Hent præsentationen Svendborg Kommune på Facebook af Kim

Svendborg Kommune på Facebook
Digitalt borgermøde om kommunens budget
facebook.com/Svendborg
facebook.com/Svendborg
Fakta
• Vi startede på Facebook i 2010
• Startede som en ekstra informationskanal - et
supplement til kommunens hjemmeside
• Siden har udviklet sig til at være en kommunikations
- og informationskanal
• Dags dato er der 3900 følgere - en dårlig uge er
rækkevidden af ugens samlede opslag under
20.000
• Bestræber os på mindst et opslag om dagen
facebook.com/Svendborg
Formål
• Facebook er en platform for dialog med borgerne
• Vi ønsker, at inddrage borgerne i hvad der sker i
kommunen
• Vi vil være der hvor borgerne er
• Giver mulighed for to-vejs-kommunikation
• Mulighed for bl.a. at præsentere “den gode historie”,
og yde service relativ nemt og billigt
facebook.com/Svendborg
Vi opnår
• Større rækkevidde på vores kommunikation
• Dialog med borgerne
• Et svar - kan læses af flere modtagere
• Ideer og kommentarer fra borgerne
• Vise at der sker hele tiden noget, at der er gang i
mange ting i kommunen
• Alle opslag kan læses af alle - også udenfor
Facebook universet
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - optakten
• Første digitale borgermøde var i 2013
• Vi ønskede
– afprøve en anden tilgang til at mødes med borgerne
– at nå ud til de borgere som ikke har tid, orker eller
interesserer sig nok til at bevæge sig ud til almindelige
borgermøder
– større borgerinddragelse
– inddrage politikerne i “fagre nye verden”
– “udfordre” og afprøve mulighederne på Facebook
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - planlægning
• Der har været digitalt borgermøde om budget i 2013,
2014 og 2015
Fælles for planlægningen af møderne er
– stor fokus på at informere om afholdelse af mødet - i alle
tilgængelige medier og annoncering på Facebook for at
sprede informationen maximalt
– været tydelig med “spillereglerne”
– forberedt indledning og afslutning af mødet - for at overholde
tidspunkterne for “live”-mødet tydeligt
– Vi har opfordret og indsamlet nogle “kom i gang” spørgsmål
fra borgerne på forhånd (produceret nogle selv som “backup)
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - Gennemførelsen
• Alle deltagende byrådsmedlemmer, kollegaer fra
administrationen, kollega fra IT og alle fra
kommunikationsafdelingen er samlet i byrådssalen
mens mødet afholdelse
• Arbejdsfordelingen er:
– politikerne svarer
– administrative kollegaer er til rådighed for politikerne med
fakta og detalje viden
– IT- kollega sikrer at det teknologien virker
– os fra Kommunikation overvåger at f.eks spørgsmål ikke
overses, at noget ikke løber løbsk o.lign
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - Efterspil
• I dagene efter sikrer Kommunikation at spørgsmål er
besvaret ….og i det hele taget følger med i evt.
reaktioner fra borgerne.
• Vi takker borgerne for deres tid og deltagelse på
Facebook.
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - Erfaringer
• Markedsføring og tydelige spilleregler er vigtige - det
er for sent under selve mødet
• Vigtigt at have et samlende opslag hvor debatten
foregår
• Debatten har stadig “liv” og kan ses på Facebook
efter debatten
• Succes kan være lidt svær at definere - der kan være
mange flere som følger med uden at være aktive med
kommentarer i debatten end vi kan aflæse
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - Erfaringer
• Alle tre år er vi minimum på samme antal aktive
deltagere som almindelige borgermøder
• Politikerne savner vist lidt det liv der er ved en
almindelig debat - det er en anden form for debat ved
et digitalt borgermøde
• Digitalt borgermøde 2015 havde ikke samme
“nyhedsværdi” som mødet i 2013 -
facebook.com/Svendborg
Digitalt Borgermøde
om budget - Fremtiden
• Vi har ikke taget stilling til om der bliver et digitalt
borgermøde i 2016
• For et par uger siden åbnede Facebook for mulighed
for live-streaming. Det kunne være interessant at
afprøve live-streaming bl.a. i forbindelse med
borgermøder