Päihderiippuvuus kehittyy - Suomen Valkonauhaliitto

Päihderiippuvuus kehittyy
•
•
•
•
•
•
Mielihyvä
*Opin
Toistaminen
*Totun
Toistamispakko *Toistan
Riippuvuus
*Pakkomielle
Hitaasti kehittyvä, opittu ja tunnekokemus
Taustalla viihde, tunteiden säätely,
jännitys, stressin purku, yksinäisyys,
alakulo, elämän tyhjyys ja
välinpitämättömyys
www.mattinokela.net
Kielto on suojautumista
• Riippuvuuteen liittyy aina KIELTO, joka on
suojautumista syyllisyydeltä ja häpeältä –
en halua kohdata kipeää todellisuutta
• Sisimmissään ihminen tietää toimivansa
väärin ja toden kohtaaminen sattuisi
• Ihminen valehtelee ensin itselleen ja sitten
kaikille ympäristössään
• Kielto on automaattista ja etenevää
• Kiellon murtuminen aloittaa toipumisen
•
www.mattinokela.net
Aivoissa tapahtuu
• Syntyy tunneoppimista joka syvenee
toistettaessa – pieni määrä ei enää riitä
• Mielihyväradat vahvistuvat yksipuolisesti - osa
mielihyväradoista vahvistuu ja osa surkastuu
• Tunteiden käsittely kapenee – ei osaa käsitellä
tunteita vaan pakenee päihteeseen
•
www.mattinokela.net
Muutos = toipuminen alkaa
kiellon/häpeän ”murtumisesta”
•
•
•
•
•
Motivoiva kriisi
Muutoshalu
Muutostyö
Onnistuminen ja suru/luopumistyö
Palaute
• Kriisin ainekset ovat oivallus, tiedon saanti,
läheisen sana, velkakierteen kohtaaminen tai
muu kipeän todellisuuden kohtaaminen
•
www.mattinokela.net