden den 16. marts 2016, såfremt I kommer ([email protected]).
Mødet er åbent for alle. Vi håber på stort fremmøde, og ser frem til en fagligt spændende og
hyggelig aften.
Vel mødt!
Yngre Genetikeres Bestyrelse
Lone Krøldrup, Line Borgwardt, Marie Skov, Simon Frost og Maja Patricia Smerdel